12. april Međunarodni dan dece koja su uključena u život i/ili rad na ulici

12. Apr 2021.

Od 2009. Ekumenska humanitarna organizacija realizuje projekat sa ciljem pružanja podrške deci i mladima iz socijalno ugroženih porodica, a uz podršku H.Stepic CEE fondacije (H.Stepic CEE Charity). Kroz projektne aktivnosti direktnu podršku pružaju volonteri, terenski saradnici i vršnjački edukatori. U januaru mesecu započet je 11.ciklus u okviru kojeg je nastavljena saradnja sa Svratištem za decu i mlade Novi Sad i osnovnim školama „Jožef Atila“, „Vuk Karadžić“ iz Novog Sada i „Veljko Petrović“ iz Begeča.  Pored navedenog nastavljeno je i sa radom direktno na terenu u okviru 3 podstandardna naselja Bangladeš, Veliki Rit i deo naselja Adice. U proteklom periodu volonteri angažovani na realizaciji aktivnosti u obrazovno-vaspitnim ustanovama pružali su podršku učenicima od 1 do 4. razreda. Podrška na terenu od strane terenskih saradnika i vršnjačkih edukatora nastavljena je kroz informisanje dece i mladih koje zateknu u situaciji rada na ulici o svim rizicima provođenja vremena na ulici, kao i zabrani dečijeg rada.

U narednom periodu planira se obilazak naselja Adice, kako bi porodice čija deca školske 2021/2022. godine kreću u 1.razred dobili neophodne informacije vezane za upis. Navedena aktivnost deo je modela podrške porodicama/deci pri tranziciji iz predškolskog u školsko okruženje, a sve sa ciljem usmeravanja dece ka školskom okruženju.