Visits 361692

POZIV za dodelu bespovratnih sredstava za ekonomsko osnaživanje

eho diakonie brot big

Ekumenska humanitarna organizacija objavljuje

POZIV

za dodelu bespovratnih sredstava za ekonomsko osnaživanje tj. započinjanje ili unapređenje sopstvenog posla ranjivih i marginalizovanih grupa na teritoriji vojvođanskih opština u okviru projekta

“Pomoć prisilno raseljenim Romima i Romkinjama”

koji je podržan od strane Brot für die Welt i Diakonie Württemberg

I OSNOVNE INFORMACIJE

Bespovratna sredstva za ekonomsko osnaživanje tj. započinjanje ili unapređenje sopstvenog posla namenjena su isključivo nezaposlenim licima prijavljenim na evidenciju nezaposlenih kod Nacionalne službe za zapošljavanje koji pripadaju kategoriji teže zapošljivih, i to:

- Romi povratnici po osnovu sporazuma o readmisiji

- Romi interno raseljena lica.

Bespovratna sredstva za ekonomsko osnaživanje u opremi dodeljuju se nezaposlenim licima sa najboljim biznis planovima, i to u iznosu do 750,00 evra, u dinarskoj protivvrednosti na dan nabavke opreme potrebne za započinjanje ili unapređenje sopstvenog posla uz učešće korisnika granta sa 10% od vrednosti granta. Ukupno će u ovom ciklusu biti dodeljeno 10 grantova.

Pravo na bespovratna sredstva za ekonomsko osnaživanje, nezaposleno lice može ostvariti ukoliko planira pokretanje poslovanja u oblasti:

- proizvodnje/proizvodnog zanatstva

 - uslužnih delatnosti.

Bespovratna sredstva biće dodeljena za nabavku novih mašina/opreme.

II PODNOŠENJE PRIJAVE SA BIZNIS PLANOM 

Uslovi:

- podneta prijava sa biznis planom najkasnije do petka 10. novembra 2017. godine ( obrazac Prijave sa biznis planom je moguće preuzeti u kancelariji Ekumenske humanitarne organizacije, Ćirila i Metodija br. 21 u Novom Sadu, odnosno na linku: Prijava sa biznis planom);

Uz Prijavu je priložen i Izvod iz Klasifikacije delatnosti, a na linku se nalazi i Rečnik pojmova. Sve to Vam može pomoći da samostalno popunite Vašu Prijavu sa biznis planom – bilo kao gotov dokument koji ćete poslati na adresu EHO ili kao nacrt koji ćete predstaviti na Obuci o pisanju biznis plana ( i po potrebi dopuniti odnosno promeniti uz pomoć konsultanta).

- državljanstvo Republike Srbije sa obaveznim prebivalištem/boravištem na teritoriji vojvođanskih opština;

- pripadnost nekoj od teže zapošljivih kategorija navedenih u delu Osnovne informacije;

- dobra i održiva poslovna ideja za započinjanje ili unapređenje sopstvenog posla.

Dostavljanje dokumentacije:

    1. 1. Prijava sa biznis planom na propisanom obrascu;
    2. 2. Fotokopija/očitana važeća lična karta;
    3. 3. Izvod sa evidencije nezaposlenih Nacionalne službe za zapošljavanje;
    4. 4. Dokument kojim dokazuju pripadnost gore navedenim kategorijama;
    5. 5. Bilo koja druga dokumentacija, po želji, koju čine: dokaz o završenoj obuci o pisanju biznis plana, preporuke, prateća pisma, dokazi o relevantnom radnom iskustvu i dr. 

III OBUKA O PISANJU BIZNIS PLANA

U cilju razvijanja osnovnih veština za planiranje sopstvenog posla i upoznavanja sa karakteristikama biznis plana biće organizovana obuka o pisanju biznis plana na kojoj će biti omogućena podrška konsultanata u pripremi prijava za izradu biznis planova. Obuka nije obavezna ali se preporučuije onim kandidatima koji nisu sigurni kako da popune biznis plan i potrebna su im dodatna znanja i veštine u ovoj oblasti.

Obuka o pisanju biznis plana biće održana 7. novembra 2017. godine u periodu od 09,00 do 15,00 časova, u prostorijama Ekumenske humanitarne organizacije, Ćirila i Metodija 21, Novi Sad, gde će svi zainteresovani moći da steknu osnovne veštine o pisanju biznis plana kao i da dobiju više informacija o uslovima ovog Poziva. Učešće je besplatno a učesnicima su obezbeđeni putni troškovi, materijal za rad kao i osveženje. Broj učesnika na obuci je ograničen, te Vas molimo da svoje učešće prijavite najkasnije do 02. novembra 2017. godine, šaljući Obrazac za prijavu na mejl: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.. Program obuke i rečnik pojmova možete preuzeti ovde: Program obuke, Rečnik pojmova

IV NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE SA BIZNIS PLANOM 

Prijava sa biznis planom popunjava se na računaru ili štampanim slovima, a podnosi se lično ili poštom na adresu: Ekumenska humanitarna organizacija, Ćirila I Metodija 21, Novi Sad, sa naznakom PRIJAVA NA POZIV ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA.

Ukoliko ste na samoj obuci popunili Prijavu sa biznis planom i obezbedili (i poneli) traženu dokumentaciji (vidi pod II, od 1-5), prijavu možete podneti i u toku ili neposredno nakon završene obuke o pisanju biznis plana.

Prijave moraju biti dostavljene najkasnije do petka 10. novembra 2017. godine, do 14,00 časova. 

 

V DONOŠENJE ODLUKE 

Odluka o odobravanju bespovratnih sredstava za ekonomsko osnaživanje donosi se na osnovu bodovne liste, a nakon provere i bodovanja podnetih prijava sa biznis planom najkasnije u roku od 10 dana od dana naznačenog za predaju prijava sa biznis planom. 

 

Fajlovi za preuzimanje:

• Poziv

• Prijava sa biznis planom

• Obrazac za prijavu

• Program obuke

• Rečnik pojmova

eho diakonie brot

Oznake: Brot für die Welt, Diakonie Württemberg

FaLang translation system by Faboba

Partneri