Visits 307756

Podrška deci u učenju u OŠ „Jožef Atila“ iz Novog Sada

Podrska deci u ucenju 1

Od septembra 2016. godine EHO i osnovna škola „Jožef Atila“ iz Novog Sada realizuju saradnju na polju dodatne podrške učenicima 1. razreda. Volonteri nekoliko puta nedeljno odlaze u produženi boravak škole gde rade sa učenicima kojima je potrebna dodatna podrška u učenju. Boravci se formiraju spajanjem dva odeljenja, rad je organizovan, tako da se smenjuju slobodne aktivnosti i izrada domaćih zadataka.

 Na osnovu prošlogodišnjeg rada volontera, saradnja je nastavljena i u ovoj školskoj godini. Pedagogoškom asistentu ovakav vid saradnje je naročito značajan imajući u vidu da na osnovu izveštaja od strane volontera, pedagoški asistent pristupa individualnom radu sa onim učenicima kojima je potrebna dodatna podrške u učenju, posebno sa učenicima kod kojih izostaje navika i mogućnost potrebnog rada kod kuće. Volonteri kontinuirano rade sa onom decom kojoj je po oceni pedagoga i pedagoškog asistenta podrška najpotrebnija. Većina dece sa kojom se radi pokazala je evidentan napredak, motivacija za radom je porasla, što omogućava kontinuitet u pružanju podrške, te su mnoga deca ostvarila napredak u razvoju i savladavanju grafomotorike, slova, čitanja i pisanja, računskih operacija sabiranja i oduzimanja do 20.

Podrska deci u ucenju 2

Svaki volonter je prošao neophodnu obuku, a naročito psihofizičku proveru sposobnosti za rad sa decom u školi. Ova podrška predstavlja komponentu projekta „Terenski rad sa decom koja su uključena u život i/ili rad na ulici“ *** koji je podržan od strane dobrotvorne organizacije Herbert Stepic CEE Charity.

*** Komitet za prava deteta UN usvojio je 21. juna 2017. godine Opšti komentar br.21 o deci u uličnoj situaciji, kojim između mera prevencije i podrške deci u uličnoj situaciji ustanovljava i jedinstvenu terminologiju deca u uličnoj situaciji kojom se zamenjuju svi dosadašnji termini (deca ulice, deca uključena u život i rad na ulici i dr)

FaLang translation system by Faboba

Partneri