Visits 366773

OBUKA ZA VOLONTERE “PREPOZNAJMO DISKRIMINACIJU”

Obuka o prepoznavanju diskriminacije i stigme usmerene ka romskoj zajednici u Srbiji održana je za volontere ‘’Pokretnog vrtića’’ i ‘’Pokretne školice’’ koji će pružati aktivnu podršku deci i mladima iz romske zajednice na teritoriji Grada Šapca, u ponedeljak, 01. juna 2020. godine u Centru za stručno usavršavanje, a u okviru projekta „Jačanje kapaciteta lokalne i romske zajednice na teritoriji grada Šapca za inkluzivne procese - UKLJUČIMO SE (Ključ za inkluziju)“.
Projekat sprovode Grad Šabac, Ekumenska humanitarna organizacija iz Novog Sada i Visoka škola socijalnog rada iz Beograda u sklopu grant šeme programa „Podrška EU inkluziji Roma - Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma“, koji finansira Evropska unija, a sprovodi Stalna konferencija gradova i opština.

Teme koje su obrađivane na ovoj obuci su: osnovni pojmovi diskriminacije, tipovi i načini diskriminacije, društvena verovanja i društvene norme o percepciji i stavovima o Romima, prepoznavanje diskriminacije i pravni okvir zaštite od diskriminacije.

Razvijena volonterska mreža će biti uključena u sprovođenje obrazovno-informativnih aktivnosti ‘’Pokretnog vrtića’’ i ‘’Pokretne školice’’.

Projekat doprinosi osnaživanju i unapređenju društvenog položaja romske zajednice na teritoriji Grada Šapca i jača mehanizme za podizanje nivoa svesti o načinima efektivnog prevazilaženja diskriminacije romske populacije, a što za rezultat ima smanjenje stigme, isključenosti i ostvarenja pozitivnog uticaja na širu društvenu zajednicu.

Sledeća obuka koja je planirana za osnaživanje volonterske strukture i njihovo uključivanje u aktivnosti Pokretnog vrtića i Pokretne školice će biti realizovane 05.06.2020. godine u Šapcu.

22

 

FaLang translation system by Faboba

Partneri