Potpisan Sporazum o saradnji sa Gradom Sremskom Mitrovicom

potpisivanje sporazuma o saradnji Sremska Mitrovica i EHO

23. Jun 2021.


Grad Sremska Mitrovica i Ekumenska humanitarna organizacija potpisali su 16.06.2021. godine  Sporazum o međusobnoj saradnji na sprovođenju EHO projekta „Podrška za novi početak“. Sporazum je potpisala gradonačelnica Svetlana Milovanović i direktorka EHO-a Ana Brtka Valent, u Gradskoj kući u prisustvu načelnika za socijalnu zaštitu i zaštitu životne sredine Dražena Riđošića i koordinatorke projekta Ane Birgeš, kao i lokalnih medija.

Ovaj Sporazum predstavlja dodatno unapređenje već uspostavljenih oblika saradnje potpisnika i omogućiće kako efikasno sprovođenje ciljeva projekta po pitanju korisnika različitih vidova podrške sa teritorije Grada Sremske Mitrovice, tako i preuzimanje modela dobre prakse i unapređenje postojećih lokalnih politika i praksi po pitanju stanovanja, zapošljavanja i reintegracije (Roma) povratnika iz Nemačke i drugih zemalja Zapadne Evrope.

U sklopu projekta na teritoriji Grada Sremske Mitrovice, podrška je odobrena za 16 porodica u vidu građevinskog materijala za unapređenje stanovanja u sopstvenim kućama, kao i 4 lica u vidu alata za samozapošljavanje. Po potpisivanju ugovora sa korisnicima podrške sledi isporuka građevinskog materijala za obnovu kuća, kao i alata za samozapošljavanje.

Projekat „Podrška za novi početak“ traje do 30. novembra 2021 godine.  Usluge koje se pružaju su podržane od Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH u okviru Programa „Migracije za razvoj“ (PME). Program je deo šire inicijative „Povratak u nove šanse“ nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ).