Obeležena Dečija nedelja u Raški

11. Oct 2021.

Dečija nedelja, koja se obeležava svake godine tokom prve nedelje oktobra, ima za cilj poboljšanje položaja deteta u Srbiji. Podseća nas na prava deteta i njegove potrebe, podstiče nas na dalji razvoj dečijih potencija i važnost obezbeđivanja svakom detetu obrazovnu, socijalnu, zdravstvenu i finansijsku podršku u toku njihovog odrastanja.

U okviru Savetodavno terapijskih i socijalno edukativnih usluga u Raški obeležena je Dečija nedelja tokom koje su korisnici naših usluga učestvovali u različitim aktivnostima. Održana je radionica na temu Dečijih prava, podstaknuta je kreativnost naših korisnika kroz pravljenje različitih oblika od balona, učestvovali smo na likovnom konkursu sa temom "Drugarstvo je dečije carstvo" Dečijeg saveza Raške, posetili su nas i učenici OŠ Raška. 

U toku Dečije nedelje naša sugrađanka donirala je originalne lutke iz ručne radinosti za potrebe naših usluga. Velika zahvalnost svim korisnicima i radnicima Savetodavnih usluga, kao i svima koji su prepoznali potrebe naše dece.

"Deca, to su naše sutrašnje sudije"-Maksim Gorki.