Visits 361688

Poziv za obuku o pisanju biznis plana i dodelu bespovratnih sredstava za ekonomsko osnaživanje tj. započinjanje ili unapređenje  sopstvenog posla ranjivih i marginalizovanih grupa na teritoriji vojvođanskih opština 

OBUKA ZA VOLONTERE “PREPOZNAJMO DISKRIMINACIJU”

Obuka o prepoznavanju diskriminacije i stigme usmerene ka romskoj zajednici u Srbiji održana je za volontere ‘’Pokretnog vrtića’’ i ‘’Pokretne školice’’ koji će pružati aktivnu podršku deci i mladima iz romske zajednice na teritoriji Grada Šapca, u ponedeljak, 01. juna 2020. godine u Centru za stručno usavršavanje, a u okviru projekta „Jačanje kapaciteta lokalne i romske zajednice na teritoriji grada Šapca za inkluzivne procese - UKLJUČIMO SE (Ključ za inkluziju)“.
Projekat sprovode Grad Šabac, Ekumenska humanitarna organizacija iz Novog Sada i Visoka škola socijalnog rada iz Beograda u sklopu grant šeme programa „Podrška EU inkluziji Roma - Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma“, koji finansira Evropska unija, a sprovodi Stalna konferencija gradova i opština.

Teme koje su obrađivane na ovoj obuci su: osnovni pojmovi diskriminacije, tipovi i načini diskriminacije, društvena verovanja i društvene norme o percepciji i stavovima o Romima, prepoznavanje diskriminacije i pravni okvir zaštite od diskriminacije.

Razvijena volonterska mreža će biti uključena u sprovođenje obrazovno-informativnih aktivnosti ‘’Pokretnog vrtića’’ i ‘’Pokretne školice’’.

Projekat doprinosi osnaživanju i unapređenju društvenog položaja romske zajednice na teritoriji Grada Šapca i jača mehanizme za podizanje nivoa svesti o načinima efektivnog prevazilaženja diskriminacije romske populacije, a što za rezultat ima smanjenje stigme, isključenosti i ostvarenja pozitivnog uticaja na širu društvenu zajednicu.

Sledeća obuka koja je planirana za osnaživanje volonterske strukture i njihovo uključivanje u aktivnosti Pokretnog vrtića i Pokretne školice će biti realizovane 05.06.2020. godine u Šapcu.

Opširnije: OBUKA ZA VOLONTERE “PREPOZNAJMO DISKRIMINACIJU”

 

Započet 2.ciklus sportskih aktivnosti u okviru projekta „Terenski rad sa decom koja su uključena u život i/ili rad na ulici“

U susret 1.junu Međunarodnom danu dece, terenski saradnici angažovani na projektu „Terenski rad sa decom koja su uključena u život i/ili rad na ulici“ u saradnji sa strukovnim udruženjem policije „Dr Rudolf Arčibald Rajs“ u subotu 30.maja nastavili su realizaciju sportskih aktivnosti. Pomenute aktivnosti predstavljaju drugi ciklus rada sa 17 učesnika, dece i mladih uzrasta 11 do 19 godina, sa ciljem usmeravanja ka produktivnom korišćenju slobodnog vremena. Kako je 1. jun značajan dan za decu, i usmeren na promociju njihove dobrobiti širom sveta, naša nastojanja da doprinesemo upravo ovom cilj sadržana su u organizaciji i realizaciji pomenutih aktivnosti. Naše prvo okupljanje proteklo je kroz predstavljanje cilja, u sportskim aktivnostima sa učesnicima, te u dogovoru za dalji tok, plan odvijanja aktivnosti. Zajedno sa našim saradnicima iz strukovnog udruženja i učesnicima radujemo se novim zakazanim susretima.

Opširnije: Započet 2.ciklus sportskih aktivnosti  u okviru projekta „Terenski rad sa decom koja su uključena... Opširnije: Započet 2.ciklus sportskih aktivnosti  u okviru projekta „Terenski rad sa decom koja su uključena...

