Visits 370346

Organizacioni tim


Anna Brtka Valent

Anna Brtka Valent

Anna Brtka Valent je na funkciji direktora od januara 2020. godine. Zastupa organizaciju i odlučuje o poslovanju u skladu sa usvojenom politikom, donetim odlukama i strategijom organizacije.

Završila je Ekonomski fakultet u Subotici - Univerzitet u Novom Sadu. Bečelor diplomu je dobila na odeljenju za Finansije, bankarstvo i osiguranje, dok je master studije završila na odeljenju za Marketing. Ima bogato iskustvo u menadžmentu, marketingu i prodaji, organizaciji raznih događaja i aktivnosti.

Članica je upravnih odbora raznih nevladinih organizacija za koje je pisala i realizovala projekte.

Cilj joj je da realizuje sve strateški bitne projekte Ekumenske humanitarne organizacije u oblasti socijalne zaštite, socijalne inkluzije, unapređenja marginalizovanih grupa i demokratizacije društva kao i da Ekumenska humanitarna organizacija bude jedna od vodećih organizacija u Srbiji i da sa svakim projektom proširuje svoju delatnost u celoj zemlji.
Slobodno vreme voli da provodi sa svojom porodicom.


   

Batori Stevan

 Stevan Batori

Stevan Batori radi u EHO od 2002. godine, a od 2000. godine bio je angažovan kao volonter. Trenutno se nalazi na poziciji Projektnog saradnika – logističara na projektu unapređenja procesa reintegracije povratnika iz Savezne Republike Nemačke u Republiku Srbiju. Takođe, zadužen je za održavanje, ispravnost i evidenciju korišćenja službenih vozila.

Stevan je tokom prethodnog perioda radio u oblastima dijakonijskog rada, rada sa starima, osoba sa invaliditetom, Romima, na poslovima sanacije u poplavljenim područijima u Banatu 2005. godine i majskim poplavama 2014. godine, organizovao susrete „Mladih bez granica“ radi pomirenja u regionu, na projektima podrške i pomoći migrantima i izbeglicama. Takođe, radio je i na projektu pokrajinskog sekretarijata APV na suzbijanju nasilja nad ženama.

Stevan je završio Elektrotehničku srednju školu u Subotici i dopunski se edukovao pohađajući kurseve o project managmentu, razvoju i upravljanju NVO, nenasilnoj komunikaciji, Radu sa mladima u međunarodnim strukturama i dr.

Oženjen je i ima dvoje dece.


 

 

Vedrana Bjelajac

 Vedrana Bjelajac

Vedrana Bjelajac angažovana je u Ekumenskoj humanitarnoj organizaciji od 2013. godine kao volonterka i spoljna saradnica, a od aprila 2019. godine zadužena je za koordinaciju, implementaciju i monitoring aktivnosti na projektu podrške i pomoći deci koja su uključena u život i/ili rad na ulici.

Vedrana je završile osnovne i master studije pedagogije na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu i poseduje licencu za rad stručnog saradnika u obrazovnim-vaspitno ustanovama. Članica je Društva novinara Vojvodine, a bila je i saradnica dečijeg lista „Neven“.

Slobodno vreme voli da provodi sa prijateljima, porodicom i psom Borivojem.


Borbas Katalin

Katalin Borbaš

Katalin Borbaš u Ekumenskoj Humanitarnoj organizaciji radi od 2017. godine. Trenutno se nalazi na poziciji Projektne saradnice na projektu za readmisiju, gde je zadužena za komunikaciju na srpskom i nemačkom jeziku sa povratnicima koji su vraćeni u Republiku Srbiju po osnovu Sporazuma o readmisiji. Takođe je zadužena i za prevod sajta Ekumenske Humanitarne Organizacije na nemački jezik.

Katalin je po struci profesor Nemačkog jezika i književnosti, a studirala je na Filozofskom Fakultetu, smer Germanistika, u Novom Sadu.

U prethodnom periodu radila je kao nastavnica u osnovnoj školi. Katalin je takođe član Kulturno-umetničkog društva u selu gde živi. U slobodno vreme voli da se druži sa prijatelljima, da čita, crta, slika, i igra kompjuterske igre.


Castvenova Miroslava

Miroslava Častvenova

Miroslava Častvenova u Ekumenskoj humanitarnoj organizaciji radi od januara 2017. godine.

Trenutno se nalazi na poziciji Projektne saradnice u okviru projekata kućne nege i pomoći u kući, lični pratilac deteta, RakInfo i podrške onkološkim pacijentima na Institutu u Sremskoj Kamenici. U prethodnom periodu bila je angažovana u Centru za socijalni rad na poziciji koordinatora geronto službe i voditelja slučaja.

Miroslava je po struci master socijalni radnik i poseduje licencu za obavljanje osnovnih stručnih poslova socijalne zaštite. Svoja znanja i veštine kontinuirano razvija kroz brojne akreditovane obuke, treninge, seminare i konferencije u oblasti socijalne zaštite.

U slobodno vreme voli da putuje i boravi u prirodi.


 


Djurovka Ana

Đurovka Ana

Đurovka Ana u Ekumenskoj Humanitarnoj organizaciji radi od 2011. godine. Trenutno se nalazi na poziciji Koordinatorke računovodstva u finansijskom odeljenju. Zadužena je za obradu svih računovodstvenih podataka, sastavlja poreska dokumenta, vrši obračun zarada, blagajničke poslove, kao i izrada godišnjeg finansijskog izveštaja organizacije. Obavlja poslove sravnjenja i uskladjivanja podataka sa poslovnim partnerima i nadležnim institucijama. Učestvuje u godišnjoj reviziji organizacije.

Tokom svoje karijere radila je u sledećim oblastima: komercijalni poslovi u oblasti trgovine robom i uslugama, kao i računovodstvo trgovinskih organizacija. Podržava rad Ekumenskog foruma žena i učestvuje u radionicama hrušćanskih žena.

Ana je završila Višu Ekonomsko-komercijalnu školu u Novom Sadu. Poseduje diplomu Udruženja računovodja sa zvanjem „Samostalni računovodja“ i druge sertifikate vezane za struku.

Voli prirodu, putovanja i čitanje odabranih knjiga. Bavi se proizvodnjom bio povrća i začinskog bilja, a interesuju je i nove mogućnosti iz oblasti bio hrane i fičke aktivnosti u cilju zdravog života.


Farago Anamarija

Anamaria Farago

Anamaria Farago, u Ekumenskoj humanitarnoj organizaciji radi od 2008. godine. Trenutno se nalazi na poziciji Koordinatorke za finansijska izveštavanja i analize. Direktno je uključena u finansijsko administriranje nekoliko projekata sa ranjivim grupama, planiranje i praćenje budžeta, korespodencija sa donatorima u vezi administriranja projekata, učestvovanje u izradi  godišnje organizacione revizije i revizije različitih projekata.

Do sada je radila u oblasti bankarstva, volontiranje na projektima koji pružaju podršku osobama sa HIV-om, humanitarna pomoć, terenski rad na inkluzivnim projektima sa romskom nacionalnom manjinom, stručno usavršavanje kod Agencije za zapošljavanje (Neu Arbeit) i Evangeličke-protestantske humanitarne organizacije (Eva) u Štutgartu.

Anamaria je diplomirala na Ekonomskom fakultetu, smer Marketing Menadžment zatim završila master studije iz oblasti Ekonomije sa temom Obnovljivi izvori energije.

Interesovanja: putovanja, ekologija, kinologija, ples.


