Nastavljen proces jačanja kapaciteta EHO-a za prijem volontera iz Evropske Unije

Predstavljanje teme sastanka

21. Dec 2020.

Tokom protekle nedelje održan je sastanak u okviru projekta „Jačanje kapaciteta humanitarnih organizacija za prijem i vođenje EU volontera“.  Tokom 2020. godine Ekumenska humanitarna organizacija je zajedno sa MHD Merhamet Sandžak  iz Novog Pazara i Čovekoljubljem, dobrotvornom fondacijom Srpske pravoslavne crkve iz Beograda, uz mentorstvo ADRA Slovačka (ADRA) učestvovala u procesu dobijanja sertifikata za prijem volontera iz Evropske Unije. Kako je u pitanju dvogodišnji projekat, održan je sastanak na kom su predstavljeni dalji koraci u procesu jačanja kapaciteta organizacija za prijem EU volontera. U daljem radu aktivnosti će biti usmerene na mapiranje organizacija koja uključuju volontere u svoje aktivnosti kako bi Ekumenska humanitarna organizacija i gore navedene organizacije kroz iskustvo i dalje treninge razvijali sopstvene kapacitete za prijem i vođenje volontera po standardima Evropske Unije.

Projekat se realizuje uz podršku italijanskog partnera ASPEm (ASPEm –European Commission), a finansiranje se obezbeđuje iz EU fondova Evropske Unije u okviru EU Aid Volunteering programa.