Visits 340281

Немоћ, незаинтересованост, предрасуде и/или дискриминација?

nemoc 01

„Рехабилитација кућа заснована на потребама социјално угрожених породица које су биле погођене  поплавама у Србији - Стамбено збрињавање 16 социјално угрожених породица које су изгубиле смештај  у поплавама у Лазаревцу”

Овом информацијом желимо да упознамо ширу јавност о дешавањима на пројекту „Стамбено збрињавање 16 социјално угрожених породица које су изгубиле смештај  у поплавама у Лазаревцу“.

 У мају 2015. године у Београду, потписан је Протокол о сарадњи о заједничкој реализацији пројекта „Стамбено збрињавање 16 социјално угрожених породица које су изгубиле смештај  у поплавама у Лазаревцу“. Потписници Протокола о сарадњи су Екуменска хуманитарна организација из Новог Сада, Град Београд и Градска општина Лазаревац. Потписивањем овог Протокола, потписници су прихватили међусобне обавезе на реализацији пројекта изградње 16 стамбених јединица  имајући у виду посебне услове који произилазе из елементарне непогоде – поплаве током месеца маја 2014. године, услед којих је на територији ГО Лазаревац, Влада Републике Србије прогласила ванредно стање.

 Град Београд је земљиште у својини Града Београда, на коме ће бити изграђене стамбене јединице, уступио на коришћење ГО Лазаревац. Такође, Град Београд је поверавајући ове послове ГО Лазаревац, покренуо и спровео/спровешће све законом предвиђене процедуре ради коначног добијања грађевинске, а потом, по окончању извођења радова, и употребне дозволе за стамбене објекте. ГО Лазаревац је извршио инфраструктурно опремање земљишта, парцела.  

 ЕХО је обезбедио финансијска средства потребна за реализацију програма стамбеног збрињавања 16 социјално угрожених породица које су изгубиле смештај у поплавама у ГО Лазаревац, а које немају друго могуће стамбено решење.

 У Лазаревцу (на парцели 1444 и 1445/1 КО Лазаревац) је планирано да буде изграђено четири приземна објекта са укупно 16 стамбених јединица. Стамбене једнице ће бити власништво Града Београда/ГО Лазаревац, док ће са корисничким породицама бити склопљен Уговор о коришћењу стамбене јединице, на период од 20 година.

 У зависности од броја чланова породице, корисничким породицама планирано је да буду додељене на коришћење стамбене јединице бруто површине од 27м², 42м² и 58м². Корисничке породице ће бити у обавези да плаћају текуће трошкове и одржавају хигијену стамбених јединица.

Вредност пројекта изградње 16 стамбених јединица (смештених у четири приземна објекта) у Лазаревцу, износи 28.926.606,57 рсд.  

Након издавања локацијских услова, грађевинска дозвола је постала правоснажна 22. јула, 2015. године.  Тада су се стекли и сви законски услови за отварање градилишта и почетак извођења грађевинских радова. Нажалост, до данашњег дана градилиште није отворено. Зашто?  

У периоду јул - октобар, 2015. године ЕХО је организовао (или покушао) отварање градилишта. У сва три покушаја, изостало је присуство инвеститора – Град Београд и ГО Лазаревац.

Прво отварање градилишта (27.07.2015.) на парцели у МЗ Горњи Град у Лазаревцу, било је спречено од стране комшилука – становника/ца насеља у чијој непосредној близини се налази парцела, где је планирано да буде изграђено четири приземна објекта са укупно 16 стамбених јединица, за потребе пројекта, тј. стамбено збрињавање 16 социјално угрожених породица, које су изгубиле свој привремени смештај у поплавама.

Током првог покушаја сарадници ЕХО и радници грађевинске фирме били су изложени вређању и претњама, као и физичким насртајима од стране комшилука – становника/ца насеља у чијој непосредној близини се налази парцела. Цео догађај је пријављен Полицијској станици у Лазаревцу. Процесуирање је у току.  

Друго и треће отварање градилишта (или покушај), је организовано 2. септембра и 22. октобра. Као и у првом покушају нико од представника инвеститора није био присутан. Ова два покушаја су протекла у присуству полиције, која није била у могућности да обезбеди безбедан простор за рад и спречи да комшилук – становници/е насеља у чијој непосредној близини се налази парцела, опструише почетак грађевинских радова.         

ЕХО је, након тромесечног рада са представницима инвеститора (Град Београд и ГО Лазаревац), представницима МЗ Горњи Град, представницима комшилука и представницима корисничких породица, донео одлуку да шира јавност треба да буде упозната са дешавањима на овом пројекту. Такође, шира јавност треба да зна је ЕХО у потпуности испунио своје улоге и одговорности, поштујући принципе рада и критеријуме за спровођење хуманитарних пројеката.     

Сматрамо да поступање инвеститора није у складу са потписаним тројним Протоколом о сарадњи. Сматрамо да њихова незаинтеросованост, пасивност  или неспремност да преузму улоге и одговорности у овом процесу, значајно утичу на тренутно стање у пројекту и могу довести до хуманитарне катастрофе, када ће 100 особа постати бекућници.         

Такође, комшилук – становници/е насеља у чијој непосредној близини се налази парцела, чине све да спрече досељавање 12 ромских и 4 не ромске социјално угрожене породице, које су изгубиле свој привремени смештај у поплавама.  

ЕХО ће, заједно са корисничким породицама, наставити да врши притисак на све релевантне учеснике у овом процесу и неће дозволити да 16 социјално угрожених породица остане без адекватног смештаја.

ЕХО ће настојати да на демоктарски начин уз пуну партиципацију и медијацију реши насталу ситуацију.

Шта ће урадити други релевантни актери?     

nemoc  

___________________________________________________________________________________________

Донатори пројекта су швајцарска фондација Сwисс Солидаритy, Швајцарска агенција за развој и сарадњу (Сwисс Агенцy фор Девелопмент анд Цооператион) и ХЕКС-ЕПЕР, Швајцарска (који је и главни носилац пројекта). ЕХО је, као локални партнер ХЕКС-ЕПЕР, задужен за реализацију пројекта.

У мају, 2014. године, након катастрофалних поплава, ЕХО је мобилисао свој Кризни штаб и у кратком року организовао теренске посете поплављеним подручјима и остварио прве контакте са представницима локалних самоуправа – градова и општина, као и породицама, чији су објекти оштећени у поплавама. Теренски рад нам је омогућио да боље сагледамо ситуацију на терену, побољшамо координацију и комуникацију са другим актерима и да се као организација определимо за области у којима можемо највише да помогнемо локалним самоуправама и појединцима/кама у процесу рехабилитације након поплава.

Поред дистрибуција хуманитарне помоћи у храни, хигијени, исушивачима, намештају, белој техници, стоци и сточној храни, ЕХО је у сарадњи са швајцарским партнером, ХЕКС-ЕПЕР, припремио пројекат „Рехабилитација кућа заснована на потребама социјално угрожених породица које су биле погођене  поплавама у Србији“. Овај пројекта је почео са реализацијом 1. август 2014. године и трајаће до 30. јуна 2016. године.

Пројекат „Рехабилитација кућа заснована на потребама социјално угрожених породица које су биле погођене  поплавама у Србији“

Пројекат „Рехабилитација кућа заснована на потребама социјално угрожених породица које су биле погођене  поплавама у Србији“ је заједнички одговор две партнерске организације - ЕХО (Екуменска хуманитарна организација), Нови Сад, Србија и ХЕКС–ЕПЕР (Хуманитарна служба протестантских цркава у Швајцарској), Цирих, Швајцарска, које успешно сарађују од 1993. године.

Пројекат се фокусира на рехабилитацији поплавама погођених кућа, за социјално угрожене породице.

Пројекат пружа следећу подршку, услуге и сервисе:
1) техничку подршку за планирање и реализацију пројекта рехабилитације куће;
2) грађевински материјал за корисничке породице (применом система ваучера за грађ. материјал/где је потребно испоруку на кућну адресу);
3) консултације, саветовање, смернице и стручна подршка у извођењу грађевинских радова.