   

Jankovic Stanka

Stanka Janković

Stanka Janković, u Ekumenskoj humanitarnoj organizaciji radi od 2001. godine. Trenutno se nalazi na poziciji Projektne koordinatorke gde je direktno zadužena za koordinaciju projekta koji za cilj ima mobilizaciju i unapredjenje položaja romske zajednice na lokalu, realizaciju aktivnosti vezane za poboljšanje obrazovnog nivoa romske zajednice, kao i unapredjenje položaja i kapaciteta pedagoških asistenata.

Stanka je tokom svoje karijere radila u sledećim oblastima: obrazovanje, zapošljavanje i stanovanje Roma/kinja, mobilizacija i participacija zajednice, inkluzija Roma/kinja, izrada strateških dokumenata, zagovaranje i lobiranje za unapredjenje položaja Roma/kinja. Osnivačica je nekoliko romskih udruženja na teritoriji Srbije.

Stanka je na prvoj godini politikologije na Fakultetu za evropske pravno-političke studije u Novom Sadu, a studirala je i na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Poseduje sertifikat Škole Romologije Univerziteta u Novom Sadu, kao i diplomu Ženskih studija. Takodje je ko-autorka knjiga Romkinje 1 i 2.

U slobodno vreme bavi se proizvodnjom i aranžiranjem svežeg cveća.


Jovanovic Sladjana

Slađana Jovanović

Slađana Jovanović u Ekumenskoj humanitarnoj organizaciji radi od 2012. godine. Trenutno se nalazi na poziciji Projektne koordinatorke. Zadužena je za koordinaciju  realizacije projektnih aktivnosti u okviru projekata koji se odnose na oblast građevinarstva (procene stanja objekata, rekonstrukcije, rehabilitacije i izgradnje, planiranja i sprovođenje procedura koje prate ovu oblast).

Slađana je tokom svoje karijere radila u oblastima: prostornog i urbanističkog planiranja, projektovanja stambenih i poslovnih zgrada, rukovođenja izgradnjom, naučno istraživačkog rada, rada sa ranjivm grupama i stanovanja u neformalnim stambenim naseljima.

Slađana je diplomirani inženjer arhitekture, a pohađala je i posle diplomske studije iz oblasti „Savremena arhitektura i urbanizam“. Poseduje više sertifikata iz oblasti građenja i planiranja.

U slobodno vreme se bavi slikanjem. 


   

Krkobabic Damir

Damir Krkobabić

Damir Krkobabić, u Ekumenskoj humanitarnoj organizaciji, radi od 2007. godine. Trenutno se nalazi na poziciji Projektnog koordinatora, gde radi na planiranju, pripremi, implementaciji, monitoringu i evaluaciji projekata. Do sada je radio na različitim programima integracije i zaštite prava izbeglih i raseljenih lica, Roma i osoba sa invaliditetom. U saradnji sa institucijama i organizacijama civilnog društva učestvovao je i u izradi brojnih predloga praktičnih politika kao i u aktivnostima koje doprinose procesu evropskih integracija.

Damir je završio Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, odsek za psihologiju. Završio je i Specijalističke akademske studije u Novom Sadu iz političke psihologije, kao i Školu ljudskih prava Beogradskog centra za ljudska prava. Licencirani je stručni radnik iz oblasti socijalne zaštite. Pre Ekumenske humanitarne organizacije, bio je angažovan u još nekoliko organizacija civilnog društva.

Ljubitelj je nordijskih krimi romana, serija i filmova.


Lehotski Teofil

Teofil Lehotski

Teofil Lehotski radi u Ekumenskoj humanitarnoj organizaciji od 2005. godine. Trenutno se nalazi na poziciji Saradnik za tehničke poslove, u Zajedničkom odeljenju organizacije, gde obavlja razne administrativne poslove vezane za funkcionalnost objekata i opreme EHO centra, kao i bezbednost i zdravlje u organizaciji. Njegove ostale oblasti karijere u EHO su: teologija, ekumenizam, mir i pomirenje, mediji, rad sa ranjivim grupama, mobilizacija i participacija zajednice, civilno društvo, logistika u humanitarnim projektima sa migrantima i dr.

 


   

Milenkovic Tamara

Milenković Tamara

Tamara Milenković u Ekumenskoj humanitarnoj organizaciji radi od 2016. godine. Trenutno se nalazi na poziciji Projektne saradnice i direktno je zadužena za podršku i organizovanje aktivnosti u okviru projekta Sigurnog kutka za decu u Prihvatnom centru Subotica. Kao psihološkinja u Sigurnom kutku Tamara je zadužena za pružanje psihosocijalne pomoći deci koja su smeštena u pomenutom prihvatnom centru. Putem različitih kreativnih i edukativnih aktivnosti, i veština komunikacije, Tamara radi sa decom na sticanju samopouzdanja, veština, na prevažilaženju stresnih situacija, agresivnih ponašanja kod dece i prevenciji sekundarne traumatizacije.

Svoj rad sa EHO i decom započinje u okviru Svratišta za decu ulice, kao volonter 2013. Ubrzo postaje i terenski saradnik, u okviru projekta Terenski rad sa decom uključenom u život i/ili rad na ulici.

Osnovne i master studije iz psihologije završila je na Filozofskom fakultetu  Univerziteta u Novom Sadu. Trenutno pohađa edukaciju iz Integrativne dečije psihoterapije.

Slobodno vreme provodi sa prijateljima, porodicom i psom Kovalskim.


Milinkovic Milisav

Milisav Milinković

Milisav Milinković u Ekumenskoj Humanitarnoj organizaciji je aktivan od 2005. godine u okviru Centra za volontere i programa ''Crvena linija''. Trenutno se nalazi na poziciji Projektnog asistenta i direktno je zadužen za podršku reintegraciji povratnika iz Savezne Republike Nemačke u Republiku Srbiju.

Milisav po zanimanju specijalista – menadžer ljudskih resursa i omladinski radnik (Završen II nivo Proni studija – Socijalne edukacije i komunikacije, Jönköping, Švedska). Završio osnovne studije novinarstva u Novosadskoj novinarskoj školi. Višegodišnje iskustvo u kreiranju politika, strategija, obuka i akcionih planova za vladin, nevladin i biznis sektor kao i u kooridnisanju projekata i programa kako na lokalnom, regionalnom, tako i na nacionalnom i internacionalnom nivou.

Milisav je konsultant, trener i koautor nekoliko priručnika, istraživanja i publikacija iz oblasti neformalnog obrazovanja, organizacijskog menadžementa i mirovne kulture. Bavi se menadžmentom, omladinskom politikom, odnosima sa javnošću, omladinskim informativnim radom (sertifikovani omladinski info radnik ERYICA – Evropske agencije za informisanje i savetovanje mladih), interkulturalnim učenjem  (akreditovan interkulturalni lider od strane nemačko- francuske kancelarije za mlade) i zagovornik je nenasilne kulture i mirovnog obrazovanja.

Hobi: čitanje, fotografisanje i putovanja.


   

Parnicki Marija

Parnicki Marija

Parnicki Marija u Ekumenskoj humanitarnoj organizaciji radi od 1999. godine u okviru koje je bila angažovana na raznim projektima. Trenutno se nalazi na poziciji Projektne koordinatorke gde radi na planiranju, pripremi, implementaciji, monitoringu i evaluaciji projekata namenjenih starim osobama i osobama sa invaliditetom u okviru Dnevnog boravka za seniore i EHO krojačke radionice. Marija koordinira i ekumenski rad žena i Svetski molitveni dan u Srbiji, a u prethodnom periodu koordinirala je i projektom Duga, Dijakonijskim centrom i dr.

Marija je diplomirala na Filozofskom fakultetu na odseku za psihologiju 1990. godine u Novom Sadu. Radila kao psiholog u Centru za socijalni rad u Bačkoj Palanci kao i u osnovnoj školi u Bačkom Petrovcu.

