Visits 370792

ODRŽANA PREDSTAVA ZA DECU IZ SVRATIŠTA

U sredu 5. avgusta u realizaciji pozorišta za decu Teatrilo, a u skladu sa epidemiološkim merama, u Svratištu za decu i mlade Novi Sad održana je predstava „Bajka o bojama“. Ova edukativna bajka, prilagođena deci svim uzrastima, vodi decu kroz različite, drugačije puteve saznavanja i učenja. Kroz interakciju sa glumcima deca su imala priliku da aktivno učestvuju u rešavanju problema (vratiti svetu boje) uz učenje da su poverenje i sloga temelj zajedničkog uspeha. Kako je epidemiološka situacija ograničila broj dece, kao i aktivnosti koje se za njih organizuju deca su se veoma obradovala predstavi uz izraženu želju ponovnog druženja.

Pomenuta aktivnost deo je projekta Terenski rad sa decom koja su uključena u život i/ili rad na ulici, koji Ekumenska humanitarna organizacija od 2009. godine realizuje uz podršku H.Stepic CEE Charity.

Opširnije: ODRŽANA PREDSTAVA ZA DECU IZ SVRATIŠTA Opširnije: ODRŽANA PREDSTAVA ZA DECU IZ SVRATIŠTA

 

Dekupaž radionice u PC Šid

Naše saradnice koje su angažovane na projektu u PC Šid, održavaju kreativne dekupaž radionice sa ciljem savladavanja osnovnih tehnika ukrašavanja drvenih i staklenih predmeta, upotrebom raznih dekorativnih elemenata.

Radionicama najčešće prisustvuju žene iz Irana, Iraka i Avganistana, koje uz druženje i u opuštenoj atmosferi imaju priliku da spoznaju i iskažu svoj kreativni potencijal prilikom rada na izradi ovih umetničkih radova.

Učesnice su tokom trajanja radionica iskazale želju za učenjem i ovladavanjem novih tehnika, kako bi u budućnosti mogle da svoj kreativni potencijal i maštovitost pretvore u zanimljiv posao, a nama je izuzetno zadovoljstvo što možemo da im pomognemo na tom putu.

Opširnije: Dekupaž radionice u PC Šid Opširnije: Dekupaž radionice u PC Šid

Potpisan dopunjen Sporazum o saradnji između EHO-a i Centra za socijalni rad Novi Sad

31.jula 2020 godine, u prostorijama Centra za socijalni rad u Novom Sad potpisan je izmenjen i dopunjen Sporazum o saradnji između Ekumenske humanitarne organizacije i Centra za socijalni rad, Novi Sad. Sporazum su potpisale direktorica Ekumenske humanitarne organizacije Anna Brtka Valent i direktorica Centra za socijalni rad Dobrila Čačija.

Sporazumom je predviđena dalja saradnja na različitim projektima i aktivnostima sa ciljem još većeg pružanja podrške svim ranjivim i ugroženim grupama.

Opširnije: Potpisan dopunjen Sporazum o saradnji između EHO-a i Centra za socijalni rad Novi Sad

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU I ISPORUKU GRAĐEVINSKOG MATERIJALA NA LOKACIJAMA Morović(Šid), Apatin, Bezdan (Sombor) i Bogojevo (Odžaci)

Poziv za izradu Pravilnika za finansijsku podršku porodicama sa decom

Opširnije: Poziv za izradu Pravilnika za finansijsku podršku porodicama sa decom

Pregled, skidanje i štampu kompletne dokumentacije Poziva možete pokrenuti klikom na slike odnosno naslove odgovarajućih dokumenata ispod:                                                                                                                                                    

Opširnije: Poziv za izradu Pravilnika za finansijsku podršku porodicama sa decom

1. Poziv za izradu Pravilnika za finansijsku podrsku porodicama sa decom

(pdf - 4 strane)

Opširnije: Poziv za izradu Pravilnika za finansijsku podršku porodicama sa decom

2. Projektni Zadatak izrada Pravilnika o dodatnoj finansijskoj pomoći porodicama sa decom

(pdf - 4 strane)

Opširnije: Poziv za izradu Pravilnika za finansijsku podršku porodicama sa decom

3. Profil ponuđača i registracioni formular

(pdf - 2 strane)

