Visits 341191

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ ПОВОДОМ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА ЕКУМЕНСКЕ ХУМАНИТАРНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ „Рехабилитација кућа заснована на потребама социјално угрожених породица које су биле погођене поплавама у Србији“ КОЈИ СЕ РЕАЛИЗУЈЕ (и) У ОБРЕНОВЦУ

Obrenovac

Након три недеље праћења и анализе текстова (у електронским и писаним медијима) и дописа појединаца/ки и удружења, који су усмерени на рад наше организације, као и на принципе и методологију рада која се примењује у пројекту наше организације „Рехабилитација кућа заснована на потребама социјално угрожених породица које су биле погођене поплавама у Србији“, ЕХО је припремио саопштење за јавност.
Овим саопштењем желимо да обезбедимо транспаретност у раду ЕХО, као и да информишемо јавност о реализацији овог великог хуманитарног пројекта и тим путем омогућимо свим појединцима/кама право на адекватно информисање.

У мају, 2014. године, након катастрофалних поплава, ЕХО је мобилисао свој Кризни штаб и у кратком року организовао теренске посете поплављеним подручјима и остварио прве контакте са представницима локалних самоуправа – градова и општина, као и породицама, чији су објекти оштећени у поплавама. Теренски рад нам је омогућио да боље сагледамо ситуацију на терену, побољшамо координацију и комуникацију са другим актерима и да се као организација определимо за области у којима можемо највише да помогнемо локалним самоуправама и појединцима/кама у процесу рехабилитације након поплава.

Поред дистрибуција хуманитарне помоћи у храни, хигијени, исушивачима, намештају, белој техници, стоци и сточној храни, ЕХО је у сарадњи са швајцарским партнером, ХЕКС-ЕПЕР, припремио пројекат „Рехабилитација кућа заснована на потребама социјално угрожених породица које су биле погођене  поплавама у Србији“. Овај пројекта је почео са реализацијом 1. август 2014. године и трајаће до 30. јуна 2016. године.

1. Пројекат „Рехабилитација кућа заснована на потребама социјално угрожених породица које су биле погођене  поплавама у Србији“:

Пројекат „Рехабилитација кућа заснована на потребама социјално угрожених породица које су биле погођене  поплавама у Србији“ је заједнички одговор две партнерске организације - ЕХО (Екуменска хуманитарна организација), Нови Сад, Србија и ХЕКС–ЕПЕР (Хуманитарна служба протестантских цркава у Швајцарској), Цирих, Швајцарска, које успешно сарађују од 1993. године.

Пројекат се фокусира на рехабилитацији поплавама погођених кућа, за социјално угрожене породице.

Пројекат пружа следећу подршку, услуге и сервисе:
1)  техничку подршку за планирање и реализацију пројекта рехабилитације куће;
2)  грађевински материјал за корисничке породице (применом система ваучера за грађ. материјал/где је потребно испоруку на кућну адресу);
3)  консултације, саветовање, смернице и стручна подршка у извођењу грађевинских радова.

Пројекат се реализује у четири јединице локалне самоуправе (ЈЛС), у периоду, 1. август 2014 – 31. децембар 2015. године:

1) Градска општина Обреновац
2) Градса општина Лазаревац
3) Град Ваљево
4) Град Шабац

Пројектом „Рехабилитација кућа заснована на потребама социјално угрожених породица које су биле погођене поплавама у Србији“ обухваћено је 367 социјално угрожених породица у четири ЈЛС.

У зависности од оштећења куће, током поплава, ЕХО је дефинисао четири (4) категорије помоћи:

1.  Категорија 1: Сушење стамбеног простора и хитне и мање поправке у кући - врата, прозор, подови, зидови, санитарна опрема и др. Буџет:  до 1'000 евра.
2.  Категорија 2:  Индивидуална решења за рехабилитацију, поправке у  кући – поправка канализације, WЦ, купатило, кров, плафон, подови, инсталације и др. Буџет: до 2'000 евра.
3.  Категорија 3: Индивидуална решења за рехабилитацију, велике поправке у кући - реконструкција дела куће, поправка канализације, WЦ, купатило, кров, плафон, подови, инсталације и др. Буџет: до 3'000 евра
4.  Категорија 4:  Индивидуална решења за изградњу мале куће језгра Инвестиција за изградњу нових малих кућа језгра, од половног грађевинског материјала: Буџет: до 4'700 евра.

 

1.1   Пројектне активности у ГО Обреновац: ЕХО је након детаљне процене стања оштећења објеката након поплава и степена социјалне угрожености породица, транспарентно одабрао корисничке породице и направио  Коначну листу, са укупним бројем од 186 корисничких  породица које живе на територији Градске општине Обреновац - Вашариште, Бело Поље, Звечка-Бошњаци, Шљивице, Забрежје, Бреска, Шабачки пут, Рвати, Браће Југовић, Дудови, Уровци, Велико Поље, Пироман-Вепровица, Војводе Мишић, Ђачког батаљона, Центар, Стублине-Велико поље и Мајдан.

Од 4. маја 2015. ЕХО није у могућности да постојећу Коначну листу корисничких породица, мења или да је проширује са новим корисницима.