Voli modu, kreativnost i inovativnost.


   

   

Stojkovic Tanja

Tanja Stojković

Tanja Stojković u Ekumenskoj humanitarnoj organizaciji radi od 1995. godine. Trenutno se nalazi na poziciji Projektne koordinatorke gde radi na planiranju, pripremi, implementaciji, monitoringu i evaluaciji projekata namenjenih povratnicima po osnovu sporazuma o readmisiji. Do sada je radila u oblasti psiho-socijalne podrške ranjivim grupama, humanitarne pomoći, integraciji i repatrijaciji izbeglica, zagovaranju, obrazovanju i zapošljavanju Roma i dr. Učestvovala je u radu više lokalnih koordinacionih tela  a trenutno je Član Saveta za migracije Grada Novog Sada.

Poseduje zvanje Master inženjera menadžmenata Univerziteta u Novom Sadu. Završila je Novosadsku novinarsku školu.

Tokom devedesetih godina radila je na lokalnoj radio i televizijskoj stanici. Osim Ekumenske humanitarne organizacije, bila je koordinatorka regionalnog projekta Luteranskog svetskog saveza i angažovana u još nekoliko organizacija civilnog društva.

Majka je Tee, Andree i Stefana.


Bojana 1 Tankosic

 Bojana Tankosić

Bojana Tankosić radi u Ekumenskoj humanitarnoj organizaciji od aprila 2019. godine kao Projektni Asistent na projektu „Mreža integracije za Srbiju“ koji se sprovodi uz podršku Strategije evropske unije za dunavski region (EUSDR) i Dijakonije Virtemberg iz Nemačke.

Studije je završila na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu na odseku za psihologiju i stekla zvanje master psiholog. Završava i interdisciplinarne studije „Prava deteta“ na Pravnom fakultetu u Zagrebu.

Iskustvo je stekla kroz rad u vladinom i nevladinom sektoru, a u oblasti zdravstva, obrazovanja i socijalne zaštite. Duži niz godina je radila kao porodični saradnik i kao podrška deci žrtvama i/ili svedocima u krivičnom postupku na projektu „Unapređenje prava deteta kroz jačanje sistema pravosuđa i socijalne zaštite“ koji je realizovao UNICEF u partnerstvu sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstvom pravde.

Voli decu i rad sa decom i porodicom.


Vidovic Tijana

Tijana Vidović

Tijana Vidović u Ekumenskoj humanitarnoj organizaciji radi od 2015. godine. Svoj rad sa EHO i decom započela je kao volonter i terenski saradnik u okviru projekta Svratišta za decu ulice. Trenutno se nalazi na poziciji Projektne koordinatorke gde je zadužena za koordinaciju, implementaciju i monitoring aktivnosti na projektima podrške i pomoći deci koja su uključena u život i/ili rad na ulici, deci migrantima i izbeglicama. Kao projektna koordinatorka sarađuje sa institucijama i organizacijama civilnog društva u zemlji i regionu sa ciljem zaštite i unapređenja položaja i prava izrazito ugroženih kategorija dece i njihovih porodica.

Od juna 2016. Godine, kao predstavnik EHO, Tijana se nalazi na poziciji predsednice Upravnog odbora Regionalne mreže za decu uključenu u život i/ili rad na ulici.

Osnovne i master studije završila je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Pripravnički staž završila je u Osnovnom i Višem sudu u Novom Sadu u periodu 2012-2014. godine. Oblast interesovanja su joj socijalno pravo, prava dece i njihova zaštita.

U slobodno vreme pleše tango, planinari po Srbiji i uživa u knjigama omiljenih autora.


