Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku i ugradnju vodoinstalaterskog materijala i sanitarija

28. Jan 2022.

Ekumenska humanitarna organizacija objavljuje poziv za dostavljanje ponuda za nabavku i ugradnju vodoinstalaterskog materijala i sanitarija kako je opisano u pratećoj dokumentaciji:

01. Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku i ugradnju vodoinstalaterskog materijala i sanitarija - Smederevska Palanka.pdf (5 strana)
02. SPECIFIKACIJA vodoinstalaterskog materijala i sanitarija - Smederevska Palanka.pdf (3 strane)
03. Grafički prikaz sa opštim informacijama za vik radove - Smederevska Palanka.pdf (3 strane)
04. Profil dobavljaca i registracioni formular - Smederevska Palanka.pdf (2 strane)
05. Sertifikat o prihvatanju uslova iz poziva i dodeli ugovora - Smederevska Palanka.pdf (2 strane)

Ponuda se odnosi na realizaciju aktivnosti na unapređenju  uslova  stanovanja  i uspostavljanju  higijenskog  minimuma  a  koje  se  realizuju  u  okviru  projekta "Socijalna inkluzija Roma i drugih osetljivih grupa u R.Srbiji 2019-2022".

Krajnji rok za podnošenje ponuda je petak, 18. februar 2022. godine, do 14:00 časova, 11. februar 2022. godine, do 14:00 časova. Ponude slati isključivo poštom na adresu:

Ekumenska humanitarna organizacija
Ćirila i Metodija 21, 21 000 Novi Sad  
sa naznakom „NE OTVARAJ“ - VIK, SMEDEREVSKA PALANKA, na ruke Sanji Grahovac