Visits 341907

Praznična podela poklona deci u centrima za migrante u Somboru i Subotici

Опширније: Praznična podela poklona deci u centrima za migrante u Somboru i SuboticiUОпширније: Praznična podela poklona deci u centrima za migrante u Somboru i Subotici nastojanju da obraduje decu-izbeglice u Prihvatno-tranzitnim centrima u Somboru i Subotici, Ekumenska humanitarna organizacija je ovog vikenda organizovala prigodni program i podelu prazničnih poklona u Dečijem kutku, projektu EHO koji se organizovano sprovodi u navedenim centrima. Naši saradnici iz Narodnog pozorišta Sombor (20. Decembra 2019. g.,) i Fabrike zabave iz Subotice (23. Decembra 2019. g.,) su značajno doprineli kvalitetu života ciljane dece i njihovih porodica.

Formirana mreža za inkluziju Roma

Опширније: Formirana mreža za inkluziju RomaNа оsnоvu iniciјаtivе Grаdа Šаpcа, Еkumеnskе humаnitаrnе оrgаnizаciје iz Nоvоg Sаdа i Visоkе škоlе sоciјаlnоg rаdа iz Bеоgrаdа i 22 prеdstаvnikа/cе rаzličitih insituciја i оrgаnizаciја civilnоg društvа kојi dirеktnо i indirеkrnо rаdе sа Rоmimа, u srеdu, 11. dеcеmbrа 2019. gоdinе pоtpisаn је prоtоkоl о sаrаdnji zа inkluziјu pripаdnikа rоmskе zајеdnicе i krеirаnа Мrеžа zа inkluziјu Rоmа (МIR) koja ćе funkciоnisаti nа tеritоriјi Grаdа Šаpcа.
Cilј МIR-а је pоvеzivаnjе i intеnzivirаnjе sаrаdnjе strаnа pоtpisnicа, uz оbјеdinjаvаnjе lјudskih i drugih rеsursа, оrgаnizаciоnih kаpаcitеtа, znаnjа, iskustаvа i stručnоsti zа еfikаsnо prаćеnjе i rеаlizаciјu cilјеvа dеfinisаnih strаtеškim dоkumеntimа Grаdа, kоја sе оdnоsе nа inkluziјu pripаdnikа rоmskе zајеdnicе.

Održan inicijalni radni sastanak licenciranih pružalaca dnevne usluge Pomoć u kući

 

U prostorijama Ekumenske humanitarne organizacije u sredu 20.novembra je održan inicijalni radni sastanak na kome je razmatrana ideja o osnivanju Mreže licenciranih pružalaca dnevne usluge u zajednici Pomoć u kući.

Ideju za osnivanje Mreže licenciranih pružalaca usluge pomoć u kući pokreću Ekumenska humanitarna organizacija iz Novog Sada, jedna od licenciranih organizacija i udruženje „Snaga prijateljstva“ - Amity iz Beograda, koje se bavi i pitanjima starosti i starenja na način da učestvuje u kreiranju politika koje se tiču ove osetljive društvene grupe, pruža im usluge savetovanja i vrši obuke profesionalaca za rad sa starijima.

Tri su razloga zašto ova inicijativa:
1. Radi jednostavnije i efikasnije komunikacije kroz zajednički nastup pred donosiocima odluka na nacionalnom nivou i zagovaranja za bolje uslove za pružaoce ove usluge.
2. Zbog jačanja kapaciteta kroz zajedničko organizovanje kontinuiranih edukacija pružalaca usluge, što je racionalnije nego kada to čini svaki pojedinačni pružalac.
3. Zbog međusobne podrške i razmene iskustava licenciranih organizacija, pružalaca usluge pomoć u kući.

Ovaj sastanak je bio prvi korak ka osnivanju mreže, dok će u narednom periodu biti definisani tačni oblici organizovanja i funkcionisanja mreže.

 Опширније: Održan inicijalni radni sastanak licenciranih pružalaca dnevne usluge Pomoć u kućiОпширније: Održan inicijalni radni sastanak licenciranih pružalaca dnevne usluge Pomoć u kući

