Poseta studenata FIMEK-a EHO-u

22. Dec 2021.

Našu organizaciju su posetili studenti Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu (FIMEK) koji studiraju na programima: Poslovna ekonomija i finansije kao i Drumski saobraćaj i transport na čelu sa profesoricom Doc. dr. Jovanom Gardašević. Prisutnima je prezentovan rad Ekumenske humanitarne organizacije od strane direktorice Anne Brtka Valent, kao i saradnika na projektima. Cilj je bio da se studenti FIMEK-a kroz praktične primere iz prakse bliže upoznaju sa teorijom koju su izučavali na predavanjima iz ova dva predmeta kao i da se upoznaju sa radom nevladine organizacije, civilnim sektorom, socijalnim preduzetništvom, i osnovnim postulatima menadžmenta.