Visits 341734

Потписан споразум о сарадњи са Општином Стара Пазова

Potpisan sporazum o saradnji sa Opstinom Stara Pazova 01

Дана, 8. априла 2016. године ЕХО и општина  Стара Пазова потписали су Споразум о сарадњи, а ради заједничке реализације пројекта ”Побољашање услова живота Рома/киња и других маргинализованих група, превенција илегалних миграција  и подстицање реинтеграције повратника у Србију”.

Пројекат ће се бавити побољшањем услова становања у (ромским) насељима у Војки и Старој Пазови, општина Стара Пазова.

Ради реализације пројекта побољшања услова становања у (ромским) насељима у Војки и Старој Пазови општини Стара Пазова, ЕХО је обезбедио 6.287.384,00 РСД, а општина Стара Пазова 5.000.000,00 РСД. Такође, очекују се улагања од стране Рома и Ромкиња (у половном грађевинском материјалу, транспорту и радној снаги) у висини од прибл 2.600.000,00 РСД.

Ради побољшања услова становања у ромским насељима у Р. Србији, ЕХО је развио јединствени модел рада са припадницима ромске националне заједнице – „Обнова подстандардних ромских насеља заснована на потребама њихових становника/ца(енгл. Dweller Driven Roma Settlement Up Grading Model). Овај модел рада подразумева свеобухватни приступ у решавању постојећих проблема и партиципативне методе рада.

Највећи значај у целом процесу имају представници ромске националне заједнице, који својим активним учешћем доприносе одрживости целог процеса. Процесом обнове насеља руководе становници/е насеља, који/е поседују професионално искуство.  Становници/е насеља су одговорни/е за цео процес обнове насеља, тј. изградњу купатила и побољшање услова становања: становници/е сами/е изводе грађевинске радове или плаћају мајсторе. У том процесу помажу им професионалци (стручна подршка), најчешће Роми са радним искуством. Као важан пропратни ефекат контролисане само-градње, Роми/киње повећавају ниво својих професионалних компетенција што им помаже да буду конкурентнији на тржишту рада. Овом методом рада, становници/е насеља постају одговорни/е и активни/е учесници/е у процесу обнове насеља.

Овакав вид учешћа циљне групе у пројекту јача осећај »власништва» над процесом/пројектом, утиче на одрживост пројекта, и промовише активно учешће грађана/ки. 

Potpisan sporazum o saradnji sa Opstinom Stara Pazova 02

Potpisan sporazum o saradnji sa Opstinom Stara Pazova 03

Potpisan sporazum o saradnji sa Opstinom Stara Pazova 04

Пројекат ,,ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА ЖИВОТА РОМА/КИЊА И ДРУГИХ МАРГИНАЛИЗОВАНИХ ГРУПА, ПРЕВЕНЦИЈА ИЛЕГАЛНИХ МИГРАЦИЈА И ПОДСТИЦАЊЕ РЕИНТЕГРАЦИЈЕ ПОВРАТНИКА У СРБИЈУ“, биће реализован у (ромским) насељима у Војки и Старој Пазови, општина Стара Пазова, у периоду: 01.03. - 31.12.2016. До децембра  2016. године ЕХО ће у сарадњи са Ромима и Ромкињама у (ромским) насељима у Војки и Старој Пазови, изградити купатила, поправити оштећене делове кућа, спровести велике реконструкције кућа и изградити мале куће-језгра и на тај начин побољшати услове становања за 26 најугроженијих породица. Сва купатила ће до децембра, 2016. године бити потпуно опремљена и у функцији.

Поред пројектних активности које за циљ имају побољшање услова становања, ЕХО ће организовати и рад са децом и младима у области образовања, као и рад са становницима насеља у области здравственог просвећивања и одржавања животног окружења. Кроз организоване теренске посете правника ЕХО, становници/е насеља ће добити могућност да регулишу законом загарантована права.

 

У периоду од 1. марта, 2016. до 31. децембра, 2018. године, Екуменска хуманитарна организација ће у конзорцијуму са швајцарским  партнером, ХЕКС-ЕПЕР реализовати пројекат, ”Побољашање услова живота Рома/киња и других маргинализованих група, превенција илегалних миграција  и подстицање реинтеграције повратника у Србију,  у вредности од 1,9 милл ЦХФ, који финансирају Државни секретаријат за миграције, Швајцарска (SSM - State Secretariat for Migration, Switzerland), Швајцарска агенција за развој и сарадњу, Швајцарска (SDC - Swiss agency for development and cooperation, Switzerland), ХЕКС-ЕПЕР, Швајцарска, као и јединице локалне самоуправе у Србији.

Ознаке: Swiss Agency for Development and Cooperation SDC, HEKS EPER

FaLang translation system by Faboba

Partneri