Održan ekumenski susret žena i novogodišnji humanitarni bazar, 11.12.2021.

žene oko jelke- okićene ručno rađenim ukrasima

14. Dec 2021.

Susret žena koje učestvuju u ženskom ekumenskom radu  održan je u subotu 11. 12. 2021 u prostorijama Ekumenske humanitarne organizacije, gde se okupilo 15 žena iz Novog Sada i Beograda. Sumirali su se rezultati rada u okolnostima pandemije  koja je onemogućila već tradicionalne ekumenske susrete, seminare i planiranu konferenciju.  I pored svih poteškoća koje su pratile naš rad i restrikcija, žene su ipak  uradile šta su mogle; organizovale molitvene susrete na otvorenom, radionice ručnih radova, humanitane bazare i muzičke večeri. Godina je i pored ovih izazova bila plodna i poučna i naučila nas da još više cenimo i negujemo naše zajedništvo.

Nakon susreta organizovan je humanitarni bazar sa radovima koje su pripremile žene iz EHO Krojačke radionice, EHO Kluba za seniore kao i žene iz udruženja Mah Klub poštovalaca vremena. Nažalost, naše saradnice iz Ljubovije iz udruženja Vila su bile sprečene da učestvuju.