Пројекат се реализује у четири јединице локалне самоуправе (ЈЛС), у периоду, 1. август 2014 – 31. децембар 2015. године:

1) Градска општина Обреновац
2) Градса општина Лазаревац
3) Град Ваљево
4) Град Шабац

Пројектом „Рехабилитација кућа заснована на потребама социјално угрожених породица које су биле погођене поплавама у Србији“ обухваћено је 367 социјално угрожених породица у четири ЈЛС.

У зависности од оштећења куће, током поплава, ЕХО је дефинисао четири (4) категорије помоћи:

1. Категорија 1: Сушење стамбеног простора и хитне и мање поправке у кући - врата, прозор, подови, зидови, санитарна опрема и др. Буџет:  до 1'000 евра.
2. Категорија 2:  Индивидуална решења за рехабилитацију, поправке у  кући – поправка канализације, WЦ, купатило, кров, плафон, подови, инсталације и др. Буџет: до 2'000 евра.
3. Категорија 3: Индивидуална решења за рехабилитацију, велике поправке у кући - реконструкција дела куће, поправка канализације, WЦ, купатило, кров, плафон, подови, инсталације и др. Буџет: до 3'000 евра
4. Категорија 4:  Индивидуална решења за изградњу мале куће језгра Инвестиција за изградњу нових малих кућа језгра, од половног грађевинског материјала: Буџет: до 4'700 евра.

Пројектне активности у ГО Лазаревац: ЕХО је након детаљне процене стања оштећења објеката након поплава и степена социјалне угрожености породица, транспарентно одабрао корисничке породице и направио  Коначну листу, са укупним бројем од 103 корисничке породице које живе на територији Градске општине Лазаревац – Медошевац, Степојевац, Велики Црљени, Зеоке, Лукавица, Шопић, Дудовица, Чибутковица, Шушњар, Жупањац и Трбушница.

Од 4. маја 2015. ЕХО није у могућности да постојећу Коначну листу корисничких породица, мења или да је проширује са новим корисницима.

У Лазаревцу је реализовано или ће бити реализовано 50 И категорије, 33  ИИ категорије, 18 ИИИ категорије и две (2) ИВ категорије.

Током реализације пројекта ЕХО примењује партиципативне методе рада (ауторски модел рада: „Дwеллер Дривен Упградинг оф Рома Сеттлементс“ / „Обнова ромских насеља заснована на потребама њихових становника“, Ромски ресурсни центар, Екуменска хуманитарна организација, Србија и ХЕКС-ЕПЕР, Швајцарска). Овај модел рада подразумева свеобухватни приступ у решавању постојећих проблема и партиципативне методе рада, које подразумевају укључивање свих заинтересованих група/страна у процес одлучивања. Највећи значај у целом процесу имају представници ромске националне заједнице,  као и представници других социјално угрожених категорија, који својим активним учешћем доприносе одрживости целог процеса.

Процесом обнове кућа руководе становници/е насеља, који/е поседују професионално исксуство. Становници/е насеља су одговорни/е за цео процес обнове кућа и побољшање услова становања: становници/е сами/е изводе грађевинске радове, организују мобу или плаћају мајсторе. У том процесу помажу им професионалци - стручни надзор и подршка. Овакав вид учешћа циљне групе јача осећај »власништва» над процесом /пројектом, утиче на одрживост пројекта, и промовише активно учешће грађана/ки.

Цео систем испоруке грађевинског материјала се врши системом грађевинских ваучера и састоји се из више фаза, а у зависности од одобрене категорије. Наша организација, сем у случају извођења електроинсталатерских и водоинсталатерских  радова, не плаћа радну снагу, већ анимира и мобилише корисничке породице да самостално организују радове. Наша организација не исплаћају финансијска средстава корисницима/цама. Такође, организација не уплаћају донације ГО Лазаревац. Организација врши директну уплату средстава, стовариштима грађевинског материјала, а на основу претходно утврђених грађевинских радова, тј. врсте и количине потребног грађевинског материјала да би дата грађевинска фаза била урађена.    

Ознаке: Swiss Agency for Development and Cooperation SDC, HEKS EPER, Swiss Solidarity

FaLang translation system by Faboba

Partneri