Visits 341173

ЕХО и четири општине за инклузију Рома/киња

inkluzija roma

Почетком 2017. године, ЕХО и општине Блаце, Бела Паланка, Гаџин Хан и Аранђеловац одпочеле су сарадњу на пројекту ”Побољашање услова живота Рома/киња и других маргинализованих група, превенција ирегуларних миграција и подстицање реинтеграције повратника у Србију”.

Пројекат ”Побољашање услова живота Рома/киња и других маргинализованих група, превенција ирегуларних миграција  и подстицање реинтеграције повратника у Србију”, који реализује конзорцијум ЕХО (Србија) и ХЕКС-ЕПЕР (Швајцарска), за циљ има подршку процесу социјалне инклузије, унапређење услова живота Рома/киња у Србији, превенцију ирегуларних миграција и подстицање реинтеграције повратника.

У четири партнерске општине биће реализован програм за побољшање услова становања у подстандардним ромским насељима. За реализацију овог програма користи се ЕХО методологија рада, тј. ауторски модел рада “Обнова подстандардних ромских насеља заснована на потребама њихових становника/ца” (енгл. Dweller Driven Upgrading of Roma settlements). Овај међународно награђиван модел рада је и даље јединствен у региону и као такав нуди партиципативно и економично решење за успостављање санитарног минимума (“купатило за све”) и побољшање услова становања, у подстандардним ромским насељима, која нису предвиђена за расељавање.   

Програм за побољшање услова становања у подстандардним ромским насељима, и ове године је успешно мобилисао 20 милиона динара из локалних/општинских буџета, као и 20 милиона динара од стране швајцарских партнера. Захваљујући томе, почетком априла месеца, започети су радови на изградњи купатила и поправци мањих оштећења у кућама, у све четири општине. До краја године, 130 породица ће на овај начин побољшати услове становања.

Такође, пројекат  поред пројектних активности које за циљ имају побољшање услова становања, организује различите активности у области Миграције и области Образовање. У свакој од четири партнерске општине, биће реализоване различите активности за помоћ ромској и другој социјално угроженој деци, у процесу образовања. Такође, у основним школама у четири општине биће организоване обуке из области Интеркултуралног образовања, за школско особље. Током целе године биће организоване и различите активности у области управљања миграцијама, са циљем побољшања квалитета услуга у локалним заједницама, за повратнике из земаља Западне Европе, као и активности које ће се бавити превенцијиом илегалних миграција.

Пројекат се базира на међусекторској сарадњи, и тежи институционализацији ЕХО методологије рада, посебно ауторског модела рада за унапређење услова становања у подстандардним ромским насељима – Обнова подстандардних ромских насеља заснована на потребама њихових становника/ца (енгл. Dweller Driven Upgrading of Roma settlements).    

У периоду од 1. марта, 2016. до 31. децембра, 2018. године, Екуменска хуманитарна организација ће у конзорцијуму са швајцарским  партнером, ХЕКС-ЕПЕР реализовати пројекат, ”Побољашање услова живота Рома/киња и других маргинализованих група, превенција ирегуларних миграција  и подстицање реинтеграције повратника у Србију”,  у вредности од 1,9 милл ЦХФ, који финансирају Државни секретаријат за миграције, Швајцарска (SSM - State Secretariat for Migration, Switzerland), Швајцарска агенција за развој и сарадњу, Швајцарска (SDC - Swiss agency for development and cooperation, Switzerland), ХЕКС-ЕПЕР, Швајцарска, као и јединице локалне самоуправе у Србији.

heks eper Swiss Agency for Development

Ознаке: Swiss Agency for Development and Cooperation SDC, HEKS EPER

FaLang translation system by Faboba

Partneri