PODELA HUMANITARNE POMOĆI

Ekumenska humanitarna organizacija, uz podršku donatora Gustav Adolf Werk (GAW) iz Nemačke i crkvi članica EHO-a tokom maja meseca je podelila 330 paketa humanitarne pomoći najugroženijim stanovnicima Kisača, Vojlovice, Kule, Subotice, Feketića, Ruskog Krstura, Novog Sada i Kikinde. Ova podela je deo širih napora Ekumenske humanitarne organizacije da pomogne u otklanjanju posledica uzrokovanih pandemijom koronavirusa u Srbiji.  
Opširnije: PODELA HUMANITARNE POMOĆI Opširnije: PODELA HUMANITARNE POMOĆI

 

Opširnije: PODELA HUMANITARNE POMOĆI

 

Opširnije: PODELA HUMANITARNE POMOĆI

 

Opširnije: PODELA HUMANITARNE POMOĆI

 

Opširnije: PODELA HUMANITARNE POMOĆI

 

Opširnije: PODELA HUMANITARNE POMOĆI

 

Opširnije: PODELA HUMANITARNE POMOĆI

Poziv za dostavljanje ponuda za pružanje usluga izrade izveštaja o zatečenom stanju nezakonito izgrađenih objekata u romskim naseljima u selima Begeč, Kać i Kovilj u Novom Sadu

Opširnije: Poziv za dostavljanje ponuda za pružanje usluga izrade izveštaja o zatečenom stanju nezakonito...

Pregled, skidanje i štampu kompletne dokumentacije Poziva možete pokrenuti klikom na slike odnosno naslove odgovarajućih dokumenata ispod:                                                                                                                                                               

Opširnije: Poziv za dostavljanje ponuda za pružanje usluga izrade izveštaja o zatečenom stanju nezakonito...

1. Poziv za dostavljanje ponuda za pružanje usluga izrade izveštaja o zatečenom stanju nezakonito izgrađenih objekata u romskim naseljima u selima Begeč, Kać i Kovilj u Novom Sadu

(pdf, 5 strana)

Opširnije: Poziv za dostavljanje ponuda za pružanje usluga izrade izveštaja o zatečenom stanju nezakonito...

2. Specifikacija radova projektovanje i geodetski radovi - Begeč, Kać i Kovilj

(pdf, 1 strana)

Opširnije: Poziv za dostavljanje ponuda za pružanje usluga izrade izveštaja o zatečenom stanju nezakonito...

3. Profil ponuđača i registracioni formular - Begeč, Kać i Kovilj

(pdf, 2 strane)

Opširnije: Poziv za dostavljanje ponuda za pružanje usluga izrade izveštaja o zatečenom stanju nezakonito...

4. Sertifikat o prihvatanju ponude i dodeli Ugovora - Begeč, Kać i Kovilj

(pdf, 2 strane)

Podrška roditeljima pri upisu dece u prvi razred

U ponedeljak 1. juna 2020. godine terenski saradnici koji su angažovani na projektu „Terenski rad sa decom koja su uključena u život i/ili rad na ulici” pružili su podršku roditeljima pri upisu njihove dece u prvi razred osnovne škole. S obzirom da postoje novine pri upisu dece, saradnici su informisali roditelje o načinu upisa dece kao i o njihovim pravima (na produženi boravak, besplatne udžbenike I sl.). Tokom obilaska podržano je 27 porodica. U narednom periodu planirane su radionice usmerene na osnaživanje i pripremanje roditelja i dece, budućih učenika, na školske obaveze, kao i podrška u vidu obezbeđivanja školskih torbi. Tokom školske 2020/ 2021. godine nastavlja se i pružanje podrške u okvirima produženog boravka kroz direktan rad sa učenicima. Ovako se ostvaruje kontinuitet u pružanju u podrške.

 Opširnije: Podrška roditeljima pri upisu dece u prvi razredOpširnije: Podrška roditeljima pri upisu dece u prvi razred

IZAZOVI NASTAVE NA DALJINU ZA SOCIJALNO DEPRIVIRANU DECU

Kako bi se sprečilo širenje koronavirusa, u Srbiji je od polovine marta prekinuta nastava u školama, a za učenike je organizovana nastava na daljinu. Ovakva situacija dovela je i do reorganizacije aktivnosti projekta „Obrazovanje socijalno deprivirane dece i mladih u Srbiji“, čiji se drugi ciklus realizuje u devet opština u Srbiji od jula 2019. godine. Projektni tim i saradnici na terenu kontinuirano su pratili kako teče nastava za decu uključenu u projekat i odgovarali na potrebe koje su pojavile u novonastaloj situaciji. Tehnički uslovi za praćenje nastave, pristup internetu, podrška u učenju i materijalna situacija predstavljali su izazov za decu i mlade iz siromašnih porodica i one koji pripadaju posebno ranjivim kategorijama, pa će se obim podrške planiran projektom povećati u narednom periodu.

Projekat realizuje Ekumenska humanitarna organizacija uz finansijsku podršku nemačke organizacije Brot für die Welt.

Opširnije: IZAZOVI NASTAVE NA DALJINU ZA SOCIJALNO DEPRIVIRANU DECU

Podrška lokalnim udruženjima u Srbiji - 6 lokalnih inicijativa

Opširnije: Podrška lokalnim udruženjima u Srbiji - 6 lokalnih inicijativa

Ekumenska humanitarna organizacija iz Novog Sada je podržala šest udruženja građana na teritoriji Republike Srbije koja će realizovati projekte za podršku grupama i porodicama koje su ugrožene u njihovim lokalnim zajednicama.

Projekti koji se trenutno sprovode su:
1. “Građanska prava i obaveze” - Udruženje Roma HERC iz Lebana
2. “Autizam govori srcem” - Ženska inicijativa Jefimija iz Sremske Mitrovice
3. “Podrška socijalno ugroženim učenicima završnih razreda” – Humanitarno udruženje “Đina” iz Bečeja
4. “Didaktika, srpski i matematika” - Centar za razvoj romske zajednice “Amaro drom” iz Velike Plane
5. “Znanje ima moć” - Roma Centar iz Kruševca i Kraljeva
6. “Zdravlje za sve” - Udruženje Roma “Zora” iz Babušnice

Projekat “Lokalni mehanizmi za integraciju marginalizovanih grupa” je projekat Ekumenske humanitarne organizacije koji se sprovodi u okviru projekta “Lokalne inicijative za inkluziju marginalizovanih grupa”, a finansira HfO (Hoffnung fur Osteuropa) i DW (Diakonie Wurtemberg) iz Nemačke.
Projekat ima za cilj da podrži lokalne inicijative koje doprinose pozitivnim društvenim promenama i jačanju građanskih inicijativa u Republici Srbiji. Ovaj cilj se postiže jačanjem kapaciteta organizacija kroz treninge i mentorstva i davanjem malih grantova (nepovratnih novčanih sredstava) za male projekte.
U narednom periodu se očekuje sprovođenje šest lokalnih inicijativa na teritoriji Republike Srbije.

 

 

Ekumenska poruka EHO za Sajam crkava i verskih zajednice Evangeličke crkve iz Dortmunda

Opširnije: Ekumenska poruka EHO za Sajam crkava i verskih zajednice Evangeličke crkve iz Dortmunda

Opširnije: Ekumenska poruka EHO za Sajam crkava i verskih zajednice Evangeličke crkve iz DortmundaZbog pandemije koronavirusa, umesto tradicionalnog Sajma crkava i verskih zajednice koji organizuje Evangelička crkva iz Dortmunda, ove godine partneri iz celoga sveta dali su svoj doprinos kratkim video snimcima na zadati tekst iz Svetog pisma: „Jer nama Bog nije dao duha plašljivosti, nego sile i ljubavi i celomudrenosti“ (2. Timoteju, 1:7). Ekumenska humanitarna organizacija dala je svoj doprinos kratkom ekumenskom porukom Marije Parnicki. Poruka je engleskom jeziku.

Do linka za pregled ove video-poruke stižete klikom na sliku: 

Novi projekat „EHO Apel – Covid19 pandemija“

Ekumenska humanitarna organizacija, uz finansijsku podršku Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC), realizuje projekat „EHO Apel – Covid19 pandemija“. Projekat podrazumeva podelu humanitarne pomoći ugroženim kategorijama stanovništva. Korisnicima delimo i informativne brošure sa uputstvima kako se zaštiti od novog korona virusa.

Opširnije: Novi projekat „EHO Apel – Covid19 pandemija“

FaLang translation system by Faboba

Partneri