Obeležen međunarodni dan zaštite deteta u prihvatnom centru Sombor

Obeležen međunarodni dan zaštite deteta u prihvatnom centru Sombor

01. Jun 2021.

U susretu međunarodnom danu deteta u prihvatnom centru Sombor u  saradnji sa terenskom radnicom Centra za socijalni rad, realizovana je radionica na temu vršnjačkog nasilja.

Deca su imala priliku da se kroz edukativno-kreativan rad upoznaju sa veoma važnom temom, a to je kako da prepoznaju vršnjačko nasilje i kome da se obrate, ukoliko ga prepoznaju. U edukativnom delu deca su učestvovala u diskusiji na datu temu, upoznala se sa vrstama nasilja, na koji način da prepoznaju i adekvatno reaguju kako bi zaštitili sebe i druge. Potom izrađen je zajednički pano od dečijih radova na kojima su prikazane različite situacije sa kojima se deca susreću u odnosu sa vršnjacima. Ne smemo da zaboravimo da svako dete ima pravo na život bez nasilja.

U prihvatnom centru Sombor trenutno boravi 586 lica. Projekat Osnaživanje žena i dece izbeglica Ekumenska humanitarna organizacija realizuje uz podršku Evangelističke Luteranske crkve iz Amerike (ELCA).