У Обреновцу је реализовано или ће бити реализовано 72 И категорије, 70  ИИ категорије, 42 ИИИ категорије и две (2) ИВ категорије.

Током реализације пројекта ЕХО применјује партиципативне методе рада (ауторски модел рада: „Dweller Driven Upgrading of Roma Settlements“ / „Obnova romskih naselja zasnovana na potrebama njihovih stanovnika

“, Ромски ресурсни центар, Екуменска хуманитарна организација, Србија и ХЕКС-ЕПЕР, Швајцарска). Овај модел рада подразумева свеобухватни приступ у решавању постојећих проблема и партиципативне методе рада, које подразумевају укључивање свих заинтересованих група/страна у процес одлучивања. Највећи значај у целом процесу имају представници ромске националне заједнице,  као и представници других социјално угрожених категорија, који својим активним учешћем доприносе одрживости целог процеса.

Процесом обнове кућа руководе становници/е насеља, који/е поседују професионално исксуство. Становници/е насеља су одговорни/е за цео процес обнове кућа и побољшање услова становања: становници/е сами/е изводе грађевинске радове, организују мобу или плаћају мајсторе. У том процесу помажу им професионалци - стручни надзор и подршка. Овакав вид учешћа циљне групе јача осећај »власништва» над процесом /пројектом, утиче на одрживост пројекта, и промовише активно учешће грађана/ки.

Цео систем испоруке грађевинског материјала се врши системом грађевинских ваучера и састоји се из више фаза, а у зависности од одобрене категорије. Наша организација, сем у случају извођења електроинсталатерских и водоинсталатерских  радова, не плаћа радну снагу, већ анимира и мобилише корисничке породице да самостално организују радове. Наша организација не исплаћају финансијска средстава корисницима/цама. Такође, организација не уплаћају донације ГО Обреновац. Организација врши директну уплату средстава, стовариштима грађевинског материјала, а на основу претходно утврђених грађевинских радова, тј. врсте и количине потребног грађевинског материјала да би дата грађевинска фаза била урађена.         

ЕХО је једина хуманитарна организација на територији ГО Обреновац која може да реализује пројекат „Рехабилитација кућа заснована на потребама социјално угрожених породица које су биле погођене  поплавама у Србији“, по горе описаним принципима и методологији рада. 

Све друге организације које користе име нашег пројекта - „Рехабилитација кућа заснована на потребама социјално угрожених породица које су биле погођене  поплавама у Србији“ - као и део наше пројектне документације (конкретно Породични упитник и Листа корисничких породица), заправо немају нашу сагласност за ту врсту рада, нити званично одобрење од стране наше организације да могу примењивати наше принципе, методологију и инструменте за рад.        

 

2. Пројекат „Стамбено збрињавање 37 социјално угрожених породица које су изгубиле смештај  у поплавама у Обреновцу и Лазаревцу“:

У мају 2015. године у Београду, потписан је Протокол о сарадњи о заједничкој реализацији (под) пројекта „Стамбено збрињавање 37 социјално угрожених породица које су изгубиле смештај  у поплавама у Обреновцу и Лазаревцу“. Потписници Протокола о сарадњи су Екуменска хуманитарна организација из Новог Сада, Град Београд и Градске општине Обреновац и Лазаревац. Потписивањем овог Протокола, потписници су прихватили међусобне обавезе на реализацији пројекта изградње 37 стамбених јединица  имајући у виду посебне услове који произилазе из елементарне непогоде – поплаве током месеца маја 2014. године, услед којих је на територији ГО Обреновац и ГО Лазаревац, Влада Републике Србије прогласила ванредно стање.

Град Београд је земљиште у својини Града Београда, на коме ће бити изграђене стамбене јединице, уступио на коришћење ГО Обреновац и ГО Лазаревац. Такође, Град Београд је поверавајући ове послове ГО Обреновац и ГО Лазаревац, покренуо и спровешће све законом предвиђене процедуре ради коначног добијања грађевинске, а потом, по окончању извођења радова, и употребне дозволе за стамбене објекте. ГО Обреновац и ГО Лазаревац ће извршити инфраструктурно опремање земљишта, парцела.  

ЕХО је обезбедио финансијска средства потребна за реализацију програма стамбеног збрињавања 37 социјално угрожених породица које су изгубиле смештај у поплавама у ГО Обреновац и ГО Лазаревац, а које немају друго могуће стамбено решење.

У Обреновцу ће бити изграђено шест приземних објеката са укупно 21 стамбеном јединицом, док ће у Лазаревцу бити изграђено четири приземна објекта са укупно 16 стамбених јединица.

Почетак градње ја планиран за август, 2015. године.

___________________________________________________________________________________    

Донатори пројекта су швајцарска фондација Swiss Solidarity, Швајцарска агенција за развој и сарадњу (Swiss Agency for Development and Cooperation) и ХЕКС-ЕПЕР, Швајцарска (која је главни носилац пројекта). ЕХО је као локални партнер ХЕКС-ЕПЕР задужен за реализацију пројекта.

 

Ознаке: Swiss Agency for Development and Cooperation SDC, HEKS EPER, Swiss Solidarity

FaLang translation system by Faboba

Partneri