Visits 340287

Потписивање протокола о сарадњи ради реализације пројекта

potpisivanje protokola 01

„Стамбено збрињавање 37 социјално угрожених породица које су изгубиле смештај у поплавама у Обреновцу и Лазаревцу“

У уторак, 5. маја 2015. године у Београду, потписан је Протокол о сарадњи о заједничкој реализацији пројекта „Стамбено збрињавање 37 социјално угрожених породица које су изгубиле смештај  у поплавама у Обреновцу и Лазаревцу“.

Потписници Протокола о сарадњи су Екуменска хуманитарна организација из Новог Сада, Град Београд и Градске општине Обреновац и Лазаревац.

potpisivanje protokola 02

Потписивањем овог Протокола, потписници прихватају међусобне обавезе на реализацији пројекта изградње 37 стамбених јединица  имајући у виду посебне услове који произилазе из елементарне непогоде – поплаве током месеца маја 2014. године, услед којих је на територији ГО Обреновац и ГО Лазаревац, Влада Републике Србије прогласила ванредно стање.

Град Београд ће земљиште (кат. парцела бр.16/1 и 16/18 КО Бело Поље, Обреновац  и кат. Парцела 1445/1 и 1444,  КО Горњи Град, Лазаревац) у својини Града Београда, на коме ће бити изграђене стамбене јединице, уступити на коришћење ГО Обреновац и ГО Лазаревац. Такође, Град Београд ће поверавајући ове послове ГО Обреновац и ГО Лазаревац, покренути и спровести све законом предвиђене процедуре ради коначног добијања грађевинске, а потом, по окончању извођења радова, и употребне дозволе за стамбене објекте. ГО Обреновац и ГО Лазаревац ће извршити инфраструктурно опремање земљишта, парцела.  

potpisivanje protokola 03

ЕХО ће у сарадњи са швајцарским партнером, ХЕКС-ЕПЕР  у ГО Обреновац и ГО Лазаревац  реализовати програм стамбеног збрињавања 37 социјално угрожених породица које су изгубиле смештај у поплавама. Циљ је да се установи модел адекватног становања, да се изграде нове стамбене јединице и побољшају услови становања Рома/киња и других социјално угрожених категорија. Овим ће бити решено стамбено питање  Рома/киња и других социјално угрожених категорија који/е су живели/е у привременом смештају у Миричића Магацин и другим објектима социјалног становања у Обреновцу, као и Рома/киња и других социјално угрожених категорија који/е су живели/е у привременом смештају у Баракама Колубаре у Великим Црљенима и другим објектима социјалног становања у Лазаревцу,  и били/е су угрожени/е поплавама (потпуно оштећења на објекту становања).

Изградња стамбених јединица ће започети у мају/јуну, 2015. године. Очекује се да након завршних, унутарњих радова, које спроводе корисничке породице, стамбене јединице буду усељене у октобру/новембру, 2015. године.

potpisivanje protokola 04

Са корисничким породицама биће потписани Уговори о коришћењу стамбених јединица на период од 20. година, са уписом овог права у Катастар.       

Цео пројекат се заснива на ЕХО принципима рада, као и партиципативној методологији рада за подшку инклузивним процесима и побољшању услова становања Рома и Ромкиња и других социјално угрожених категорија у Р. Србији (ауторски модел рада – “Обнова подстандардних ромских насеља заснована на потребама њихвих становника/ца”).

били/е су угрожени/е поплавама (потпуно оштећења на објекту становања). Изградња стамбених јединица ће започети у мају/јуну, 2015. године. Очекује се да након завршних, унутарњих радова, које спроводе корисничке породице, стамбене јединице буду усељене у октобру/новембру, 2015. године.

potpisivanje protokola 05

Овај пројекат, реализоваће ЕХО у сарадњи са швајцарским партнером, ХЕКС-ЕПЕР. 

Донатор пројекта је швајцарска фондација Swiss Solidarity, Швајцарска агенција за развој и сарадњу (Swiss Agency for Development and Cooperation) и ХЕКС-ЕПЕР.

Укупни буџет пројекта је 2,24 мил ЦХФ, од чега ће 380.000,00 ЦХФ бити уложено у програм стамбеног збрињавања, односно изградњу 37 стамбених јединица.

У пројекту “Рехабилитација кућа заснована на потребама социјално угрожених породица које су биле погођене  поплавама у Србији“ учествује 385 социјално угрожених породица (које су добиле или ће добити стручну помоћ и грађевински материјал за унапређење услове становања, након поплава) које живе у четири јединице локалне самоуправе – Град Ваљево, Град Шабац, Градска општина Лазаревац и Градска општина Обреновац и чији су објекти били оштећени у поплавама, и биће укључено додатних 37 породица, за које ће бити изграђено 37 стамбених јединица, кроз пројекат „Стамбено збрињавање 37 социјално угрожених породица које су изгубиле смештај  у поплавама у Обреновцу и Лазаревцу“. 

potpisivanje protokola 06

Ознаке: Swiss Agency for Development and Cooperation SDC, HEKS EPER, Swiss Solidarity

FaLang translation system by Faboba

Partneri