Završna konferencija projekta "Ključ za inkluziju"

02. Mar 2021.

Završna konferencija projekta ,,Jačanje kapaciteta lokalne i romske zajednice na teritoriji grada Šapca za inkluzivne procese – UКLJUČIMO SE (Кljuč za inkluziju)” koji je u periodu 04.09.2019 - 03.03.2021. realizovao Grad Šabac u partnerstvu sa Visokom školom za socijalni rad iz Beograda i Ekumenskom humanitarnom organizacijom iz Novog Sada održana je u petak, 26. februrara 2021. godine u Centru za stručno usavršavanje Šabac.

Projekat je finansirala Stalna konferencija gradova i opština – SКGO, kroz program Podrška Evropske Unije inkluziji Roma – Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma.

Cilj konferencije je bio da se predstave rezultati ostvareni realizacijom ovog projekta i da se razmene iskustva i inkluzivne prakse u radu sa romskom zajednicom na teritoriji Grada Šapca. Konferenciji su prisustvovali predstavnici različitih institucija Grada Šapca, Stalne konferencije gradova i opština – SКGO, kao i predstavnici organizacija civilnog društva, volonteri, korisnici i članovi projektnog tima.

Aktivnosti koje su sprovedene u okviru projekta su značajne za međusektorsku i međuresornu saradnju koja je uspostavljena na nivou ovog projekta koje su u vezi sa inkluzijom Roma i biće značajan resurs za izradu budućeg Akcionog plana za Rome na teritoriji Grada Šapca.

Glavni rezultati projekta koji su predstavljeni na konferenciji su:

1. Kreirana Mreža za integraciju Roma (MIR) sa 22 predstavnika/ce različitih institucija i organizacija civilnog društva koji direktno i indirektno rade sa Romima - kao održivi lokalni mehanizam za eliminisanje diskriminisanosti, isključenosti i nejednakosti pripadnika Romske populacije.

2. Podignut nivo znanja među predstavnicima lokalnih medija i podignut nivo svesti pripadnika lokalne zajednice Grada Šapca o autentičnim kulturološkim vrednostima Romske populacije organizovanjem:

a. Obuke o društvenim mehanizmima nastajanja i održavanja predrasuda, te konstruktivnom pristupu društvenim razlikama i značaju interkulturalnosti za predstavnike institucija i organizacija civilnog društva.

b. Interkulturlanog festivala „Plesom kroz bajku“, sa ciljem promocije romske kulture i romskog kulturnog identiteta, ali i kulturnog nasleđa drugih nacionalnih zajednica koji žive na teritoriji Grada Šapca.

c. literarnog konkursa za osnovnoškolski uzrast na temu „Različiti, a ipak isti“ i

d. Kampanje i produkcije TV spotova o inkluziji i važnosti uključivanja romske zajednice u život lokalne zajednice u Šapcu

https://www.youtube.com/watch?v=Cqc4aoZwij4&t=7s

https://www.youtube.com/watch?v=g9K2O1wBz4I&t=100s

https://www.youtube.com/watch?v=xdiC_n2uRlg&t=38s  

3. Sprovođenje različitih obrazovnih modula za izgradnju volonterske strukture koja aktivno pruža podršku romskoj zajednici u okviru Pokretnog vrtića i Pokretne školice na teritoriji Grada Šapca.