Integracija povratnika po Sporazumu o readmisiji

03. Feb 2021.

U okviru projekta Besplatne pravne pomoći, na RTS je kreiran i serijal ''Pravo na sutra'' koji se bavi pitanjima integracije povratnika po osnovu Sporazuma o readmisiji. U njemu govore i zaposleni Ekumenske humanitarne organizacije o programima namenjenim ovoj ciljnoj grupi u Srbiji.