Visits 341202

Podrška porodici kroz osnaživanje lokalnih saradnika i saradnje institucija i organizacija u lokalnoj zajednici

Опширније: Podrška porodici kroz osnaživanje lokalnih saradnika i saradnje institucija i organizacija u...Lokalni saradnik za integraciju je neophodna usluga u sistemu socijalne zaštite, a naročito na nivou lokalne zajednice kao važan segment podrške porodicama izložene siromaštvu i onima koje su u krizi. Na sastanku održanom u Malom Iđošu, 15.10.2019. godine zaključeno je da nepostajanje takve usluge u lokalnoj zajednici otežava proces podrške i integracije porodica - što su i potvrdili zaključci do kojih se došlo i tokom prethodno organizovanih sastanaka širom Srbije o značaju delovanja formirane Mreže za integraciju koja pruža podršku povratnicima po Sporazumu o readmisiji iz Republike Nemačke u Republiku Srbiju.

Sastanak lokalnih obrazovnih koordinatora

U petak 04. oktobra održan je sastanak projektnog tima sa lokalnim obrazovnim koordinatorima koji će biti angažovani u okviru trogodišnjeg projekta “Podrška obrazovanju socijalno deprivirane dece i mladih u Srbiji” koji Ekumenska humanitarna organizacija realizuje uz finansijsku podršku organizacije Brot für die Welt iz Nemačke. Ovaj projekat druga je faza prethodno uspešno realizovanog dvogodišnjeg projektnog ciklusa.

Опширније: Sastanak lokalnih obrazovnih koordinatora

Cilj projekta je da se poboljšaju šanse i uspeh u obrazovanju socijalno deprivirane dece i mladih (dece i mladih iz siromašnih porodica i onih koji pripadaju posebno ranjivim kategorijama poput pripadnika romske manjine ili dece i mladih sa invaliditetom i/ili sa smetnjama u razvoju). Projekat se sprovodi u 9 lokalnih zajednica širom Srbije: Bač, Opovo, Kruševac, Kraljevo, Bor, Knjaževac, Mionica, Raška i Lebane. Podrška će biti kontinuirano pružana za ukupno 190 školske dece i mladih u ovim sredinama. Odabrani lokalni obrazovni koordinatori su zaduženi za identifikaciju i selekciju dece i mladih koji su korisnici projekta, sprovođenje projektom predviđene podrške deci i mladima i praćenje stepena integracije identifikovane dece i mladih u školski sistem i njihovog uspeha.

Опширније: Sastanak lokalnih obrazovnih koordinatora

Izlet korisnika na Zlatibor

Опширније: Izlet korisnika na ZlatiborU ponedeljak 16.09. realizovan je jednodnevni izlet na Zlatibor za korisnike i korisnice Savetodavno terapijskih i socijalno edukativnih usluga iz Raške. Troškove izleta je u potpunosti pokrila lokalna samouprava. Program ekskurzije je podrazumevao obilazak manastira Ziča, Dino parka na Zlatiboru i voznju turističkim vozićem i obilazak Zlatibora. Ekskurziji je prisustvovalo 20 korisnika, 12 roditelja pratioca korisnicima i 8 radnika koji rade na pružanju Savetodavno terapijskih i socijalno edukativnih usluga u Raški.

Završena podela humanitarne pomoći u opštini Trstenik

Опширније: Završena podela humanitarne pomoći u opštini TrstenikEkumenska humanitarna organizacija je uspešno završila podelu vaučera za nabavku koncentrata stočne hrane i distribuciju ove donacije za 150 poljoprivrednih gazdinstava u naseljima Opštine Trstenik (Bоgdаnjе, Brеzovica, Velika Drеnоvа, Gornji Ribnik, Grаbоvаc, Donji Dubič, Dоnji Ribnik, Dublје, Јаsikоvicа, Kаmеnjаčа, Lоznа, Меdvеđа,  Мilutоvаc, Osaonica, Pоlјnа, Počekovina, Prnjаvоr, Sеlištе, Stari Trstenik, Stragari, Trstenik) koja su postradala tokom poplava u Srbiji u maju i junu 2019 (ranija vest o početku podele na linku... http://ehons.org/aktuelno/894-eho-pomaze-ugrozenima-od-poplava-u-opstini-trstenik). Distribucija ove pomoći je deo projekta „Pаdаvinе grаdа i kišnе оluје i pоplаvе u Srbiјi 2019 gоdinе“ koji finansira Act Alliance, a sprovodi se u saradnji sa dobrotvornom fondacijom SPC Čovekoljublje.

