Gradimo pravičniji, zdraviji svet za sve

Zdravstvena radionica u Janošiku

07. Apr 2022.

Povodom obeležavanja Svetskog dana zdravlja, 7. aprila, koji se ove godine sprovodi pod sloganom „Gradimo pravičniji, zdraviji svet za sve“ Ekumenska humanitarna organizacija se sa svojim projektima  pridružuje  i podržava zdravlje kao osnovno ljudsko pravo i najveću vrednost čoveka. Naša organizacija se putem projekata koje sprovodi na teritoriji cele Srbije, takođe bavi unapređenjem zdravlja i sprečavanja bolesti kod korisnika. Trenutno se u Vojvodini sprovodi projekat pod nazivom  „Prevencijom do ranog otkrivanja malignih obolenja kod žena iz ruralnih oblasti Vojvodine“ koji ima za cilj očuvanja zdravlja žene. Raznim projektnim aktivnostima promovišu se redovni preventivni pregledi kod žena. Žene se motivišu da vode računa o svom zdravlju, informišu se o tome, na koje simptome treba da obrate pažnju radi što ranijeg otkrivanja pre svega malignih obolenja. Motto ovog projekta je „Prevecijom do zdravlja žene“. Prevecija je bolja i jeftina od lečenja,  te smo svi pozvani da čuvamo svoje zdravlje i ne ugrožavamo životnu sredinu.