Opširnije: Poziv za izradu Pravilnika za finansijsku podršku porodicama sa decom

4. Sertifikat o prihvatanju ponude i dodeli Ugovora

(pdf - 2 strane)

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE ZA KUPOVINU PAKETA HRANE I HIGIJENE ZA POTREBE RANJIVIH GRUPA

Opširnije: POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE ZA KUPOVINU PAKETA HRANE I HIGIJENE ZA POTREBE RANJIVIH GRUPA

U okviru projekta „Response to Covid19 pandemic in Serbia“, Ekumenska humanitarna organizacija uz finansijsku podršku ACT Alliance, realizuje aktivnosti distribucije humanitarne pomoći različitim ranjivim kategorijama. U okviru planirane pomoći potrebno je da nabavimo i isporučimo pakete hrane i higijene, te vas molimo da nam dostavite vašu ponudu.

Kako bismo izabrali najpovoljnije ponuđače za nabavku hrane i higijenskih paketa potrebno je da nam dostavite ponudu prema spisku artikala datom u PRILOGU B kao i traženu prateću dokumentaciju.

Ponude se mogu dostaviti putem pošte, s tim da su ponuđači u obavezi da obezbede da ponude stignu najkasnije do srede 04.08.2020. do 10 časova.

Poziv za dostavljanje ponude sadrži sledeće priloge:

- Poziv za dostavljanje ponuda (Prilog A)

- Specifikacija potrebnih paketa (Prilog B)

- Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog C)

- Opšti podaci o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (Prilog D)

- Izjava ponuđača - rekapitulacija ponude (Prilog E)

Priloge možete preuzeti klikom na slike ispod: 

Opširnije: POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE ZA KUPOVINU PAKETA HRANE I HIGIJENE ZA POTREBE RANJIVIH GRUPA Opširnije: POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE ZA KUPOVINU PAKETA HRANE I HIGIJENE ZA POTREBE RANJIVIH GRUPA Opširnije: POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE ZA KUPOVINU PAKETA HRANE I HIGIJENE ZA POTREBE RANJIVIH GRUPA Opširnije: POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE ZA KUPOVINU PAKETA HRANE I HIGIJENE ZA POTREBE RANJIVIH GRUPA Opširnije: POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE ZA KUPOVINU PAKETA HRANE I HIGIJENE ZA POTREBE RANJIVIH GRUPA

Poziv za dostavljanje ponuda za postupak ozakonjenja u romskim naseljima u selima Begeč, Kać i Kovilj u Novom Sadu

Opširnije: Poziv za dostavljanje ponuda za postupak ozakonjenja u romskim naseljima u selima Begeč, Kać i...

Pregled, skidanje i štampu kompletne dokumentacije Poziva možete pokrenuti klikom na slike odnosno naslove odgovarajućih dokumenata ispod:                                                                                                                                                               

Opširnije: Poziv za dostavljanje ponuda za postupak ozakonjenja u romskim naseljima u selima Begeč, Kać i...

Poziv za dostavljanje ponuda za postupak ozakonjenja u romskim naseljima u selima Begeč, Kać i Kovilj u Novom Sadu
(5 strana)

Opširnije: Poziv za dostavljanje ponuda za postupak ozakonjenja u romskim naseljima u selima Begeč, Kać i...

Specifikacija radova projektovanje i geodetski radovi - Begeč, Kać i Kovilj
(1 strana)

Opširnije: Poziv za dostavljanje ponuda za postupak ozakonjenja u romskim naseljima u selima Begeč, Kać i...

Profil ponuđača i registracioni formular - Begeč, Kać i Kovilj
(2 strane)

Opširnije: Poziv za dostavljanje ponuda za postupak ozakonjenja u romskim naseljima u selima Begeč, Kać i...

Sertifikat o prihvatanju ponude i dodeli Ugovora - Begeč, Kać i Kovilj
(2 strane)

Podrška socijalno ugroženim učenicima završnih razreda

Opširnije: Podrška socijalno ugroženim učenicima završnih razreda

Humanitarno udruženje „Đina“ iz Bačkog Gradišta sprovodi projekat “Podrška socijalno ugroženim učenicima završnih razreda” u okviru programa “Lokalne inicijative za inkluziju marginalizovanih grupa” koji finansira HfO (Hoffnung fur Osteuropa) i DW (Diakonie Wurtemberg) iz Nemačke.

