Nastavlja se saradnja EHO i opštine Raška

EHO i opština Raška potpisali novi Sporazum o saradnji

08. Oct 2020.

Nastavlja se saradnja Ekumenske humanitarne organizacije i opštine Raška na realizaciji projekta „Socijala inkluzija Roma i drugih osetljivih grupa 2019-2022“. U tom smislu, EHO i opština Raška su 29. septembra 2020. potpisali Sporazum o saradnji kojim su preciznije definisane obaveze i odgovornosti partnera na ovom projektu.  

Radi pružanja adekvatne stambene podrške najugroženijim porodicama, EHO u partnerstvu sa opštinom Raška intenzivno radi na pripremi projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju postojećih i izgradnju socijalnih stanova. Ova dokumentacija će biti osnov za planiranje i traženje nedostajućih finasijskih sredstava za izgradnju socijalnih stanova iz drugih raspoloživih izvora finansiranja. 

E – dodatna podrška obrazovanju je aktivnost koja je u avgustu 2020. započela izradom aplikacije koju od 1. oktobra primenjuju osnovne škole u Raški. Ovaj vid podrške namenjen je za 45 učenika iz socijalno ugroženih porodica i njihove tutore. Nadogradnjom elektronskog servisa uvođenjem uloge „tutor“, ovoj deci će se olakšati učenje, a tutorima podrška „na daljinu“ ukoliko se uslovi održavanja nastave ponovo organizuju u kućnim uslovima. Takođe, za decu koja su u potrebi za dodatnom podrškom drugih stručnjaka (logoped, defektolog i slično) podrška se organizuje kroz razvojno savetovalište, i deo je projektnih aktivnosti u ovoj partnerskoj opštini.  

S ciljem da se promoviše zaštita osnovnih ljudskih prava, s posebnim fokusom na zaštitu i obezbeđivanje podrške porodicama sa decom koje pripadaju socijalno ugroženim grupama, tokom avgusta i septembra 2020. godine, izrađen je Opšti Model Pravilnika o dodatnoj finansijskoj podršci porodicama sa decom. Ovaj Pravilnik treba da posluži jedinicama lokalnih samouprava da bolje planiraju vrstu i oblik podrške socijalno ugroženim porodicama sa decom koje žive na ivici siromaštva. Opšti Model ovog Pravilnika prilagođen je za potrebe opštine Raška i predstavljan je predstavnicima institucija na sastanku održanom 29. septembra 2020. u opštini Raška. Tokom oktobra 2020, Pravilnik će biti usvojen u ovoj opštini, a nakon usvajanja Opšti Model ovog Pravilnika, biće predstavljen i drugim projektnim partnerskim opštinama.  

Sve aktivnosti koje EHO sprovodi u opštini Raška i u deset projektnih partnerskih opština u Srbiji,  zasnovane su na potrebama zajednice, pojedinaca i institucija, s ciljem bolje integracije u društveni sistem.  

Realizaciju projekta podržava HEKS/EPER, Švajcarska.