Prevencijom do ranog otkrivanja malignih bolesti kod žena iz marginalizovanih grupa u Vojvodini

27. Feb 2021.

Projekat pod nazivom „Prevencijom do ranog otkrivanja malignih bolesti kod žena iz marginalizovanih grupa u Vojvodini, je projekat koji se bavi zdravljem žene i njenim psihofizičkim i socijalnim blagostanjem. Odobren je prošle godine i trajaće 3 godine. Donator je ELCA - Evangelička crkva iz Amerike.

Cilj projekta je unapređenje psihosocijalnog i zdravstvenog položaja ruralnih žena kroz podizanje svesti o važnosti prevencije, ranom otkrivanja raka i potrebi blagovremenog lečenja. Akcenat će se staviti na preventivni rad sa ženama koje žive u ruralnim krajevima i kojima je zdravstvena zaštita teže dostupna, a svest o prevenciji manje razvijena.

Osnovna ideja ovog projekta je da se u toku tri godine u 20 ruralnih naselja u Vojvodini organizuje 40 zdravstvenih radionica (2 po naselju godišnje) za oko 400 žena (do 20 žena po radionici) s ciljem da se informišu o najčešćim bolestima kod žena, pravima na preventivne preglede, nadležnim zdravstvenim institucijama, zdravom stilu života itd. Takođe, organizovće se i motivacione radionice na koje ćemo pozvati žene koje su prebolele kancer i koje se smatraju izlečenim, kao dobar primer da je i rak lečiv i izlečiv. Posebne pažnja će se posvetiti ženama-neformalnim negovateljicama, koje neguju stare i bolesne i kojima je potrebna dodatna psihosocijalna podrška i savetovanje.

Zdravstvene radionice će voditi lekar, saradnik na projektu, u saradnji sa našim lokalnim koordinatorkama u ruralnim sredinama.