Obeležen Svetski dan deteta

Predstava Pobuna lutaka povodom Svetskog dana deteta

21. Nov 2021.

U subotu, 20. novembra u Svratištu za decu i mlade Novi Sad održana je predstava za decu „Pobuna lutaka“ u izvođenju pozorišta za decu Teatrilo. Kao i svake godine slogani povodom Svetskog dana deteta usmereni su na promovisanje zajedništva, osvešćenosti među decom širom sveta i na unapređenje dečijeg blagostanja. Kroz interakciju sa glumcima deca su imala priliku da nauče pomenuto, odnosno koliko je sloga i iskreno prijateljstvo važno, a posebno dečiji osmeh koji svakog dana treba da bude na njihovim licima. Da ovaj dan nije jedini kada treba se setimo dečijih potreba, i da briga i zajedništvo treba da vladaju tokom cele godine podsećaju nas volonteri angažovani u okviru projekta „Terenski rad sa decom koja su u riziku da budu uključena u život i/ili rad na ulici“ koji pružaju podršku deci kako na terenu u okviru 3 podstandardna novosadska naselja tako i u okviru obrazovno-vaspitnih ustanova koje deca pohađaju.

Gore navedeni projekat EHO od 2009.godine realizuje uz podršku H.Stepic CEE fondacije iz Beča.