Visits 361687

Podrška orazovanju dece u Zrenjaninu

Projektni tim Ekumenske humanitarne organizacije posetio je 26. februara 2020. godine Osnovnu školu „Petar Petrović Njegoš“ u Zrenjaninu.

Zrenjanin je jedna od sedam lokalnih zajednica u Vojvodini u kojima naša organizacija sprovodi projekat “Unapređenje socio-ekonomske situacije marginalizovanih u Vojvodini kroz edukaciju I ekonomsko osnaživanje” sa ciljem da se u okviru obrazovne komponente projekta, poboljša obrazovna integracija dece i mladih iz marginalizovanih grupa.

Opširnije: Podrška orazovanju dece u Zrenjaninu Opširnije: Podrška orazovanju dece u Zrenjaninu

Prilikom posete školi, učenici su se predstavili kroz kratak program na romskom, srpskom, nemačkom i engleskom jeziku nakon čega je usledila podela školskog pribora, koja je uz mentorski rad, radionice i podršku u pribavljanju neophodnih dokumenata, jedna od aktivnosti ovog projekta. Ovom prilikom se razgovaralo sa direktorkom škole i nastavnim osobljem koje je uključeno u projekat. Istaknuto je da projekat značajno doprinosi motivaciji i školskoj integraciji dece.

Trogodišnji projekat “Unapređenje socio-ekonomske situacije marginalizovanih u Vojvodini kroz edukaciju I ekonomsko osnaživanje“ Ekumenska humanitarna organizacija sprovodi uz podršku Brot für die Welt i Diakonie Württemberg/ Hoffnung für Osteuropa iz Nemačke.

Opširnije: Podrška orazovanju dece u Zrenjaninu

Radionica za razvoj dečje mašte i fine motorike

U četvrtak, 20.februara 2020. godine u prostorijama Ekumenske humanitarne organizacije održana je kreativno-edukativna radionica „Papirno pozorište“. U radionici je učestvovalo 30-oro dece, učenika prvog, drugog i trećeg razreda Osnovne škole „Jožef Atila“. Učesnici su izrađivali papirne figure sa različitim motivima, a sa ciljem razvijanja preciznosti, urednosti, poboljšanja koordinacije oko-ruka. Dalje kroz igru s likovima i dramatizaciju bajki, basni, i priča učesnici su imali priliku da izkažu kreativnost, maštu uz postizanje povećanja fonda reči te prijatnog raspoloženja i stvaralačkog duha

Radionica je jedna od aktivnosti projekta „Terenski rad sa decom koja su uključena u život i/ili rad na ulici“ koji Ekumenska humanitarna organizacija sprovodi uz podršku H. Stepic Charity CEE, a realizuje sa terenskim saradnicima i volonterima angažovanim na pomenutom projektu.

Opširnije: Radionica za razvoj dečje mašte i fine motorike Opširnije: Radionica za razvoj dečje mašte i fine motorike

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivacija za učenje i strategije podrške

U okviru drugog konsultativnog sastanka mreže saradnika, pedagoških asistenata i učitelja, koji su angažovani na projektu „Unapređenje socio-ekonomske situacije marginalizovanih u Vojvodini kroz edukaciju i ekonomsko osnaživanje", 10.02.2020. godine održana je radionica „Motivacija za učenje“ u okviru koje se razgovaralo o preduslovima i motivaciji za učenje, motivacionim profilima, strategijama podrške i motivacionoj klimi u školi/odeljenju. Radionicu je vodila Vesna Radulović, prosvetna savetnica Školske uprave Novi Sad.

Opširnije: Motivacija za učenje i strategije podrške

Edukativna komponenta projekta se sprovodi u sedam osnovnih škola u Vojvodini. Podrška će biti kontinuirano pružana za ukupno 420 učenika a cilj ove komponente je poboljšanje obrazovne integracije dece i mladih iz marginalizovanih grupa.

Projekat se realizuje uz finansijsku podršku Brot für die Welt i Diakonie Württemberg iz Nemačke.

Opširnije: Motivacija za učenje i strategije podrške Opširnije: Motivacija za učenje i strategije podrške

 

Potpisan sporazum o saradnji sa opštinom Požega

U Požegi potpisan Sporazum o saradnji između Ekumenske humanitarne organizacije i opštine Požega. Opština Požega je jedna od 10 jedinica lokalnih samouprava u Srbiji u kojoj će se realizovati projekat „Socijalna inkluzija Roma i drugih osetljivih grupa u Srbiji“ u periodu od tri godine.

Kroz projektne aktivnosti će biti podržane romske i druge ugrožene porodice kojima je potrebna pomoć u postupku ozakonjenja stambenih objekata u cilju obezbeđenja pravno sigurnog doma. Za potrebe rešavanja složenih imovinskih odnosa na parcelama u naselju „Lisište“, završeni su geodetski radovi i u pripremi je postupak rešavanja vlasništva.

Podrška u obrazovanju i informisanje o pravima na druge vrste pomoći takođe će biti deo projektnih aktivnosti.

Sve aktivnosti će biti zasnovane na potrebama zajednice, pojedinaca i institucija, s ciljem bolje integracije u društveni sistem.

Realizaciju Projekta finansira HEKS/EPER Švajcarska.

Opširnije: Potpisan sporazum o saradnji sa opštinom Požega 
Opširnije: Potpisan sporazum o saradnji sa opštinom Požega Opširnije: Potpisan sporazum o saradnji sa opštinom Požega

 


 

Ekumenski rad žena

 
U subotu 25. januara 2020. godine u Ekumenskoj humanitarnoj organizaciji održan je godišnji sastanak žena, predstavnica pet crkava, koje učestvuju u ekumenskom radu i organizuju Svetski molitveni dan. Cilj sastanka je bio podnošenje izveštaja o radu za 2019. godinu, kao i planiranje aktivnosti i projekata za tekuću 2020. Na sastanku je učestvovalo 16 žena.

Žene su imale priliku da se međusobno druže i podele svoju radost zbog ponovnog susreta ali i da se zamisle nad potrebama i mogućnostima daljeg unapređenja ekumenske saradnje u Vojvodini i regionu. Koordinatorka je upoznala žene sa odobrenim projektom od strane Pokreta najmanjeg novčića (FLC) koji se bavi prevencijom raka kod žena iz ruralnih naselja. Projekat će se realizovati u nekoliko naselja u Vojvodini.

U toku su i pripreme za Svetski molitveni dan, svečanu liturgiju koja će se održati u Grkokatoličkoj crkvi Sv. Petra i Pavla u Novom Sadu. Ova molitva koju organizuju žene održava se u preko 40 crkvenih opština u Vojvodini. Od 2013. godine se ekumenski organizuje u Beogradu.

 

Opširnije: Ekumenski rad žena 

Podeljeni paketići deci koja žive i/ili rade na ulici

U petak 20. decembra 2019. održana je novogodišnja predstava za 55-oro dece koja su deo projekta „Terenski rad se decom koja su uključena u život i/ili rad na ulici“, koji podržava Herbert Stepic CEE Charity. Novogodišnje druženje, uz saradnju sa vaspitačima Svratišta za decu i mlade Novi Sad, organizovano je u pozorištu za decu „Teatrilo“ u Novom Sadu gde je izvedena predstava „Pobuna lutaka“. Nakon predstave, deca su uživala u druženju sa Deda Mrazom i podeljeni su novogodišnji paketići. Ova aktivnost deo je napora projektnog tima da podrži inkluziju socijalno marginalizovane dece i da im ulepša praznične dane. 

 

 

 

Opširnije: Podeljeni paketići deci koja žive i/ili rade na uliciOpširnije: Podeljeni paketići deci koja žive i/ili rade na ulici

 

Ekumenska humanitarna organizacija u okviru ekumenskog rada žena organizuje Svetski molitveni dan u Novom Sadu

Opširnije: Ekumenska humanitarna organizacija u okviru ekumenskog rada žena organizuje Svetski molitveni dan...

 

Ovogodišnja liturgija Svetskog molitvenog dana dolazi iz Zimbabvea i poziva nas da se u petak 6. marta svi molimo za probleme i teškoće s kojima se suočavaju žene u ovoj južnoafričkoj državi. Ovu državu zadnjih godina potresaju politički nemiri, napetost i siromaštvo. U zajedništvu i ekumenskoj molitvi žene širom sveta pronalaze ohrabrenje i podršku u svojoj veri. Tema ovogodišnje molitve temelji se na stihu iz Jevanđelja po Jovanu, 5 glava, stih 8: ”Ustani, uzmi svoju postelju i hodaj”.

Zajedno sa ženama Zimbabvea i mi priznajemo da trebamo i želimo promenu, da očajnički trebamo isceljenje tela, duše ili duha. Imamo bezbroj izgovora i opravdanja kako bismo izbegli promenu. Poslušajmo Isusovu sugestiju, tačnije rečeno naređenje izraženo u tri glagola: ustani, uzmi i hodaj. Isus nam sa svoje strane omogućuje da iskusimo veliku Božiju ljubav, milosrđe i izlečenje i daje nam snagu da ovu naredbu i ispunimo. Nikada se ne trebamo bojati postupiti po Rečji Božjoj.

Žene SMD iz Novog Sada vas srdačno pozivaju da u petak, 6. marta 2020 u 17. časova dođete u Grkokatoličku crkvu, ulica Svetozara Miletića 44, i pridružite nam se da zajedno podržimo žene iz Zimbabvea i ohrabrimo se međusobno.

Odbor SMD, Srbija

 

Opširnije: Ekumenska humanitarna organizacija u okviru ekumenskog rada žena organizuje Svetski molitveni dan... 
 Poziv pdf

 

 

 

 

 

 

                        

 

27 godina postojanja

Na današnji dan pre 27 godina (19. februara 1993) osnovana je naša organizacija. Hiljade i hiljade korisnika kojima smo pomogli tokom ovih godina su naša najbolja referenca. Novi projekti i nove ideje kojima ćemo pomoći najugroženijim ljudima u Srbiji će i ubuduće biti naš moto. Srećno nam bilo na tom putu još dugi niz godina.

Opširnije: 27 godina postojanja Opširnije: 27 godina postojanja

Potpisan sporazum sa opštinom Raška

Petogodišnja saradnj sa opštinom Raška se nastavlja i u naredne tri godine. U opštini Raška potpisan je Sporazum o saradnji između Ekumenske humanitarne organizacije i opštine Raška. Pored već realizovanog i Projekta koji je u toku, kroz projekat „Socijalna inkluzija Roma i drugih osetljivih grupa u Srbiji“, EHO će u saradnji sa opštinom pružiti podršku siromašnim porodicama u rešavanju problema u okviru tri oblasti: stanovanje, obrazovanje i informisanje o pravima na druge vrste pomoći.

Opširnije: Potpisan sporazum sa opštinom Raška   Opširnije: Potpisan sporazum sa opštinom Raška


Sve aktivnosti koje će se sprovoditi kroz ovaj Projekat će biti zasnovane na potrebama zajednice, pojedinaca i institucija, s ciljem bolje integracije marginalizovanih u društveni sistem.

Realizaciju Projekta finansira HEKS/EPER Švajcarska.

Opširnije: Potpisan sporazum sa opštinom Raška Opširnije: Potpisan sporazum sa opštinom Raška

Održana radionica sa decom u Svratištu

Povodom 1.februara, dana grada Novog Sada, u saradnji sa vaspitačima Svratišta za decu i mlade Novi Sad, volonteri i terenski saradnici projekta „Terenski rad sa decom koja su uključena u život i/ili rad na ulici“, podržanog od strane Herbert Stepic CEE Charity, održali su radionicu Umetnost u plastelinu. Prvi deo radionice je bio usmeren na upoznavanje učesnika sa grbom grada Novog Sada, kao i kratkim prikazom istorijske komponente nastanka grba, dok su u drugom delu učesnici pristupili pravljenju grba i drugih obeležja grada. Po završetku radionice učesnici su izložili radove, te je dogovoreno i naredno druženje. 

Opširnije: Održana radionica sa decom u Svratištu

 Opširnije: Održana radionica sa decom u Svratištu

 

Praznična podela poklona deci u centrima za migrante u Somboru i Subotici

U nastojanju da obraduje decu-izbeglice u Prihvatno-tranzitnim centrima u Somboru i Subotici, Ekumenska humanitarna organizacija je ovog vikenda organizovala prigodni program i podelu prazničnih poklona u Dečijem kutku, projektu EHO koji se organizovano sprovodi u navedenim centrima. Naši saradnici iz Narodnog pozorišta Sombor (20. Decembra 2019. g.,) i Fabrike zabave iz Subotice (23. Decembra 2019. g.,) su značajno doprineli kvalitetu života ciljane dece i njihovih porodica.

Opširnije: Praznična podela poklona deci u centrima za migrante u Somboru i Subotici

Opširnije: Praznična podela poklona deci u centrima za migrante u Somboru i Subotici

Završen trogodišnji projekat podrške povratnicima iz Nemačke

Opširnije: Završen trogodišnji projekat podrške povratnicima iz Nemačke

Tokom trogodišnjeg projekta „Podrška reintegraciji ugroženih porodica koje se dobrovoljno vraćaju ili su deportovane iz Savezne Republike Nemačke u Republiku Srbiju“ podršku su dobile 233 porodice sa 1217 članova domaćinstva.

Podrška porodicama sastojala se iz pomoći za poboljšanje uslova stanovanja, integracije dece u obrazovni sistem, pružanja informacija, savetovanja i podrške pri izdavanju ličnih dokumenata, ekonomskog osnaživanja putem samozapošljavanja i urgentne pomoći u hrani, higijeni i lekovima.

Projekat se sprovodio preko Mreže za integraciju koja je formirana kroz ovaj projekat i čine je 25 obučena lokalna saradnika koji rade sa povratnicima u 32 opštine u Srbiji. Oni su pružali aktivnu podršku i pratili proces reintegracije povratničkih porodica.

Opširnije: Završen trogodišnji projekat podrške povratnicima iz Nemačke

Opširnije: Završen trogodišnji projekat podrške povratnicima iz Nemačke Opširnije: Završen trogodišnji projekat podrške povratnicima iz Nemačke
video, srpski (youtube link) video, nemački (youtube link) video, engleski, youtube link

 

Projekat je realizovan uz finansijsku podršku Diakonie Württemberg iz Nemačke.

FaLang translation system by Faboba

Partneri