Jačanje kapaciteta volontera po standardima EU

Predstavljanje rada grupe na temu motivacija u volontiranju

20. Dec 2021.

Tokom protekle nedelje održan je trening na temu: Volonterski menadžment sa fokusom na osnaživanje volonterske strukture a sa  daljim ciljem unapređenja inkluzivnih aktivnosti u direktnom radu sa osetljivim grupama. Realizatori navedene aktivnosti bili su treneri organizacije kreativnog okupljanja (OKO) iz Beograda. U okviru trodnevnog rada teme koje su obrađivane tokom treninga su bile usmerene da se kroz prizmu Evropske povelje o volonterizmu sagleda omladinsku rad i aktivnosti omladinskog rada u radu sa osetljivim grupama. Pored navedenog sagledan je i volonterski rad sa aspekta potreba, vrednosti i motivacija u volontiranju, potom inkluzivni i socijalni model volontiranja, te konflikt u volonterskom menadžmentu. Učesnici treninga su volonteri koje EHO uključuje u različite projektne aktivnosti. U okviru gore navedenog projekta EHO je tokom 2021. godine dobio sertifikat za program prijema i vođenja volontera iz EU, a u okviru EU Aid Volunteer programa. Pored rada sa inostranim EHO neguje rad sa lokalnim volonterima, te u tom smislu organizacijom različitih treninga jača kapicitete volontera i pruža im priliku za lični i profesionalni razvoj.

Trening je organizovan u okviru projekta “Jačanje kapaciteta humanitarnih organizacija za prijem i vođenje volontera iz EU”, koje EHO realizuje u partnerstvu sa MHD Merhamet Sandžak  iz Novog Pazara i Čovekoljubljem, Dobrotvornom fondacijom Srpske Pravoslavne Crkve iz Beograda, uz mentorstvo ADRA Slovačka (ADRA).   

Pored navedenih partnera u projekat su uključene i sledeće organizacije: Asociacion CDRO (De Cooperacion para el desarrollo rural de occidente), Gvatemala, Asociacion de servicios educativos y culturales, Gvatemala, Asociacioj jesus obrero, Peru, Fundacion Alboan,  Estonija, Fundacion servicio jesuita para refugiados Colombia, Girl child network, Kenija, Medicus mundi Italia, Servizio volontario internazionale, Italija, The Ethiopian catholic church social and development commission, Etiopija, ASPEm, Italija.

Sredstva za realizaciju projektnih aktivnosti obezbeđena su iz EU fondova, u okviru EU Aid Volunteers programa.