Raspisan poziv za konsultanta/konsultante za procenu i evaluaciju u okviru projekta "Dijakonija - Kućna nega"

15. Jun 2021.

U okviru projekta "Dijakonija - Kućna nega", Ekumenska humanitarna organizacija raspisuje poziv za konsultanta/konsultante za procenu i evaluaciju. Detaljan opis poslova i zadataka nalazi se u prilogu.

Pozivamo konsultante da do 27. juna 2021. godine pošalju CV i propratnu dokumentaciju na e-mail adresu borkavrekic@yahoo.com

TOR_Assessment_Diaconia_Home_Care_Services_2021_10_06_2021 (pdf)

TOR_Evaluation_Diaconia_Home_Care_Services_2021_10_06_2021 (pdf)