U prihvatnom centru Šid obeležen svetski dan kulturne raznolikosti

ELCA workshop on cultural diversity in RC Šid

22. May 2021.

Saradnice koje su angažovane za pružanje podrške deci koja borave u prihvatnom centru Šid, obeležile su svetski dan kulturne raznolikosti kroz edukativnu i kreativnu radionicu. Prihvatni centar je pravi predstavnik susreta različitih kultura, te je deci tema bila veoma bliska i mogli su aktivno da se uključe. Cilj radionice je bio isticanje važnosti i bogatstva različitih kultura kroz akcentovanje jednakih prava svih. Posle razgovora i diskusije o običajima, tradiciji, i karakteristikama svih prisutnih kultura, deca su lako pristupila kreativnom radu. Svoje stavove su izrazili kroz crteže, te kroz njihove radove delimo utiske sa naše radionice.

Ekumenska humanitarna organizacija kroz projekat Osnaživanje žena i dece izbeglica koje  realizuje uz podršku Evangelističke Luteranske Crkve iz Amerike (ELCA), pruža podršku prihvatnim centrima Šid u kojem je smešteno 142 lica i Sombor, koji broji 633 lica.