Završna konferencija projekta

Gordana Čomić - Minister of Human and Minority Rights and Social Dialogue

20. Dec 2021.

U sredu, 15. decembra, održana je završna konferencija projekta „Pružanje dodatne podrške u obrazovanju deci iz osetljivih grupa kao odgovor na pandemiju Covid 19“.  Konferenciju su otvorile  Gordana Čomić - Ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog i Anna Brtka Valent - Direktorka Ekumenske humanitarne organizacije.

Učesnici ovog projekta imali su prilke da predstave sa kakvim su se sve izazovima susreli u toku trajanja projekta, kao i koji su postignuti rezultati.

Projekat se sprovodi u partnerstvu sa Opštinom Žabalj, O.Š. „Miloš Crnjanski“, Žabalj, O.Š. „Jovan Jovanović Zmaj“, Đurđevo, Centrom za socijalni rad opštine Žabalj i Kancelarijom za inkluziju Roma. Dodatna obrazovna podrška je značajan vid podrške deci koja imaju određene poteškoće, a koja rade po izmenjenom obrazovnom programu ili deci iz romske zajednice kao i deci za koju je utvrđena potreba da se ta usluga realizuje.

Iako se projekat uspešno završava, ovaj vid podrške nastaviće se kao aktivnost i tokom narednog polugodišta kroz projekat “Socijalna inkluzija Roma i drugih osetljivih grupa u Srbiji 2019-2022”.

Projekat finansira Heks Eper, Švajcarska.