Visits 366772

Integracija žena izbeglica i migrantkinja

Integracija zena izbeglica i migrantkinja

Eurodijakonija, evropska mreža dijakonijskih organizacija koje pružaju socijalne i usluge zdravstvene zaštite, povodom Međunarodnog dana migranata, objavila je publikaciju o integraciji žena izbeglica i migrantkinja. Publikacija nudi vodič za rad sa migrantkinjama kao i niz preporuka za prevazilaženje izazova koji se mogu pojaviti u procesu integracije ove vulnerabilne grupe.

Publikacija, na engleskom jeziku, dostupna je na sledećoj veb adresi: https://www.eurodiaconia.org/wordpress/wp-content/uploads/2018/12/Eurodiaconia_Guidelines_Integration_Migrant_Women_WEB.pdf

FaLang translation system by Faboba

Partneri