Nova podrška povratnicima kroz projekat „Podrška za novi početak“

31. Dec 2020.

Novi projekat namenjen povratnicima iz Nemačke i drugih zemalja Zapadne Evrope, koji ima za cilj da im omogući bolji legalan pristup javnim uslugama, bolji pristup zapošljavanju i poboljšanje njihovih uslova života, započeo je u decembru 2020. godine.

Projekat se sastoji iz tri komponente: pravna podrška, podrška samozapošljavanju i podrška za unapređenje stanovanja. Planirano je da tokom trajanja projekta pomoć bude pružena povratnicima, prvenstveno sa teritorije projektnih lokacija (Sremska Mitrovica, Ruma i Pećinci), ali i šire, uključujući teritoriju Novog Sada i Vojvodinu. Prioritet je dat ugroženim povratničkim porodicama sa lošim stambenim uslovima, nezaposlenim i nepomognutim od drugih organizacija. Pri tome, do 20% podržanih mogu biti i nepovratnici iz marginalizovanih grupa stanovništva na istim lokacijama, porodice koje žive u sličnim uslovima siromaštva.

Projektom je predviđena pravna podrška, najviše u vidu informisanja i obezbeđivanja ličnih dokumenata za 150 osoba, podrška samozapošljavanju u vidu opreme za započinjanje sopstvenog posla za 25 osoba i podrška za poboljšanje uslova stanovanja u vidu stručne pomoći i građevinskog materijala za popravku sopstvenih kuća za 25 porodica.

Takođe, kroz saradnju sa svim značajnim partnerima na nacionalnom i lokalnom nivou predviđen je dalji aktivan rad EHO-a na unapređenju postojećih politika i praksi koje se odnose na pitanja stanovanja, rad i (re)integraciju povratnika (i Roma).

Projekat „Podrška za novi početak“ sprovodi EHO od 1. decembra 2020. do 30. novembra 2021. godine i podržan je od strane Saveznog Ministarstva SR Nemačke za ekonomsku saradnju i razvoj - BMZ, u sklopu Nemačke razvojne saradnje koju implementira GIZ.

U narednom periodu na društvenim mrežama EHO će objaviti javne pozive za prijavljivanje za dodelu podrške samozapošljavanju i podrške za poboljšanje uslova stanovanja, u kojima će biti detaljno opisani uslovi za dobijanje ovih vidova pomoći i načini prijavljivanja za njih.