Obeležen Svetski dan deteta u prihvatnom centru u Somboru

19. Nov 2021.

U prihvatnom centru u Somboru povodom Svetskog dana deteta, koji se obeležava 20. novembra održana je edukativno-kreativna radionica za decu. Edukatorka angažovana na projektu „Osnaživanje žena i dece izbeglica“ podsetila  je decu o osnovnim dečijim pravima, kao i obavezama. Potom učesnici radionice su udruženim snagama izrađivala zajednički plakat i kroz crteže i slike predstavili šta su dečiji osnovni zadaci (da uče, da se igraju, da budu srećni…) i da sva deca imaju ista prava bez razlika odakle dolaze.

Dati projekat Ekumenska humanitarna organizacija realizuje uz podršku Evangelističke luteranske crkve iz Amerike (ELCA).