Anna Vrbovski

Anna Vrbovski

Anna Vrbovski u Ekumenskoj humanitarnoj organizaciji radi od 2019. godine. Trenutno se nalazi na poziciji Asistenta finansijskog poslovanja u finansijskom odeljenju. Zadužena je za dinarski i devizni platni promet i za sastavljanje finansijskih izveštaja, kao i ostale poslove u finansijama.
Tokom svoje karijere radila je u sledećim oblastima: sekretarski poslovi, komercijalni poslovi u oblasti trgovine robom i uslugama, računovodstvo trgovinskih organizacija, budžetskog računovodstva i bankarstvo.
Ana je diplomirala na Univerzitetu Edukons u Sremskoj Kamenici i dobila zvanje master ekonomista. Diplomski rad je radila iz oblasti revizije na temu: Revizija u funkciji poboljšanja informativnih mogućnosti finansijskih izveštaja.
Voli životinje i prirodu. Svoje slobodno vreme voli da provodi sa svojom porodicom.


Vrekic Borka

Borka Vrekić

Borka Vrekić u Ekumenskoj humanitarnoj organizaciji radi od 2008. godine. Trenutno se nalazi na poziciji Projektne koordinatorke gde je zadužena za koordinaciju i realizaciju aktivnosti na projektu kućne nege i pomoći u kući i na projektu podrške onkološkim pacijentima na Institutu u Sremskoj Kamenici. U okviru svog radnog mesta, Borka razvija saradnju sa lokalnim samoupravama i radi na održivom modelu pružanja usluga socijalne zaštite i umrežavanju sa relevantnim akterima u socijalnoj zaštiti.

Borka je tokom svoje karijere radila u sledećim oblastima: razvoj socijalnih usluga, humanitarna pomoć, dijakonija, volonterski rad, rad sa ranjivim grupama, mobilizacija i participacija zajednice i dr.    

Završila je Akademiju za socijalni rad i dijakoniju u Češkoj Republici a pored toga studirala je i biologiju i geografiju na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu.

U slobodno vreme bavi se fotografijom.


Vujin Vladimir

Vladimir Vujin

Vladimir Vujin je u Ekumenskoj humanitarnoj organizaciji angažovan od 2009. godine. Trenutno se nalazi na poziciji Projektnog saradnika gde je zadužen za realizaciju aktivnosti na projektima koji doprinose inkluziji romske populacije, prevenciji ilegalnih migracija i ostvarivanju prava marginalizovanih grupa. Između ostalog, zadužen je za pomoć korisnicima pri ostvarivanju prava u socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti, rešavanju stambenih pitanja i ekonomskom osnaživanju. Sarađuje sa relavantnim državnim institucijama i organizacijama civilnog društva sve u cilju bolje implementacije projektnih aktivnosti.

Vladimir je tokom svoje karijere aktivan u sledećima oblastima: humanitarna pomoć, rad sa ranjivim grupama, mobilizacija i participacija zajednice, inkluzija Roma/kinja i dr.

Vladimir je diplomirani pravnik i poseduje licencu za obavljanje pravnih poslova u socijalnoj zaštiti.

Ljubitelj je automobila i rekreativno se bavi biciklizmom.     


   

Nemanja Vranesevic

Nemanja Vranešević

Nemanja Vranešević u Ekumenskoj humanitaroj organizaciji radi od avgusta 2018. godine. Trenutno se nalazi  na poziciji Projektni saradnik u okviru projekta „Podrška obrazovanju socijalno depriviranoj deci i mladih u Srbji“.

Prethodno je u okviru organizacije volontirao na nekoliko projekata koji su kao ciljnu grupu imali decu koja žive ili rade na ulici, bio aktivan kao terenski saradnik, kao i vršnjački edukator u okviru projekta Svratište za decu.

Osnovne i specijalističke studije je završio u Novom Sadu, na Visokoj tehničkoj školi strukovnih studija i ima zvanje – Specijalista strukovni inženjer zaštite na radu. Ima položen stručni ispit iz oblasti Bezbednosti i zdravlja na radu.

U slobodno vreme igra fudbal i košarku.


   

FaLang translation system by Faboba

Partneri