Visits 353677

Dijakonija u vremenu krize

Godišnja konferencija Eurodijakonije – Dijakonija u vremenu krize            

U periodu od 13. do 15. juna u Novom Sadu održana je Godišnja konferencija Eurodijakonije, mreže evropskih organizacija koje rade u tradiciji dijakonije. Domaćin sastanka je bila Ekumenska humanitarna organizacija (EHO), a rad se odvijao u prostorijama Biskupskog ureda Slovačke evangeličke A.V. crkve i EHO-a. Sastanku su prisustvovali predstavnici oko 30 organizacija iz svih delova Evrope...

Osnovna tema sastanka bila je dijakonija u vremenu krize.  S tim u vezi, održane su četiri radionice i Global Cafe diskusije koje su se bavile temama Roma, dečijeg siromaštva, socijalne ekonomije i starenja. Takođe, učesnici sastanka su raspravljali i o internim i eksternim izazovima identitetu dijakonijskih organizacija. Na sastanku je usvojena i Deklaracija Godišnje Konferencije. Deklaracija ukazuje na krizu vrednosti, prava, socijalne zaštite i usluga i zato poziva nacionalne vlade da za svoj dugoročni cilj postave investiranje u ljude i ekonomiju koja je u službi ljudi.

 Na konferenciji su usvojeni Operativni plan Eurodijakonije za 2012. godinu i nacrt bužeta za 2013. godinu, a izabrana su i nova dva člana nadzornog odbora: Anna Osterberg (Asocijacija dijakonijskih instituta, Švedska) i  Damir Krkobabić (Ekumenska humanitarna organizacija, Srbija).

Sledeća Godišnja skupština Eurodijakonije biće održana juna 2013. godine u Berlinu (Nemačka).

Zvaničan sajt Eurodijakonije >>> http://www.eurodiaconia.org/
Prezentacija rada Eurodijakonije u 2011. godini >>> http://vimeo.com/43662189    

FaLang translation system by Faboba

Partneri