Sastanak Mreže za integraciju u Srbiji - Evaluativno-razvojni seminar

Опширније: Sastanak Mreže za integraciju u Srbiji - Evaluativno-razvojni seminar
Tokom proteklog vikenda u prostorijama Ekumenske humanitarne organizacije u Novom Sadu je održan evaluativno - razvojni seminar Mreže za integraciju u Srbiji, koji je u ulozi eksternog evaluatora vodila psiholog doc. dr Nina Brkić Jovanović. Na seminaru se tokom prvog dana razgovaralo o dosadašnjim postignućima u radu, procenjivala relevantnost i efektivnost projekta. Takođe, tokom prvog dana se razgovaralo i o specifičnosti rada lokalnih saradnika kao i sa kojim izazovima u radu se susreću i na koji način prevazilaze prepreke. Drugog dana seminara obrađivane su teme u vezi značaja, važnosti i unapređenja umreženosti, kao i održivosti i nastavka projekta. Od strane projektnog tima su predstavljeni dalji planovi za budućnost projekta.
Mrežu za integraciju u Srbiji čini 25 lokalnih saradnika koji deluju na teritoriji Republike Srbije u 32 opštine. Tokom trajanja projekta podržali su preko 230 povratničkih porodica pruživši usluge iz oblasti: stanovanja, informisanja, obrazovanja, urgentne pomoći, zdravstva, podrške pri započinjanju samostalnog posla, ishodovanja dokumenata...
Mreža lokalnih saradnika je nastala tokom 2016. godine u okviru projekta koji je finansijski podržala Dijakonija Virtemberg iz Nemačke i Strategija Evropske Unije za Dunavski region (EUSDR) koja je prepoznala važnost jačanja ove mreže na lokalnom nivou.

Опширније: Sastanak Mreže za integraciju u Srbiji - Evaluativno-razvojni seminar

Podeljeni paketići deci koja žive i/ili rade na ulici

Опширније: Podeljeni paketići deci koja žive i/ili rade na uliciUОпширније: Podeljeni paketići deci koja žive i/ili rade na ulici petak 20. decembra 2019. održana je novogodišnja predstava za 55-oro dece koja su deo projekta „Terenski rad se decom koja su uključena u život i/ili rad na ulici“, koji podržava Herbert Stepic CEE Charity. Novogodišnje druženje, uz saradnju sa vaspitačima Svratišta za decu i mlade Novi Sad, organizovano je u pozorištu za decu „Teatrilo“ u Novom Sadu gde je izvedena predstava „Pobuna lutaka“. Nakon predstave, deca su uživala u druženju sa Deda Mrazom i podeljeni su novogodišnji paketići. Ova aktivnost deo je napora projektnog tima da podrži inkluziju socijalno marginalizovane dece i da im ulepša praznične dane.

Кључ за инклузију

Опширније: Кључ за инклузијуГрад Шабац и партнери Екуменска хуманитарна организација из Новог Сада и Висока школа социјалног рада из Београда су закључили Уговор о додели бесповратних средстава са Сталном коференцијом градова и општина, поводом реализације ‘’Јачање капацитета локалних и ромских заједница на територији Шапца за инклузивне процесе - УKЉУЧИМО СЕ (Kључ за инклузију)’’ који се спроводи у оквиру програма ,,Подршка ЕУ инклузији Рома - оснаживање локалних заједница за инклузију Рома”, финансираног од стране Европске уније...

Прочитај више: званично саопштење (ПДФ документ)

Radionica Papirno modelarstvo - za pokretanje mašte i kreativnosti

Опширније: Radionica Papirno modelarstvo - za pokretanje mašte i kreativnostiU Опширније: Radionica Papirno modelarstvo - za pokretanje mašte i kreativnostiutorak 19. novembra 2019. realizovana je kreativna radionica papirno modelarstvo, u susret 20. novembru, Svetskom danu prava deteta, a u okviru projekta Terenski rad sa decom koja su uključena u život i/ ili rad na ulici, podržanog od strane H. Stepic Charity CEE. Radionica je realizovana sa 49 učesnika, učenika od prvog do četvrtog razreda osnovne škole. Cilj publikacija jeste da se kroz zabavu i druženje doprinese povećanju preciznosti, strpljenju i urednosti, pokretanju mašte i kreativnosti, osećaja prijatnog raspoloženja i stvaralačkog duha. Za uspešnu realizaciju aktivnosti, učesnici su podržani od strane volontera angažovnih u okviru navedenog projekta.

Завршен трогодишњи пројекат подршке повратницима из Немачке

Toкoм трoгoдишњeг прojeктa „Пoдршкa рeинтeгрaциjи угрoжeних пoрoдицa кoje сe дoбрoвoљнo врaћajу или су дeпoртoвaнe из Сaвeзнe Рeпубликe Нeмaчкe у Рeпублику Србиjу“ пoдршку су дoбилe 233 пoрoдицe сa 1217 члaнoвa дoмaћинствa.
Пoдршкa пoрoдицaмa сaстojaлa сe из пoмoћи зa пoбoљшaњe услoвa стaнoвaњa, интeгрaциje дeцe у oбрaзoвни систeм, пружaњa инфoрмaциja, сaвeтoвaњa и пoдршкe при издaвaњу личних дoкумeнaтa, eкoнoмскoг oснaживaњa путeм сaмoзaпoшљaвaњa и ургeнтнe пoмoћи у хрaни, хигиjeни и лeкoвимa.
Прojeкaт сe спрoвoдиo прeкo Mрeжe зa интeгрaциjу кoja je фoрмирaнa крoз oвaj прojeкaт и чинe je 25 oбучeнa лoкaлнa сaрaдникa кojи рaдe сa пoврaтницимa у 32 oпштинe у Србиjи. Oни су пружaли aктивну пoдршку и прaтили прoцeс рeинтeгрaциje пoврaтничких пoрoдицa.
Прojeкaт je рeaлизoвaн уз финaнсиjску пoдршку Diakonie Württemberg из Нeмaчкe.

