Visits 339617

Теренски сарадници за миграције

Током априла, 2017. године ЕХО ће организовати Обуку за теренске сараднике/це, који/е ће бити ангажовани/е на пројектној компоненти Миграције, а у склопу пројекта ”Побољшање услова живота Рома/киња и других маргинализованих група, превенција ирегуларних миграција и подстицање реинтеграције повратника у Србију”.

Селекција полазника/ца Обуке је урађена током марта месеца и Обуку ће похађати осам будућих сарадника/ца, који ће почетком маја месеца, одпочети са теренским радом на територији Града Суботице, Града Зрењанина, Града Кикинде и општине Житиште.

Теренски сарадници/е ће пружати директне услуге/сервисе (информисање, саветовање, консултације, пружању подршке у остваривању права на локалу, ургента помоћ, подршка у образовању, (само)запошљавању и становању и др.)      повртаницима и другим групама у ризику од ирегуланрних миграција и у свом раду ће директно сарађивати са општинским саветима за миграције и другим релевантним државним органима/институцијама, на локалу.

ЕХО ће на овај начин наставити свој рад на развоју даље сарадње са државним органима/институцијама, умрежавању и планирању заједничких активности, са циљем побољшања квалитета услуга за повратнике по основу споразума о реадмисији и за друге групе у ризику од ирегуланрних миграција, на локалном нивоу (услуге за реинтерграцију повратника и превенцију секундарних миграција).     

Почетком 2016. године, конзорцијуму – ЕХО (Србија) и ХЕКС-ЕПЕР (Швајцарска), одобрен је трогодишњи (2016. - 2018.) пројекат  - ”Побољшање услова живота Рома/киња и других маргинализованих група, превенција ирегуларних миграција и подстицање реинтеграције повратника у Србију”, у вредности од 1,9 милл ЦХФ, који финансирају Швајцарска конфедерација (State Secretariat for Migration i Swiss agency for development and cooperation) и ХЕКС-ЕПЕР, као и јединице локалне самоуправе у Србији. Швајцарски партнери учествују са 50% средстава, док ЕХО обезбеђује преосталих 50% из буџета јединица локалне самоуправе (партнерске ЈЛС) и других међународних извора финансирања.

Ознаке: Swiss Agency for Development and Cooperation SDC, HEKS EPER

FaLang translation system by Faboba

Partneri