Prevencija sklapanja maloletničkih brakova i porodičnog nasilja među pripadnicima romske populacije na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine

14. Sep 2021.

Imajući u vidu to da je rasprostranjenost maloletničkih brakova mnogo veća među romskim stanovništvom u celom regionu, te da veliki broj romskih devojčica stupi u brak pre navršene 18.godine života, evidentno je da ovoj temi treba posvetiti više pažnje.
Takođe, tema koja konstatnto iziskuje posebnu pažnju i interesovanje, ne samo stručne već i šire javnosti, jeste porodično nasilje koje se prepoznaje kao široko rasprostranjen društveni problem. Ono što zabrinjava jeste visok stepen tolerancije za određene oblike nasilja u okviru porodice i verovanje da je ono isključivo privatna stvar.
Konferenciju organizujemo sa primarnim ciljem razmene ideje i iskustava kao i zajedničkog delovanja u cilju prevencije sklapanja maloletničkih brakova i porodičnog nasilja.
Konferencija će se održati 14.10.2021. u prostorijama Centara za socijalni rad Grada Novog Sada, Zmaj Ognjena Vuka 13, s početkom u 9h.
Molimo zainteresovane da se prijave putem sledećeg linka: https://forms.gle/kMT4CbRJUnHJpgx39
Ukratko o projektu:
Konferencija se organizuje u sklopu projekta “S Romima i za njih u Dunavskom regionu” koji ima za cilje da razmeni iskustva, znanja i primere dobre prakse u radu sa romskom zajednicom i drugim marginalizovanim grupama u zemljama Dunavskog regiona. Projekat je sačinjen iz nekoliko faza od čega je prva posvećena izgradnji kapaciteta u romskim selima za sprečavanje nasilja u porodici u region u Sibiu, Rumunija i u Vojvodini, Srbija
Projekat sprovode Ekumenska humanitarna organizacija (EHO) u saradnji sa Dijakonijom Vürtemberg iz Nemačke i sa partnerima iz Evangeličke akademije Sibiu iz Rumunije i Dijakonije iz Slovačke.
Projekat je omogućen finansijskom podrškom državnog ministarstva Baden Virtemberg i Evropske strategije za Dunavski region (EUSDR). Ova makroregionalna strategija ima za cilj jačanje saradnje između podunavskih zemalja i uključuje devet država članica EU: Bugarsku, Nemačku, Hrvatsku, Austriju, Češku, Mađarsku, Rumuniju, Slovačku i Sloveniju. Izvan EU uključuje Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Republiku Moldaviju i Ukrajinu.