Podrška integraciji povratničkih porodica - porodica Cvetković

13. Sep 2021.

Porodica Cvetković iz Lebana je u toku 2020/21. godine podržana kroz projekat “Podrška integraciji povratničkih porodica” koji Ekumenska humanitarna organizacija (EHO) sprovodi od 2016. godine uz  podršku Diakonije Virtemberg i Nade za istočnu Evropu (HfO).

Projekat doprinosi boljoj integraciji povratnika iz Nemačke u Srbiju, nijhovom dostojanstvenom povratku i prevenciji ponovljene ilegalne migracije.

U okviru projekta porodica je podržana Start Up Grantom- donacijom trube kao i kupovinom ormara, kuhinje, stola i stolica kao i šporeta na drva. Takođe porodica je podržana i nabavkom paketa hrane i higijene.

Podrška porodici je pružena kroz Mrežu za integraciju koja se sastoji od 25 lokalnih saradnika, koju je Ekumenska  humanitarna  organizacija osnovala 2016. godine sa ciljem pomoći integraciji povratničkih porodica koje se vraćaju iz Savezne Republike Nemačke u Republiku Srbiju po osnovu Sporazuma o readmisiji.

Video na srpskom jeziku:

Video sa nemačkim titlovima:

Video sa engleskim titlovima: