Podeljeno 90 paketa hrane

27. Dec 2021.

Dodeljeni paketi hrane u Žablju i Đurđevu, porodicama čija su deca korisnici usluge dodatne podrške u obrazovanju, u sklopu projekta„Pružanje dodatne podrške u obrazovanju deci iz osetljivih grupa kao odgovor na pandemiju COVID 19“.

Kroz individualnu podršku koju su tutori pružali deci tokom prvog polugodišta, važnu ulogu u procesu te podrške su imali i roditelji, kao ravnopravni partneri, konstruktivno uključeni u obrazovanje svoje dece, jer kroz podršku porodici stvaramo podsticajno okruženje za učenje.  

Projekat se sprovodi u partnerstvu sa Opštinom Žabalj, O.Š. „Miloš Crnjanski“, Žabalj, O.Š. „J. J. Zmaj“, Đurđevo, Centrom za socijalni rad opštine Žabalj i Kancelarijom za inkluziju Roma.

Projekat finansira Heks Eper, Švajcarska.