Uručena oprema za molera i fasadera

Poljak Šandor

26. Dec 2020.

U okviru EHO projekta „Unapređenje socio-ekonomske situacije marginalizovanih u Vojvodini kroz obrazovanje i ekonomsko osnaživanje“, alatom za molera i fasadera, podržan je Poljak Šandor. Njemu je uručena električna testera, mešalica za boju, brusilica, bušilica, tračna brusilica, ubodna testera, hilti bušilica, građevinska kolica, fosne i cevi za skelu. i ostali sitan molerski pribor u skladu sa planiranom delatnošću. Šandor izrađuje fasade i pruža usluge moleraja. Jako je zadovoljan dobijenim alatom i očekuje veću mogućnost zarade i kvalitetniji život njegove porodice.

Paket podrške korisnicima obuhvata obuku o izradi biznis plana, nabavku opreme i alata za najbolje poslovne ideje i mentorsko praćenje i podršku.

Projekat se sprovodi uz podršku Brot für die Welt i Diakonie Württemberg / Hoffnung für Osteuropa iz Nemačke.