Cilj projekta je pružanje podrške romskim i drugim marginalizovanim mladima za uključivanje u sistem obrazovanja i ostvarivanja potpune socijalne inkluzije. Inicijalna radionica sa učenicima završnog razreda osnovne škole i prvog razreda srednje škole održana je 01. 08. 2020. godine u Bačkom Gradištu, gde je napravljen portfolio svakog učenika sa identifikovanim njihovim potencijalima i obrazovnim potrebama. U toku radionice su identifikovani predmeti za koji im je potrebna podrška, vrsta podrške i način pružanja podrške u narednom periodu. Na osnovu prikupljenih informacija će se kreirati individualni planovi podrške za svakog učenika. Planirano je da se održi ukupno 16 radionica i sastanaka sa mladima u cilju pružanja podrške u učenju i njihovom boljem uključivanju u školski sistem na teritoriji Bačkog Gradišta.

Projekat “Lokalni mehanizmi za integraciju marginalizovanih grupa” je program Ekumenske humanitarne organizacije iz Novog Sada koji ima za cilj da podrži lokalne inicijative koje doprinose pozitivnim društvenim promenama i jačanju građanskih inicijativa u Republici Srbiji.

Opširnije: Podrška socijalno ugroženim učenicima završnih razreda Opširnije: Podrška socijalno ugroženim učenicima završnih razreda

Svet obeležava 2.avgust - Dan sećanja na romske žrtve holokausta

Opširnije: Svet obeležava 2.avgust - Dan sećanja na romske žrtve holokausta

Da podsetimo: „U noći između 2. i 3. avgusta 1944 godine, oko 3,000 muškaraca, žena i dece Roma ubijeno je u gasnim komorama u ‚Porodičnom kampu za Cigane‘ u Aušvicu.“
Te žrtve su simbolički deo od skoro 500.000 ubijenih Roma u tim nezaboravljenim vremenima fašizma. U znak sećanja na nevine žrtve, romski narod obeležava, zajedno sa Evropskim parlamentom i pojedinim međunarodnim organizacijama, Dan sećanja na romske žrtve holokausta 2. avgust.

Rezolucijom Evropskog parlamenta koja je usvojena 15. aprila 2015. godine se zvanično proglašava Dan sećanja na romske žrtve holokausta.

Od kraja II svetskog rata pa do sredine 80-tih godina dvadesetog veka jedva da je bilo ikakve diskusije o genocidu nad Romima u Evropi. Poslednjih 10 godina, mladi Romi i Romkinje širom Evrope, sve više pričaju o ovom događaju kao podsetniku na stradanja nevinih. U ova izazovna vremena, kada solidarnost i poštovanje treba da budu osnova svakog društva, neka nam ovaj događaj bude podsetnik na ono što ljudski um može da uradi.

Posmatraj i ne zaboravi! Dikh ha na bistar!

Opširnije: Svet obeležava 2.avgust - Dan sećanja na romske žrtve holokausta Opširnije: Svet obeležava 2.avgust - Dan sećanja na romske žrtve holokausta Opširnije: Svet obeležava 2.avgust - Dan sećanja na romske žrtve holokausta

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA U ŠEST KUĆA U OPŠTINAMA ŠID (Morović), APATIN, SOMBOR (Bezdan) I ODŽACI (Bogojevo)

Poziv za dostavljanje ponuda za pružanje usluga izrade i održavanja servisa "E dodatna podrška obrazovanju"

Opširnije: Poziv za dostavljanje ponuda za pružanje usluga izrade i održavanja servisa

Pregled, skidanje i štampu kompletne dokumentacije Poziva možete pokrenuti klikom na slike odnosno naslove odgovarajućih dokumenata ispod:                                                                                                                                                    

Opširnije: Poziv za dostavljanje ponuda za pružanje usluga izrade i održavanja servisa

1. Poziv za E podršku obrazovanju
(pdf - 5 strana)

Opširnije: Poziv za dostavljanje ponuda za pružanje usluga izrade i održavanja servisa

2. Profil ponuđača i registracioni formular

(pdf - 2 strane)

Opširnije: Poziv za dostavljanje ponuda za pružanje usluga izrade i održavanja servisa

3. Sertifikat o prihvatanju ponude i dodeli Ugovora

(pdf - 2 strane)

FaLang translation system by Faboba

Partneri