Visits 361120

Search for:
Search Only:
Total: 18 results found.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST POVODOM REALIZACIJE PROJEKTA EKUMENSKE HUMANITARNE ORGANIZACIJE „Rehabilitacija kuća <span class="highlight">zas</span>novana na potrebama socijalno ugroženih porodica koje su bile pogođene poplavama u Srbiji“&#160;...

... sledeću podršku, usluge i servise: 1) tehničku podršku za planiranje i realizaciju projekta rehabilitacije kuće; 2) građevinski materijal za korisničke porodice (primenom sistema vaučera za građ. materijal/gde ...

Prevencija nasilnog ekstremizma i socijalna inkluzija

... rada organizacija koje su članice ove mreže. Eurodijakonija je evropska mreža dijakonijskih organizacija koje pružaju socijalne i usluge zdravstvene zaštite i zalažu se za društvenu pravdu. Osam članica ...

EVA, Štutgart: "Dati beskućnicima lice i glas!"

... na Balkanu krenuo je talas izbeglica iz Jugoslavije; Evengelističko društvo je fokusirano na brigu o ljudima u razvitku vremena - najpre se prate promene, a onda i prilagođavaju usluge. Tokom vremena ...

Integracija žena izbeglica i migrantkinja

Eurodijakonija, evropska mreža dijakonijskih organizacija koje pružaju socijalne i usluge zdravstvene zaštite, povodom Međunarodnog dana migranata, objavila je publikaciju o integraciji žena izbeglica ...

Oblasti rada

PROGRAMSKE OBLASTI: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA USLUGE SOCIJALNE ZAŠTITE DIJAKONIJA EKUMENSKA I MEĐUETNIČKA SARADNJA  ...

Godišnji sastanak Eurodijakonije u Poljskoj

... dijakonijskih organizacija koje pružaju socijalne i usluge zdravstvene zaštite i zalažu se za društvenu pravdu. Domaćin ovogodišnjeg skupa bila je Dijakonija Poljske.   Evropa je svedok mnogobrojnih ...

Knjiga o 25 godina EHO

... usluge, doprinoseći na taj način institucionalizaciji metoda i instrumenata koje EHO primenjuje u svom svakodnevnom radu. Knjiga je dostupna u pdf formatu.  ...

Međunarodni dan dece uključene u život i/ili rad na ulici

... sa Herbert Stepic CEE Charity realizuje projekat - Terenski rad sa decom uključenom u život i/ili rad na ulicama grada Novog Sada, koristeći „outreach“ pristup koji doseže do one dece kojima su usluge ...

25 godina Ekumenske Humanitarne Organizacije

... drugim organizacijama i institucijama, poslužili kao model dobre prakse. U narednom periodu EHO će svoj rad usmeriti na oblasti u kojima će moći da razvija i unapređuje svoje usluge, doprinoseći na taj ...

Godišnja skupština Eurodijakonije u Utrehtu

U periodu od 08. do 10. juna 2016. godine u holandskom gradu Utrehtu održan je godišnji sastanak skupštine Eurodijakonije, evropske mreže crkava i dijakonijskih organizacija koje pružaju usluge socijalne ...

Nemoć, nezainteresovanost, predrasude i/ili diskriminacija?

... za socijalno ugrožene porodice. Projekat pruža sledeću podršku, usluge i servise: 1) tehničku podršku za planiranje i realizaciju projekta rehabilitacije kuće; 2) građevinski materijal za korisničke ...
FaLang translation system by Faboba

Partneri