Podrška integraciji povratničkih porodica - porodica Tonić

20. Sep 2021.

Porodica Tonić iz Velike Plane je podržana u toku 2020/21. godine kroz projekat “Podrška integraciji povratničkih porodica” koji Ekumenska humanitarna organizacija  - EHO sprovodi od 2016. godine uz  podršku Diakonije Virtemberg i Nade za istočnu Evropu (HfO).

Projekat doprinosi boljoj integraciji povratnika iz Nemačke u Srbiju, nijhovom dostojanstvenom povratku i prevenciji ponovljene ilegalne migracije.

U okviru projekta porodica Tonić je podržana Start Up Grantom- donacijom trimera, kosilice i aparata za pranje betonskih površina kao i sekire. Porodica je podržana i kroz unapređenje uslova stanovanja - zamenom starih prozora i vrata kako bi se poboljšala izolacija kuće i ušteda energije. Nabavkom paketa hrane i higijene porodici su zadovoljene osnovne potrebe na mesečnom nivou.

Podrška porodici je pružena kroz Mrežu za integraciju koja se sastoji od 25 lokalnih saradnika, koju je Ekumenska  humanitarna  organizacija osnovala 2016. godine sa ciljem pomoći integraciji povratničkih porodica koje se vraćaju iz Savezne Republike Nemačke u Republiku Srbiju po osnovu Sporazuma o readmisiji.