Uručena oprema za uređivanje zelenila

Dusan Rajkov sa opremom

09. Jan 2021.

U okviru EHO projekta „Unapređenje socio-ekonomske situacije marginalizovanih u Vojvodini kroz obrazovanje i ekonomsko osnaživanje“, opremom za uređivanje zelenila, podržan je Dušan Rajkov. Njemu su uručeni motorna kosačica, motorni trimer, motorna testera, poljoprivredna kolica, a u skladu sa planiranom delatnošću. Dušan planira da seče drva za ogrev zimi, a leti da održava dvorišta i bašte u domaćinstvima u svom selu.  Dobijena oprema omogućit će mu samostalnost u radu i doprineti ekonomskom osnaživanju njegove petočlane porodice.

Paket podrške korisnicima obuhvata obuku o izradi biznis plana, nabavku opreme i alata za najbolje poslovne ideje i mentorsko praćenje i podršku. 

Projekat se sprovodi uz podršku Brot für die Welt i Diakonie Württemberg / Hoffnung für Osteuropa iz Nemačke.