Seminar iz izgradnje mira i pomirenja na Andrevlju

"Faith as Resource of Peace" Seminar at Andrevlje

06. Oct 2020.

Prošlog vikenda, 2. i 3. oktobra  realizovan je seminar iz oblasti izgradnje mira i pomirenja pod nazivom „Vera kao resurs mira“ za aktiviste iz crkava, organizacija civilnog društva i sve zainteresovane koji su na direktan ili indirektan način aktivni u radu u lokalnoj zajednici i žele da daju svoj doprinos razvoju i unapređenju verske, kulturološke, nacionalne i svake druge tolerancije u svom okruženju. Okupilo se preko 20 učesnika iz Vojvodine koji su pripadnici raznih crkava i crkvenih organizacija. Zadovoljni smo što je ovaj put učestvovalo i 14 mladih ljudi. Takođe su značajan doprinos bogatsvu različitosti dale i žene koje učestvuju u radu Ekumenskog ženskog foruma a koje dolaze iz različitih crkava. U prelepom okruženju, na Fruškoj gori, u hotelu Ceptor, razmatrana je mogućnost većeg učešća nas kao hrišćana u mirovnom aktivizmu i načinu na koji možemo da unapredimo prijateljske odnose između pripadnika različitih veroispovesti.