Održana radionica o uvođenju dodatne podrške sa predstavnicima lokalnih institucija iz Žablja

30. Sep 2021.

Održana je radionica sa predstavnicima lokalnih institucija: Opštine, Centra za socijalni rad i ostalih institucija sa teritorije opštine Žabalj, oko normiranja inovativne usluge dodatne podrške u obrazovanju. U okviru radionice predstavljen je Pravilnik o dodatnoj obrazovnoj podršci, Protokol o saradnji između lokalnih institucija  kao i izveštaj o radu, odnosno o praćenju sprovođenja usluge dodatne obrazovne podrške. Dodatna obrazovna podrška je značajan vid podrške deci koja imaju određene poteškoće, a koja rade po izmenjenom obrazovnom programu ili deci iz romske zajednice kao i deci za koju je utvrđena potreba da se ta usluga realizuje. Sa predstavnicima lokalne samouprave i ostalih institucija dogovorili smo se o daljoj saradnji. Ukoliko se usluga bude normirala tj. ukoliko bude doneta odluka o prihvatanju pravilnika i ostalih dokumenata koji su predloženi, ova inovativna usluga će biti deo lokalnih socio-obrazovnih usluga koje će se sprovoditi na teritoriji Opštine Žabalj.

Ova aktivnost deo je projekta "Pružanje dodatne podrške u obrazovanju deci iz osetljivih grupa kao odgovor na pandemiju Kovid-19"  koji se sprovodi u partnerstvu sa Opštinom Žabalj, O.Š. „Miloš Crnjanski“, Žabalj, O.Š. „J. J. Zmaj“, Đurđevo, Centrom za socijalni rad opštine Žabalj i Kancelarijom za inkluziju Roma.

Projekat finansira @heks_eper , Švajcarska.
HEKS - EPER World
#EHO #skola #obrazovanje #podrska #deca #inkluzija #hekseper #tutori #imdividualnapodrska #zabalj #djurdjevo #škola #inkluzija #dodatnapodrska

#hekseper #heks #eho #ekumenskahumanitarnaorganizacija #inovativnost #inovacijauobrazovanju #protokol #podrska