Visits 346838

Ekumenska humanitarna organizacija promoviše interkulturalni dijalog u obrazovnim ustanovama

Dokument Predlog politike u oblasti interkulturalnog obrazovanja u Republici Srbiji nastao je kao odgovor na izazove i probleme koji su uočeni tokom realizacije programa interkulturalnog obrazovanja namenjenih jačanju interkulturalne osetljivosti nastavnika, vaspitača, pedagoških asistenata i stručnih saradnika i njihovih kompetencija za interkulturalno učenje i nastavu, a u okviru projekta „Poboljšanje uslova života Roma i drugih marginalizovanih grupa, prevencija iregularnih migracija i podsticanje reintegracije povratnika u Srbiju“, koji realizuje naša organizacija i švajcarska organizacija HEKS/EPER , uz podršku Vlade Švajcarske i Švajcarske agencije za razvoj i saradnju.
Dugoročni cilj predloga politika je integracija interkulturalnog obrazovanja (IKO) u obrazovni sistem Srbije. Specifični cilj Predloga politika je doprinos integraciji prinicipa IKO u obrazovanje u Srbiji kroz analizu postojećih zakona i strategija i davanje preporuka donosiocima odluka u oblasti obrazovnih politika. Primarna ciljna grupa su donosioci odluka o obrazovanju, kao što su eksperti u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (MPNTRS) i predstavnici Nacionalnog prosvetnog saveta Republike Srbije (NPS), a sekundarna ciljna grupa su donatori, pružaoci usluga inicijalnog obrazovanja nastavnika, obrazovne ustanove (direktori, nastavnici, stručnjaci u školama itd) i istraživači na polju obrazovanja.
Osim na iskustvima i saznanjima stečenim u toku realizacije interkulturalnih obuka i na analizi rezultata tih obuka, predlozi koji su izneti u ovom dokumentu se zasnivaju i na analizi relevantne regulative u oblasti interkulturalnog obrazovanja u UN, EU i u odabranim zemljama, kao i na analizi regulative i stanja u Srbiji.

Oznake: Swiss Agency for Development and Cooperation SDC, HEKS EPER

FaLang translation system by Faboba

Partneri