Visits 361484

Održan šesti partnerski sastanak EHO

 Partnerski sastanak EHO 1

U periodu, 18 - 20. april 2018. godine u EHO centru u Novom Sadu održan je šesti partnerski sastanak EHO na kojem je učestvovalo 24 osobe.  Na partnerskom sastanku su učestvovali predstavnici/e internacionalnih partnerskih organizacija (iz Evrope i Amerike) - HEKS EPER (Švajcarska), St Gallen Canton Church Group (Švajcarska),  Brot für die Welt (Nemačka), Diakonie Württemberg (Nemačka), Ev. Noah Kirchgemeinde Dortmund (Nemačka), HfO Committee Westphalia (Nemačka), Evangelischer Kirchenkreis (Nemačka),  Evangelical Lutheran Church in America (USA), Hungarian Interchurch Aid (Mađarska), Eurodiaconia (Belgija) i Balkan Civil Society Development Network (Makedonija).  EHO su predstavljali/e 12 zaposlenih – menadžment, finansijko odeljenje i koordinatori/ke projekta.  

 

Partnerski sastanak EHO 2

Prvog dana, u sredu 18. aprila, tokom otvaranja šestog partnerskog sastanka, a nakon pozdravne reči direktorke EHO, Tilde Đenge Slifke i uvodne prezentacije o radu EHO u proteklih pet godina i internom okruženju, uključujući i naučene lekcije, koju je uradio izvršni direktor EHO, Robert Bu prisutnima su se obratili dr. Nenad Ivanišević,  Nacionalna koordinaciona grupa za inkluziju Roma, Vlada R. Srbije, Ursula Läubli, direktorka, Švajcarska kancelarija za saradnju/Ambasada Švajcarske, Beograd, Leonie Reimers, Prvi sekretar, Šef odeljenja za privrednu saradnju, Ambasada SR Nemačke, Beograd, Ivan Gerginov, pomoćnik komesara, Komesarijat za izbeglice i migracije, Vlada R. Srbije i Dragana Jovanović Arijas, menadžer, Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, Kabinet premijerke Vlade R. Srbije. 

Drugog dana sastanka, u prepodnevnim satima, predstavljeni su aktuelni projekti EHO, nakon čega su internacionalni partneri predstavili svoje strategije za rad u R. Srbiji i nastavak saradnje sa EHO.

Tokom popodneva je usledila prezentacija aktuelnog strateškog plana EHO (2014. - 2018.) i sažetak dva konsultativna sastanka koji su održani tokom marta, 2018. godine, kao priprema za šesti partnerski sastanak i izradu novog strateškog plana EHO, 2019. - 2023. Rad u grupama na utvrđivanju elemenata SWOT analize je realizovan u kasnim popodnevnim satima.

Trećeg dana nastavljen je rad u grupama i dati su predlozi za reviziju EHO vizije, misije i vrednosti, kao i  preporuke za dalji proces izrade novog strateškog plana, kao i daljeg razvoja/osnaživanja organizacije.

partnerski sastanak EHO rad u grupama 1

partnerski sastanak EHO rad u grupama 2

Održavanjem  šestog partnerskog sastanka, EHO je napravio i treći korak u konsultativnom procesu izrade novog strateškog plana.

Oznake: Brot für die Welt, Diakonie Württemberg

FaLang translation system by Faboba

Partneri