 

 

 Опширније: Završena podela humanitarne pomoći u opštini Trstenik Опширније: Završena podela humanitarne pomoći u opštini Trstenik

Poziv za dostavljanje ponuda za izradu KTP za romsko naselje Jelinac u Aranđelovcu

Опширније: Poziv za dostavljanje ponuda za izradu KTP za romsko naselje Jelinac u Aranđelovcu

Pregled, skidanje i štampu dokumentacije Otvorenog poziva možete pokrenuti klikom na slike odnosno naslove odgovarajućih dokumenata ispod:

Опширније: Poziv za dostavljanje ponuda za izradu KTP za romsko naselje Jelinac u Aranđelovcu 1. Poziv za dostavljanje ponuda za izradu KTP za romsko naselje Jelinac u Aranđelovcu.pdf
 1. (pdf, 6 strana)

Опширније: Poziv za dostavljanje ponuda za izradu KTP za romsko naselje Jelinac u Aranđelovcu2. Izvod PGR - DKP.jpg

(jpg, 1 strana)

Опширније: Poziv za dostavljanje ponuda za izradu KTP za romsko naselje Jelinac u Aranđelovcu3. Profil ponuđača i registracioni formular - Jelinac Aranđelovac.pdf

(pdf, 2 strane)

Опширније: Poziv za dostavljanje ponuda za izradu KTP za romsko naselje Jelinac u Aranđelovcu4. Sertifikat o prihvatanju ponude i dodeli Ugovora Jelinac Aranđelovac.pdf

(pdf, 2 strane)

SASTANAK SA ČLANOVIMA MOBILNOG TIMA ZA INKLUZIJU ROMA OPŠTINE SUBOTICA U VEZI SA UNAPREĐENJEM USLUGA NAJUGROŽENIJIM PORODICAMA

U sredu, 2.10.2019. je u prostorijama Nove Opštine u Subotici održan sastanak sa koordinatorom za romska pitanja istoimenog grada sa Nikolić Stevanom i predstavnikom Centra za socijalni rad Đurčik Norbertom, kao i lokalnim saradnikom za integraciju na projektu “Mreža za integraciju u Srbiji” Nadom Dimović u vezi unapređenja usluga najugroženijim porodicama na teritoriji Subotice.
U ime Ekumenske Humanitarne Organizacije o navedenom projektu i postignutim rezultatima dosadašnjeg rada govorili su koordinator projekta, Milisav Milinković i projektni asistent, Bojana Tankosić.
Cilj stastanka je bio da se pored razmene informacija o porodicama kojima je pružena pomoć i podrška, dođe do konkretnih zaključaka i predloga za unapređenje usluga namenjenih najugroženijim porodicama, a u skladu sa relanim potrebama naših krajnih korisnika - povratnika po sporazumu o Readmisiji iz Savezne Republike Nemačke u Srbiju.
Učesnicima sastanka su predočeni naredni koraci u vezi sa realizacijom projektnih aktivnosti koji će između ostalog uključivati mapiranje 15 gradova na teritoriji Republike Srbije kako bi se došlo do sveobuhvatnog saznanja o uslugama koje se pružaju u okviru jedinica lokalne samouprave i identifikovanju svih pružalaca usluga na lokalnom nivou. Prikupljeni podaci će biti objedinjeni u vidu brošura koje će biti prevedene na nekoliko jezika (romski, albanski, nemački i srpski jezik). Takođe, predstavljeni su i ideje za proširenje postojeće Mreže saradnika za integraciju i potencijalnim mogućnostima unapređenja ove jedinstvene usluge na teritoriji Srbije.
Nakon održanog sastanka obavljena je poseta porodicama koje su podržane kroz projekat. Mreža za integraciju u Srbiji je projekat koji se sprovodi uz podršku Strategije Evropske Unije za Dunavski region (EUSDR) i Dijakonije Virtemberg iz Nemačke.

Опширније: SASTANAK SA ČLANOVIMA MOBILNOG TIMA ZA INKLUZIJU ROMA OPŠTINE SUBOTICA U VEZI SA UNAPREĐENJEM...  Опширније: SASTANAK SA ČLANOVIMA MOBILNOG TIMA ZA INKLUZIJU ROMA OPŠTINE SUBOTICA U VEZI SA UNAPREĐENJEM... 
Опширније: SASTANAK SA ČLANOVIMA MOBILNOG TIMA ZA INKLUZIJU ROMA OPŠTINE SUBOTICA U VEZI SA UNAPREĐENJEM... Опширније: SASTANAK SA ČLANOVIMA MOBILNOG TIMA ZA INKLUZIJU ROMA OPŠTINE SUBOTICA U VEZI SA UNAPREĐENJEM...

