Visits 278370

Novogodišnja radost

Opširnije: Novogodišnja radost

Ove godine, kao i prethodnih godina, EHO je uz pomoć prijatelja obradovao nekolicinu dece sa projekta „Terenski rad sa decom uključenom u život i/ili rad na ulici“ koji podržava H.Stepic CEE Charity. U kulturnoj stanici Eđšeg kojom upravlja Fondacija „Novi Sad 2021″ organizovana je predstava za najmlađe uz dodelu novogodišnjih paketića. Tokom predstave pridružili su nam se i naši drugari iz Svratišta za decu u mlade, gde su uz pesmu, osmehe, igru i druženje proveli kvalitetno vreme. Ovim događajem dat je veliki doprinos inkluziji i dobrobiti dece.

Integracija žena izbeglica i migrantkinja

Opširnije: Integracija žena izbeglica i migrantkinja

Eurodijakonija, evropska mreža dijakonijskih organizacija koje pružaju socijalne i usluge zdravstvene zaštite, povodom Međunarodnog dana migranata, objavila je publikaciju o integraciji žena izbeglica i migrantkinja. Publikacija nudi vodič za rad sa migrantkinjama kao i niz preporuka za prevazilaženje izazova koji se mogu pojaviti u procesu integracije ove vulnerabilne grupe.

Sastanak mreže lokalnih saradnika

Opširnije: Sastanak mreže lokalnih saradnika

Sastanak mreže lokalnih saradnika za aktivnu podršku povratničkim porodicama i integraciju u zajednicu održan je u Ekumenskoj humanitarnoj organizaciji 18. i 19. oktobra 2018. godine. Mreža se sastoji od 20 lokalnih saradnika širom Srbije koji već drugu godinu podržavaju proces reintegracije ugroženih porodica kroz niz mera i usluga:

POZIV za dodelu bespovratnih sredstava za ekonomsko osnaživanje

Opširnije: POZIV za dodelu bespovratnih sredstava za ekonomsko osnaživanje

Ekumenska humanitarna organizacija objavljuje

POZIV

za dodelu bespovratnih sredstava za ekonomsko osnaživanje tj. započinjanje ili unapređenje  sopstvenog posla ranjivih i marginalizovanih grupa na teritoriji vojvođanskih opština u okviru projekta

“Pomoć prisilno raseljenim Romima i Romkinjama”

koji je podržan od strane Brot für die Welt i Diakonie Württemberg

Nastavak podrške obrazovanju dece

Opširnije: Nastavak podrške obrazovanju dece

Sa početkom nove školske godine počeo je i novi ciklus podrške obrazovanju dece i mladih iz siromašnih porodica i onih koji pripadaju posebno ranjivim kategorijama. Ove aktivnosti su deo dvogodišnjeg projekta „Podrška obrazovanju socijalno deprivirane dece i mladih u Srbiji” koji Ekumenska humanitarna organizacija realizuje uz finansijsku podršku organizacije Brot für die Welt iz Nemačke.

Interaktivna radionica za decu „Oralna higijena“

Opširnije: Interaktivna radionica za decu „Oralna higijena“

U četvrtak 30. avgusta 2018. u prostorijama Ekumenske humanitarne organizacije organizovana je interaktivna radionica za decu na temu oralnog zdravlja i higijene zuba. Zahvaljujući saradnji sa stomatološkom ordinacijom sa RTG kabinetom „Dr Marjanović“ iz Novog Sada, doktor stomatologije i stomatološka sestra održale su jednu interaktivnu i deci veoma zanimljivu radionicu. Pored osnovnih informacija o tome šta znači oralno zdravlje, čemu nam služe zubi i koliko su važni, deci su na interesantan način predstavljeni načini pravilnog pranja (četkanja zuba), te su dobrovoljci mogli i da isto demonstriraju.

Podrška obrazovanju dece u Selenči

Opširnije: Podrška obrazovanju dece u Selenči

Projektni tim Ekumenske humanitarne organizacije posetio je 11. decembra 2018. godine osnovnu školu „Jan Kolar“ u Selenči. Selenča je jedna od devet lokalnih zajednica u Srbiji u kojima naša organizacija sprovodi projekat podrške obrazovanju dece i mladih iz siromašnih porodica.

Prilikom posete školi, članovi projektnog tima razgovarali su sa direktorkom škole, učenicima koji su uključeni u projekat i nastavnicima. Tokom razgovora istaknuto je da projekat predstavlja značajan doprinos naporima škole u Selenči da se pomogne siromašnoj deci, a izneti su i predlozi kako da se aktivnosti dodatno unaprede u narednom periodu.

Od pedagoškog profila, preko IOP-a, do tranzicije

Opširnije: Od pedagoškog profila, preko IOP-a, do tranzicije

U subotu, 20. oktobra 2018. godine, u prostorijama EHO održana je obuka “Od pedagoškog profila, preko IOP-a, do tranzicije” za saradnike i volontere EHO koji su uključeni u pružanje podrške deci u učenju i drugim aktivnostima u  cilju prevencije i ranog otkrivanja osipanja dece iz obrazovnog sistema. Pomenuta obuka obuhvatila je specifičnu tematiku, odnosno onu tematiku koja se bavi problemima i izazovima u sistemu obrazovanja sa kojima se susreću obrazovne ustanove, ali i oni koji putem različitih aktivnosti i programa rade direktno sa decom i koji deci predstavljaju podjednako bitnu podršku.

Podrška obolelima od raka

Opširnije: Podrška obolelima od raka

RakInfo“ je služba podrške obolelima od raka koja pruža neophodne informacije i emocionalnu podršku obolelima od raka, njihovim porodicama i prijateljima putem telefona, lične posete, imejla i pisma.

Služba podrške obolelima od raka RakInfo” funkcioniše na bazi volonterstva. Volonteri su mahom osobe nemedicinske struke, posebno obučeni iz oblasti onkologije i psihologije i osposobljeni za rad u Službi podrške.

RakInfo pruža svoje usluge besplatno , svakog radnog dana od 16-20 sati.

Poseta delegacije Dijakonije Virtemberg

Opširnije: Poseta delegacije Dijakonije Virtemberg

Početkom septembra EHO je posetila delegacija Dijakonije Virtmeberg (DW) iz Nemačke na čelu sa direktorom Diterom Kaufmanom. DW je naš dugogodišnji donator i partner u projektima koji za cilj imaju poboljšanje socio-ekonomske situacije Roma sa posebnim osvrtom na povratnike po osnovu sporazuma o readmisiji. Tokom posete, prezentovane su aktivnosti na projektu, Izveštaj o stanju povratnika u Srbiji, publikacija “O nevidljivima a na javi – priče povratnika iz Nemačke po sporazumu o readmisiji” i najavljen je novi projekat koji će biti realizovan u partnerstvu sa Dijakonijom Virtemberg.

Školske torbe za prvake

Opširnije: Školske torbe za prvake

EHO putem projekta „Terenski rad sa decom uključenom u život i/ili rad na ulici“, komponenta „Podrška deci u učenju“, treću školsku godinu u nizu, podržava učenike prvog razreda OŠ „Jožef Atila“ iz Novog Sada. Volonteri - saradnici EHO pružaju podršku prvacima koji u produženom boravku škole, pomažu oko izrade domaćih zadataka i rade sa decom na prevazilaženju ostalih prepreka. U aprilu 2018. godine organizovali smo terensku posetu naselju Adice, gde su naši saradnici obišli adrese budućih prvaka i informisali ih o upisu u prvi razred.