Завршни форуми на пројекту "Могућности за нови почетак"

Опширније: Завршни форуми на пројекту Поводом Опширније: Завршни форуми на пројекту завршетка двогодишњег пројекта „Могућности за нови почетак“ који је током 2018. и 2019. године спроводио ЕХО у циљу унапређења услова становања и процеса реинтеграције повратника у Србији, крајем новембра одржана су 4 Завршна форума у Суботици, Зрењанину, Кикинди и Житишту. Форумима су присуствовали представници градова/општина, локалних ромских удружења, као и корисници грађевинског гранта у 2019. години. Том приликом ЕХО је представио остварене резултате пројекта (преко 1300 подржаних особа) и захвалио се свима на успешној сарадњи, а корисницима, који су највећи део радова на својим кућама сами извели, је подељена по једна мајица са пројектним логоима да их подсећа на овај њихов успех. Овај пројекат подржала је Влада СР Немачке, одн. Савезно Министарство за економску сарадњу и развој (BMZ) у оквиру Немачке развојне сарадње коју имплементира ГИЗ (GIZ).

 

Опширније: Завршни форуми на пројекту

ORGANIZOVAN PRVI CIKLUS OBUKA O PISANJU BIZNIS PLANA

 

U prostorijama Ekumenske humanitarne organizacije od 6. do 8. novembra 2019. godine organizovane su tri obuke “Pisanje biznis plana”. Obuke se organizuju kao aktivnost na projektu „Unapređenje socio-ekonomske situacije marginalizovanih u Vojvodini kroz edukaciju i ekonomsko osnaživanje“ koji je podržan od strane  Brot für die Welt i Diakonie Württemberg.

Razumevanje biznis plana i njegovih osnovnih elemenata, sticanje osnovnih znanja i veština za pisanje biznis plana i praktično vežbanje pisanja biznis plana popunjavanjem EHO Prijave sa biznis planom su bili ciljevi ovih obuka. 51 osoba iz kategorije teže zapošljivih, sa teritorije Vojvodine, prisustvovala je prvom ciklusu. Dvadeset najboljih biznis ideja biće podržano bespovratnim sredstvima za kupovinu novih mašina i opreme za započinjanje ili unapređenje  sopstvenog posla u oblasti proizvodnje/ proizvodnog zanatstva ili uslužnih delatnosti.

 

Опширније: ORGANIZOVAN PRVI CIKLUS OBUKA O PISANJU BIZNIS PLANA                                                                                    

Опширније: ORGANIZOVAN PRVI CIKLUS OBUKA O PISANJU BIZNIS PLANA  Опширније: ORGANIZOVAN PRVI CIKLUS OBUKA O PISANJU BIZNIS PLANA 

Poziv za dostavljanje ponuda za izradu KTP za romsko naselje Lisište u Požegi

Опширније: Poziv za dostavljanje ponuda za izradu KTP za romsko naselje Lisište u Požegi

Pregled, skidanje i štampu dokumentacije Otvorenog poziva možete pokrenuti klikom na slike odnosno naslove odgovarajućih dokumenata ispod:

Опширније: Poziv za dostavljanje ponuda za izradu KTP za romsko naselje Lisište u Požegi 1. Poziv za dostavljanje ponuda za izradu KTP za romsko naselje Lisište u Požegi
  1. (pdf, 6 strana)

Опширније: Poziv za dostavljanje ponuda za izradu KTP za romsko naselje Lisište u Požegi2. Grafički prilog romsko naselje Lisište u Požegi

(pdf, 1 strana)

Опширније: Poziv za dostavljanje ponuda za izradu KTP za romsko naselje Lisište u Požegi3. Profil ponuđača i registracioni formular - Lisište Požega

(pdf, 2 strane)

Опширније: Poziv za dostavljanje ponuda za izradu KTP za romsko naselje Lisište u Požegi4. Sertifikat o prihvatanju ponude i dodeli Ugovora Lisište Požega

(pdf, 2 strane)

FaLang translation system by Faboba

Partneri