Podrška integraciji povratničkih porodica - porodica Alčić

06. Sep 2021.

Porodica Alčić iz Lebana je podržana u toku 2020/21. godine kroz projekat “Podrška integraciji povratničkih porodica” koji Ekumenska humanitarna organizacija (EHO) sprovodi od 2016. godine uz  podršku Diakonije Virtemberg i Nade za istočnu Evropu (HfO).

Projekat doprinosi boljoj integraciji povratnika iz Nemačke u Srbiju, nijhovom dostojanstvenom povratku i prevenciji ponovljene ilegalne migracije.

U okviru projekta porodica je podržana Start Up Grantom- donacijom motorne testere, i građevinskim materijalom za sanaciju i renoviranje kućnih prostorija i krova i kupovinom uređaja bele tehnike i nameštaja.

Majka porodice je osoba sa oštećenim sluhom, te joj je Ekumenska humanitarna organizacija kupila i slušni aparat.

Podrška porodici je pružena kroz Mrežu za integraciju koja se sastoji od 25 lokalnih saradnika, koju je Ekumenska  humanitarna  organizacija osnovala 2016. godine sa ciljem pomoći integraciji povratničkih porodica koje se vraćaju iz Savezne Republike Nemačke u Republiku Srbiju po osnovu Sporazuma o readmisiji.

Video na srskom jeziku:

Video sa nemačkim titlovima:

Video sa engleskim titlovima: