Visits 370790

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava

Poziv za grantove

Ekumenska humanitarna organizacija (EHO) objavljuje
JAVNI POZIV
za dodelu bespovratnih sredstava u vidu opreme (mašina, alata) za ekonomsko osnaživanje, tj. započinjanje ili unapređenje sopstvenog posla povratnika po osnovu Sporazuma o readmisiji na teritoriji vojvođanskih opština u okviru projekta
“Mogućnosti za novi početak”
koji je podržan od strane Saveznog Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Vlade SR Nemačke i realizuje se u sklopu Nemačke razvojne saradnje koju sprovodi GIZ.

I OSNOVNE INFORMACIJE

Bespovratna sredstva u vidu opreme (mašine, alati) za ekonomsko osnaživanje, tj. započinjanje ili unapređenje sopstvenog posla namenjena su isključivo nezaposlenim licima prijavljenim na evidenciju nezaposlenih kod Nacionalne službe za zapošljavanje, prvenstveno povratnicima po osnovu Sporazuma o readmisiji (90%) i drugim socijalno ugroženim kategorijama stanovništva (10%). Pravo na učešće imaju lica koja do sada NISU od EHO-a ili drugih organizacija/institucija dobili grant za započinjanje posla ili unapređenje sopstvenog posla.
Bespovratna sredstva u vidu opreme (mašine, alati) za ekonomsko osnaživanje dodeljuju se licima sa najboljim biznis planovima, i to u iznosu do 750,00 Evra, u dinarskoj protivvrednosti, uz učešće korisnika granta sa 10% od ukupne vrednosti granta – sredstava neophodnih za nabavku opreme. Planirano je da bude dodeljeno 25 grantova.
Pravo na bespovratna sredstva u vidu opreme za ekonomsko osnaživanje, nezaposleno lice može ostvariti ukoliko planira pokretanje poslovanja u oblasti:
- proizvodnje/proizvodnog zanatstva, i
- uslužnih delatnosti.
Da biste ostvarili pravo da učestvujete na ovom Javnom pozivu NEOPHODNO je da se prijavite na obuku “Pisanje biznis plana” najkasnije do 15.marta 2019. godine.

II OBUKA O PISANJU BIZNIS PLANA

U cilju razvijanja osnovnih veština za planiranje sopstvenog posla i upoznavanja sa karakteristikama biznis plana biće organizovana Obuka o pisanju biznis plana na kojoj će biti omogućena podrška konsultanta u pripremi prijava za izradu biznis planova. Učešće na obuci je obavezno za sve koji žele da apliciraju za dodelu bespovratnih sredstava za započinjanje ili proširenje posla.
Obuka o pisanju biznis plana biće održana u prvoj polovini aprila 2019. godine. Broj učesnika na obuci je ograničen. Učešće je besplatno, a učesnicima su obezbeđeni nadoknada putnih troškova za dolazak na obuku, materijal za rad kao i osveženje.

III PODNOŠENJE PRIJAVE SA BIZNIS PLANOM 

Uz popunjen i potpisan Biznis plan, koji je istovremeno i Prijava za dodelu granta, obavezno je priložiti sledeća dokumenta:
1) Dokaz o statusu povratnika po osnovu Sporazuma o readmisiji;
2) Fotokopiju /očitane važeće lične karte;
3) Potvrda sa evidencije nezaposlenih Nacionalne službe za zapošljavanje (ne stariji od tri meseca);
4) tri ponude tri različita ovlašćena prodavca.

Pored obavezne dokumentacije, mogu se priložiti i druga dokumenta kao što su: dokazi o relevantnom radnom iskustvu, sertifikate o položenim stručnim obukama, preporuke i sl.

IV NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE SA BIZNIS PLANOM

Prijava sa Biznis planom popunjava se na računaru ili štampanim slovima, a podnosi se lično ili poštom na adresu:
Ekumenska humanitarna organizacija
PRIJAVA ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA NA PROJEKTU “MOGUĆNOSTI ZA NOVI POČETAK“
Ćirila i Metodija 21, 21000 Novi Sad
Rok za dostavljanje Prijave je sreda, 10. april, 2019. godine, do 15:00 časova.  

V DONOŠENJE ODLUKE

Odluku o odobravanju bespovratnih sredstava u vidu opreme za ekonomsko osnaživanje donosi Komisija koju čine predstavnici EHO, GIZ i Nacionalne službe za zapošljavanje. Odluka se donosi većinom glasova na osnovu bodovne liste, a nakon provere i bodovanja podnetih Prijava sa biznis planom najkasnije u roku od 15 dana od dana naznačenog za predaju prijava sa biznis planom. 

VI DODATNE INFORMACIJE

Za sve dodatne informacije u vezi učešća na konkursu za dodelu bespovratnih sredstava za nabavku mašina/opreme možete kontaktirati Milenka Anđelkovića na mobilni: 069/707452 ili Branka Milutinovića na mobilni 069/707461 radnim danima od 10:00 – 13:00h do 31. marta 2019. godine.

 

Oznake: GIZ, Nemačka razvojna saradnja, Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj SR Nemačke

FaLang translation system by Faboba

Partneri