Podrška integraciji povratničkih porodica

Lokalni saradnik za integraciju i EHO tim u poseti povratničkim porodicama

19. Nov 2020.

U okviru projekta “Podrška integraciji povratničkih porodica” tim Ekumenske humanitarne organizacije je posetio lokalne saradnike za integraciju u Babušnici, Lebanu i Kruševcu koji su u prethodnom periodu pružali podršku povratničkim porodicama vraćenim po Sporazumu o readmisiji iz Savezne Republike Nemačke u Republiku Srbiju.

Projekat se bavi integracijom povratnika u Srbiji koji su vraćeni dobrovoljno i/ili deportovani iz Nemačke kroz sveobuhvatni pristup koji u sebi sadrži niz intervencija i mera:

  • Uspostavljanje minimalnih sanitarnih uslova i poboljšanje uslova stanovanja (unutrašnje opremanje objekta i manje popravke u kući);
  • Mere ekonomskog osnaživanja putem samozapošljavanja (selekcija i dodela startap grantova za najbolje poslovne ideje i upućivanje na dostupne obuke za prekvalifikaciju);
  • Urgentna pomoć (nabavke hrane, higijene, lekova za nastavak lečenja lica koja nemaju zdravstvenu zaštitu, školskog pribora, neophodnih dokumenata u zavisnosti od potreba porodice);
  • Povezivanje povratničkih porodica sa institucijama i udruženjima (informisanje i povezivanje povratničkih porodica sa svim relevantnim lokalnim institucijama i udruženjima u cilju identifikovanja dodatnih mogćnosti i resursa za njihovu bolju integraciju).

Opšti cilj projekta je doprinos integraciji i uspostavljanje mera podrške za osnaživanje povratnika po osnovu Sporazuma o readmisiji i rešavanju problema povratničkih porodica kroz pružanje različitih mera podrške od strane lokalnih saradnika za integraciju u okviru Mreže za integraciju.

Projekat “Podrška integraciji povratničkih porodica” ima za cilj da u toku naredne tri godine podrži najmanje 135 ugroženih porodica koje se dobrovoljno vraćaju ili deportuju u Republiku Srbiju počev od 2019. godine. Projekat je finansijski podržan od strane Diakonie Württemberg i Hoffnung für Osteuropa (Nada za Istočnu Evropu) iz Nemačke.