Otvoreni poziv za dostavljanje ponuda za vodovodni materijal za romsko naselje Trnavska Reka - Raška

Опширније: Otvoreni poziv za dostavljanje ponuda za vodovodni materijal za romsko naselje Trnavska Reka - Raška

Pregled, skidanje i štampu dokumentacije Otvorenog poziva možete pokrenuti klikom na slike odnosno naslove odgovarajućih dokumenata ispod:

Опширније: Otvoreni poziv za dostavljanje ponuda za vodovodni materijal za romsko naselje Trnavska Reka - Raška 1. Otvoreni poziv za dostavljanje ponuda za vodovodni materijal za romsko naselje Trnavska Reka Raška.pdf
 1. (pdf, 5 strana)

Опширније: Otvoreni poziv za dostavljanje ponuda za vodovodni materijal za romsko naselje Trnavska Reka - Raška2. Specifikacija materijala za vodosnabdevanje u Romskom naselju Trnavska reka Raška.pdf

(pdf, 1 strana)

Опширније: Otvoreni poziv za dostavljanje ponuda za vodovodni materijal za romsko naselje Trnavska Reka - Raška3. Profil ponuđača i registracioni formular uz Ponudu za materijal za vodosnabdevanje romsko naselje u Raški.pdf

(pdf, 2 strane)

Опширније: Otvoreni poziv za dostavljanje ponuda za vodovodni materijal za romsko naselje Trnavska Reka - Raška4. Sertifikat o prihvatanju ponude i dodeli Ugovora za materijal za vodosnabdevanje u romskom naselju Trnavska reka Raška.pdf

(pdf, 2 strane)

Obuka iz tehnika komunikacije prilagođenih deci koja žive i/ili rade na ulici

Опширније: Obuka iz tehnika komunikacije prilagođenih deci koja žive i/ili rade na ulici Опширније: Obuka iz tehnika komunikacije prilagođenih deci koja žive i/ili rade na uliciU subotu i nedelju, 14. i 15. septembra 2019. godine, sproveden je trening „Tehnike komunikacije prilagođene deci koja žive i/ili rade na ulici“. Trening su održale trenerice iz udruženja „Atina“, a u okviru projekta „Terenski rad sa decom koja su uključena u život i/ili rad na ulici“ koji Ekumenska humanitarna organizacija realizuje uz podršku H.Stepic CEE Charity. Kroz trening je prošlo 27 učesnika/ca, volontera/ki i terenskih saradnika/ca uključenih u projekat, kao i predstavnice institucija sa kojima se sarađuje u okviru projekta (Svratište za decu i mlade - Novi Sad i OŠ „Jožef Atila“ - Novi Sad). Tokom treninga, učesnici su upoznati sa osnovnim veštinama komunikacije, razvojnim karakteristikama i specifičnostima komunikacije sa decom, kreirana je strategija komunikacije kao priprema za terenski rad, objašnjeni su principi i etika terenskog rada, a razmatrani su i indikatori za rano prepoznavanje trgovine ljudima.

Lokalni saradnik za integraciju kao važan resurs lokalne zajednice

Опширније: Lokalni saradnik za integraciju kao važan resurs lokalne zajedniceLokalni saradnik za integraciju je neophodna usluga na nivou lokalne zajednice i važan resurs lokalnim samoupravama za sprovođenje politike socijalne zaštite – zaključak je sastanka sa predstavnicima Centra za socijalni rad Žabalj, odeljenje u Titelu i Ekumenske humanitarne organizacije (EHO), održanog 3.10.2019. u Titelu.

Na sastanku se pričalo i o potrebama najugroženijih porodica i kompleksnosti izazova sa kojima se svaka porodica vraćena po Sporazumu o readmisiji suočava u toku integracije na teritoriji Opštine Titel. Takođe, dogovoreni su naredni koraci u vezi sa mapiranjem usluga u 15 Opština na teritoriji Republike Srbije, kako bi povratnicima po sporazumu o readmisiji bile dostupne informacije o socijalnim uslugama i svim pružaocima usluga i servisa u njihovom životnom okruženju. Informacije će biti dostupne u vidu brošura prevedenih na srpski, romski, albanski i nemački jezik i deo su aktivnosti projekta Mreža za integraciju u Srbiji koji se sprovodi uz podršku Strategije Evropske Unije za Dunavski region (EUSDR) i Dijakonije Virtemberg iz Nemačke.

Mrežu za integraciju u Srbiji čini dvadeset pet lokalnih saradnika, koji od oktobra 2016. godine podržavaju proces (re)integracije porodica vraćenih po Sporazumu o readmisiji iz Republike Nemačke u Republiku Srbiju kroz niz mera i usluga onim najugroženijim porodicama. Lokalni saradnici se brinu o poboljšanju uslova stanovanja, integracije dece u obrazovni sistem, podršci u izradi ličnih dokumenata, ekonomskog osnaživanja i izgradnji kapaciteta porodice za veće učešće u životu lokalne zajednice, te ostvarivanju njihovih prava i preuzimanju veće odgovornosti kao korisnog člana porodice.

Опширније: Lokalni saradnik za integraciju kao važan resurs lokalne zajednice  Опширније: Lokalni saradnik za integraciju kao važan resurs lokalne zajednice

Sastanak sa predstavnicima opštine Velika Plana u vezi sa unapređenjem usluga najugroženijim porodicama

 

 

Projektni tim Ekumenske humanitarne organizacije se 1.10.2019. sastao sa predstavnicima Opštine Velika Plana kako bi razmenili informacije u vezi najugroženijih porodica, s akcentom na one koje su vraćene po sporazumu o Readmisiji iz Savezne Republike Nemačke u Srbiju.
Velika Plana se izdvojila kao primer dobre prakse zbog efikasne i koordinisane saradnje sa pružaocima usluga na nivou lokalne samouprave. Lokalni saradnik na projektu „Mreža za integraciju u Srbiji“ je u saradnji sa predstavnicima lokalne samouprave ostvario multisektorsku saradnju i zajednim naporima je pružena pomoć i podrška porodicama kojima je pomoć bila najpotrebnija.
Predstavnici Ekumenske humanitarne organizacije su prisutnima predstavili izveštaj o monitoringu projekta koji se odnosio na rad sa porodicama koje su se dobrovoljno ili prisilno vratile iz Savezne Republike Nemačke u Republiku Srbiju, koji je rezultat nastojanja da se steknu bolji uvidi u trenutni položaj povratnika. Prisutni su upoznati sa postojanjem Mreže saradnika za integraciju u Srbiji koja aktivno deluje na teritoriji 30 lokalnih samouprava. Takođe, predstavljeni su rezultati dosadašnjeg rada kao i planovi za održivost i proširenje mreže.


Опширније: Sastanak sa predstavnicima opštine Velika Plana u vezi sa unapređenjem usluga najugroženijim...

Nakon održanog sastanka obavljena je poseta porodicama koje su podržane kroz projekat sa uslugama unapređenja stanovanja, integracije dece u obrazovni sistem, obezbeđivanje kontinuiranog školovanja, podrška pri izdavanju ličnih dokumenata i uslugama poboljšanja zdravstvene zaštite.
Mreža za integraciju u Srbiji je projekat koji se sprovodi uz podršku Strategije Evropske Unije za Dunavski region (EUSDR) i Dijakonije Virtemberg iz Nemačke.

 Опширније: Sastanak sa predstavnicima opštine Velika Plana u vezi sa unapređenjem usluga najugroženijim... Опширније: Sastanak sa predstavnicima opštine Velika Plana u vezi sa unapređenjem usluga najugroženijim... 
 Опширније: Sastanak sa predstavnicima opštine Velika Plana u vezi sa unapređenjem usluga najugroženijim...  Опширније: Sastanak sa predstavnicima opštine Velika Plana u vezi sa unapređenjem usluga najugroženijim...

Potpisivanje sporazuma o saradnji

Опширније: Potpisivanje sporazuma o saradnjiDirektorka EHO-a Tilda Gyenge Szlifka i direktor Projekta pružanja pravne pomoći za interno raseljena lica, izbeglice i povratnike, Radoš Dabetić potpisali su Sporazum o saradnji u Novom Sadu, 23.septembra 2019. godine.

Sporazum će omogućiti zajednički rad na temi pravne podrške korisnicima širom Srbije za projekte koje obe organizacije sprovode, a u cilju poboljšanja situacije kod najugroženijih grupa.

Razmatrane su oblasti od zajedničkog interesa, podizanje vidljivosti tema u vezi sa pravnom pomoći i podrškom, kao i zajedničko organizovanje aktivnosti na terenu, konferencija i mogućih publikacija.

Sastanci sa predstavnicima institucija i organizacija civilnog drustva u vezi sa unapređenjem usluga najugroženijim porodicama

Опширније: Sastanci sa predstavnicima institucija i organizacija civilnog drustva u vezi sa unapređenjem...Projektni tim Ekumenske humanitarne organizacije koji sprovodi „Mreža za integraciju u Srbiji“ sastali su se sa predstavnicima institucija i civilnog društva u Vladičinom Hanu i Babušnici u vezi sa potencijalnim unapređenjem usluga namenjenih najugroženijim porodicama, sa posebnim akcentom na porodice koje su vraćene po Sporazumu o readmisiji iz Savezne Republike Nemačke u Republiku Srbiju:

FaLang translation system by Faboba

Partneri